28 Aralık 2012

Sirküler 2012/135

20 Aralık 2012 tarihinden geçerli olmak üzere vadesine en çok 3 ay kalan senetler karşılığında yapılacak reeskont işlemlerinde uygulanacak iskonto faiz oranı yıllık % 13,50 , […]
26 Aralık 2012

Sirküler 2012/134

Bağımsız Denetim Yönetmeliği yayımlandı.
21 Aralık 2012

Sirküler 2012/133

Tebliğde gerçek ve tüzel kişi tacirler tarafından fiziki veya elektronik ortamda tutulacak ticari defterlerin nasıl tutulacağı, defterlerin kayıt zamanı, onay yenileme ile açılış ve kapanış onaylarının […]
18 Aralık 2012

Sirküler 2012/132

Aylık Prim ve Hizmet Bildirgelerine Meslek Kodlarının Eklenmesi Zorunluluğu Getirildi.
17 Aralık 2012

Sirküler 2012/131

421 sıra No’lu VUK Tebliğinde e-fatura ve e-defter konularında yeni düzenlemeler yapıldı.
17 Aralık 2012

Sirküler 2012/130

6361 sayılı Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketleri Kanunu 13 Aralık 2012 tarihi itibariyle yürürlüğe girdi.
17 Aralık 2012

Sirküler 2012/129

Harçlar Kanununda satıp geri kiralama yöntemi ile gerçekleştirilen kiralama sözleşmelerine ilişkin değişiklik yapıldı.
7 Aralık 2012

Sirküler 2012/128

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan Elektrik dağıtım lisansı almış tüm elektrik dağıtım şirketleri ile OSB tüzel kişiliklerine ve doğalgaz dağıtım lisansı almış şirketlere işyeri müşterilerinin elektrik ve […]
3 Aralık 2012

Sirküler 2012/127

Tutulması Zorunlu Olan Ticari Defterler ve Defterlerin Açılış Kapanış Tasdikleriyle İlgili
29 Kasım 2012

Sirküler 2012/126

ANONİM ŞİRKETLERİN GENEL KURUL TOPLANTILARININ USUL VE ESASLARI İLE BU TOPLANTILARDA BULUNACAK GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI TEMSİLCİLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK