3 Aralık 2018

İnternette yayımlanan makale ödemelerinde KDV oranı hk.

İlgide kayıtlı özelge talep formunda, bir internet adresindeki dergide yayınlanan makaleler için bunların yerli veya yabancı yazarlarından alınan yayın bedellerine uygulanması gereken katma değer vergisi (KDV) […]
30 Kasım 2018

Yurt dışında mukim firmalara verilen danışmanlık hizmetinde KDV uygulaması

İlgide kayıtlı özelge talep formunda, esas faaliyet konusu danışmanlık olan Şirketiniz tarafından yurt dışında yerleşik firmalara sektör analizi yapmak, tesislerin işletilmesi için gerekli yan hizmetleri sağlamak, […]
27 Kasım 2018

İndirimli orana tabi araçların kapsamı

İlgide kayıtlı özelge talep formunda, 287 sayılı Cumhurbaşkanı Kararının eki Kararda belirtilen motorlu araçların ikinci el (kullanılmış) olması halinde hangi oranda katma değer vergisi (KDV)’ ne […]
15 Kasım 2018

Booking.com firmasından alınan müşteri temin hizmeti karşılığı ödenen ücretin KDV karşısındaki durumu

İlgide kayıtlı özelge talep formunda; Şirketinizin yurt dışında mukim … isimli firmadan hizmet aldığı, otelinizin müşteri teminini bu firma aracılığıyla gerçekleştirdiği ve Şirketiniz tarafından söz konusu […]
15 Kasım 2018

Sanayi sicil belgesi bulunmayan dönemlerde tecil/terkin uygulaması

İlgide kayıtlı özelge talep formunda, kadın ayakkabı imalatı ile iştigal ettiğiniz, 08/12/2015 tarihinde kapasite raporu, 12/09/2017 tarihinde ise sanayi sicil belgesi aldığınız, Mayıs/2016 vergilendirme döneminden itibaren […]
15 Kasım 2018

Sanayi sicil belgesi bulunmayan dönemlerde tecil/terkin uygulaması

İlgide kayıtlı özelge talep formunda, kadın ayakkabı imalatı ile iştigal ettiğiniz, 08/12/2015 tarihinde kapasite raporu, 12/09/2017 tarihinde ise sanayi sicil belgesi aldığınız, Mayıs/2016 vergilendirme döneminden itibaren […]
11 Kasım 2018

Ciro priminde KDV ve KVK Uygulaması

İlgide kayıtlı özelge talep formunuzdan, ithalatçısı olduğunuz yurt dışı firmadan credit note (ciro primi) aldığınız, ciro primine konu satışı Türkiye’de gerçekleştirdiğiniz, söz konusu ciro priminin Kurumlar […]
8 Ekim 2018

Gerçek kişi ortağın parasının şirket tarafından borçlanmak suretiyle kullanılmasının şirket yönünden değerlendirilmesi

İlgide kayıtlı özelge talep formunda, Şirketinizin kısa veya uzun vadeli ortaya çıkan nakit ihtiyacı için gerçek kişi ortağınızın şahsi paralarından döviz veya TL cinsinden yıl içinde […]
10 Temmuz 2018

Toptancı hallerinde faaliyette bulunan firmanın müşterilere yapılan mal teslimi ve hizmet ifasına uygulanacak KDV oranı

İlgide kayıtlı özelge talep formunda, toptancı hali dışında faaliyette bulunan Firmanızın, toptancı hallerinde faaliyette bulunan müşterilere yapacağı mal teslimi ve hizmet ifasına uygulanması gereken katma değer […]
11 Haziran 2018

Konaklama hizmetinde KDV oranı ve belge düzeni

İlgi (a)’da kayıtlı özelge talep formunda, kiralamış olduğunuz apart otel şeklindeki daireleri muhtelif kişilere konaklamaları için tahsis edeceğiniz belirtilerek, söz konusu işlemin % 8 oranında katma […]