Yönetim Kurulu Başkanı'nın Mesajı

İlhan ALKILIÇ

Yönetim Kurulu Başkanı


Dünyada belli aralıklarla yaşanan ekonomik krizlere rağmen, ticari yaşamdaki yoğun rekabet, yeni pazarlara açılma çabaları, yeni teknolojik, üretim teknikleri yaratma uğraşıları, piyasaya yeni ürünler sürme gayretleri tüm hızıyla devam etmektedir...

Duyuru ve Haberler

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Kore Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Gelir Üzerinden Alınan Vergilerde Çifte Vergilendirmeyi Önleme ve Vergi Kaçakçılığı ile Vergiden Kaçınmaya Engel Olma Anlaşması Seul’de İmzalanmıştır. – GİB Duyurusu

8 Kasım 2021GİB Duyuruları

24 Aralık 1983 tarihinde imzalanarak 25 Mart 1986 tarihinde yürürlüğe giren ve halen yürürlükte bulunan “Türkiye Cumhuriyeti ile Kore Cumhuriyeti Arasında Gelir Üzerinden Alınan Vergilerde Çifte […]


Tam Bağımsız, Tarafsız, Dürüst ve
Özenli Hizmet...

Sirkülerler

 • Sirküler 2024/39
    Sorumlu sıfatıyla verilen KDV  Beyannamelerinin beyan ve ödeme süreleri ilgili vergilendirme dönemini takip eden ayın 25 inci günü olarak  değiştirildi.  
 • Sirküler 2024/38
  Yurt içi yerleşik gerçek kişiler kur korumalı mevduat sisteminden 31.1.2024  tarihi itibariyle bankalarda mevcut olan yabancı paralar için yararlanabileceklerdir.
 • Sirküler 2024/37
  Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ  (Seri No: 50)’de KDV tevkifatı ve KDV iade uygulamalarına ilişkin değişiklik ve açıklamalar yapıldı.
 • Sirküler 2024/36
  Tebliğde Damga Vergisi Kanunu ve Harçlar Kanununun döviz kazandırıcı faaliyetlere ilişkin istisna hükümlerinde 7491 sayılı Kanunla yapılan değişikliğe ilişkin açıklamalar yer almaktadır.