Yönetim Kurulu Başkanı’nın Mesajı

Dünyada belli aralıklarla yaşanan ekonomik krizlere rağmen, ticari yaşamdaki yoğun rekabet, yeni pazarlara açılma çabaları, yeni teknolojik, üretim teknikleri yaratma uğraşıları, piyasaya yeni ürünler sürme gayretleri tüm hızıyla devam etmektedir. Ekonomisindeki istikrar, coğrafi konumu, genç ve dinamik nüfus yapısı, sahip olduğu doğal kaynakları ve turistik zenginlikleri nedeniyle ülkemiz bu anlamda büyük ilgi görmekte ve önemli miktarda doğrudan yabancı sermaye girişi olmaktadır.

Her alanda gelişmekte olan ülkemizde vergi, ticaret hukuku, muhasebe ve raporlama standartları da değişmekte uluslararası standartlara uyma konusunda hızlı bir değişim süreci geçirmektedir.

Yaşanan bu dinamizm içersinde iş dünyası için bilgili, deneyimli, değişme ve gelişmeye açık etik değerlere önem veren bir müşavirlik firması son derece önemli yol arkadaşı, güvenli bir liman anlamını taşımaktadır. Geçtiğimiz dönemde IPG & BAKIŞ olarak iyi bir yol arkadaşı, güvenilir bir dost olduğumuzu kanıtladık. Önümüzde ki dönemde de bu istikrarlı duruşumuzu daha da sağlamlaştırarak hep beraber ilerlemeye, daha iyi ye daha güzele ulaşma çabamıza hiç ara vermeden ve bu çabamızı hiç bitirmeden çalışmaya devam edeceğiz.

Hepimizin yolu açık ve aydınlık olsun, tüm çalışma arkadaşlarıma sağlık ve başarılar diliyorum.

İlhan ALKILIÇ
Yönetim Kurulu Başkanı