27 Mart 2019

Üzerinde yapı bulunan arsa vasıflı taşınmazın satışında uygulanması gereken KDV oranı.

İlgide kayıtlı özelge talep formunda, üzerinde 2656 m² inşaat alanlı idari kısım ve depoların bulunduğu, 7.797 m² alanlı, tapu kayıtlarına göre arsa vasfında olan taşınmazın, ….. […]
27 Mart 2019

Hakediş ödemelerinde uygulanması gereken KDV oranı

İlgide kayıtlı özelge talep formlarında, İliniz sınırları içerisinde ilgili mevzuat uyarınca ilan edilen riskli alanlarda yetkilendirilmiş olan ….. Büyükşehir Belediye Başkanlığıyla Şirketiniz arasında imzalanan protokol gereğince […]
21 Mart 2019

İkinci el motorlu kara taşıtı veya taşınmaz ticaretinde KDV matrahı ve oranı hakkında bilgi

İlgide kayıtlı özelge talep formunda, ikinci el motorlu kara taşıtı ticareti ile iştigal eden mükelleflerce, KDV mükellefiyeti olmayanlardan alınarak ve vasfında değişiklik yapılmaksızın satılan ikinci el […]
19 Mart 2019

Katma Değer Vergisi

İlgide kayıtlı özelge talep formunda; şirketinizin traktör bayiliği faaliyetinin yanında ikinci el traktör alım satım işi ile iştigal ettiği belirtilerek, ikinci el traktör satışlarında Katma Değer […]
19 Mart 2019

Uluslararası taşımacılıkta brokerlik hizmetinde KDV uygulaması

İlgide kayıtlı özelge talep formunda, Şirketiniz tarafından uluslararası yük taşımacılığı yapan gemilere yük bulma ya da yüklere gemi bulma şeklinde yapılan brokerlik hizmetlerinin KDV’den istisna olup […]
28 Ocak 2019

Kur farkında KDV uygulaması

İlgide kayıtlı özelge talep formunda, Şirketinizin tam mükellef bazı firmalarla sözleşmelerinin yabancı para üzerinden yapıldığı, tahsilatların dolar olarak gerçekleştirildiği ve faturaların düzenlendiği, fatura tarihi ile bedelin […]
1 Ocak 2019

Youtube firmasına düzenlenecek faturalarda katma değer vergisi (KDV) hesaplanıp hesaplanmayacağı.

İlgide kayıtlı özelge talep formunda, sinema filmi, video, televizyon programları, çekim sonrası faaliyetlerinin yanı sıra youtuber olarak da faaliyet gösterdiğiniz, youtuber faaliyetiniz kapsamında hazırladığınız video filmleri […]
3 Aralık 2018

İnternette yayımlanan makale ödemelerinde KDV oranı hk.

İlgide kayıtlı özelge talep formunda, bir internet adresindeki dergide yayınlanan makaleler için bunların yerli veya yabancı yazarlarından alınan yayın bedellerine uygulanması gereken katma değer vergisi (KDV) […]
30 Kasım 2018

Yurt dışında mukim firmalara verilen danışmanlık hizmetinde KDV uygulaması

İlgide kayıtlı özelge talep formunda, esas faaliyet konusu danışmanlık olan Şirketiniz tarafından yurt dışında yerleşik firmalara sektör analizi yapmak, tesislerin işletilmesi için gerekli yan hizmetleri sağlamak, […]
27 Kasım 2018

İndirimli orana tabi araçların kapsamı

İlgide kayıtlı özelge talep formunda, 287 sayılı Cumhurbaşkanı Kararının eki Kararda belirtilen motorlu araçların ikinci el (kullanılmış) olması halinde hangi oranda katma değer vergisi (KDV)’ ne […]