Yeni Kurumlar Vergisi Kanunu Tasarısına Göre Örtülü Sermaye

Yeni Kurumlar Vergisi Kanunu’na Göre Yapılacak Kurumlar Vergisi Kesintisi
13 Haziran 2017
Yeni Kurumlar Vergisi Kanunu Tasarısına Göre Taşınmazlar ve İştirak Hisseleri Satış Kazancı İstisnası
13 Haziran 2017

Kurum kazançlarının doğrudan veya dolaylı olarak aşındırılmasını önleyici bir vergi güvenlik müessesesi olan örtülü sermaye, 5422 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu (KVK)’nın 16. maddesinde düzenlenmiştir. Söz konusu maddeyle hangi borçlanmaların örtülü sermaye sayılacağı belirtilmiş ve “Kabul Edilmeyen İndirimler” başlıklı 15. maddede ise örtülü sermaye üzerinden ödenen veya hesaplanan faizlerin kurum kazancının tespitinde indirim olarak kabul edilemeyeceği belirtilmiştir.