28 Ekim 2019

İnternet sayfasından google reklam alanı sunulmasından elde edilen gelirin vergilendirilmesi

İlgide kayıtlı özelge talep formunda, özellikle öğrencilerin takip ettiği internet sitenizin bulunduğu, internet sayfasından Google reklam alanı sunduğunuz ve tıklanma sayısına göre Google firması tarafından hesabınıza […]
24 Ekim 2019

Yurt dışı mukimi firmalardan alınan hizmet karşılığı ödenen komisyon bedellerinin vergilendirilmesi.

İlgide kayıtlı özelge talep formunda; Şirketinizin Libya’da yazılım ve donanım satışı yaptığı, bunun için yine aynı ülkede yerleşik bir firmadan müşteri bulunması noktasında hizmet alındığı ve […]
15 Ekim 2019

Kur farkında KDV uygulaması

İlgide kayıtlı özelge talep formunda; Şirketiniz tarafından bir bankaya yapılan yazılım satışına ilişkin olarak bankaya döviz cinsinden fatura düzenlendiği, söz konusu faturanın Şirketiniz muhasebe kayıtlarına alınarak […]
9 Ekim 2019

Şirketin KDV iade alacağının ortağı olunan iş ve adi ortaklığının vergi borçlarına mahsubunun talep edilip edilemeyeceği

İlgide kayıtlı özelge talep formunda, Şirketiniz tarafından gerçekleştirilen katma değer vergisi (KDV) Kanununun 9/1 maddesi kapsamındaki teslimlerden kaynaklanan KDV iade alacağının ortağı olduğunuz iş ve adi […]
4 Ekim 2019

4691 sayılı teknoloji geliştirme bölgeleri kanunu kapsamındaki mal teslimleri ve hizmet ifalarında istisna

İlgide kayıtlı özelge talep formunda, firmanızın … Üniversitesi Teknopark alanında plastik, polimer kompaund ve kopozit ürün seri üretimi yapacağınız belirtilerek söz konusu ürünlerin tesliminin 4691 sayılı […]
16 Temmuz 2019

Hurda olarak ayrılan ray tesliminde uygulanması gereken KDV oranı

İlgide kayıtlı özelge talep formunuzda, kurumunuzca satışı yapılacak olan ray hurdalarının satışının katma değer vergisine (KDV) tabi olup olmadığı, tabi olması halinde uygulanacak KDV oranı sorulmaktadır.
12 Temmuz 2019

İhraç edilen mallara ilişkin ciro prim ödemesi

İlgide kayıtlı özelge talep formunuzda, yurtdışına ihraç edilen mallara ilişkin olarak yurt dışındaki firmaya Şirketiniz tarafından yıl sonunda pazarlama destek (ciro) prim ödemesi işleminin katma değer […]
12 Temmuz 2019

Bilgisayar programlarının Google ve Apple’da yayınlanmasının vergilendirilmesi.

İlgide kayıtlı özelge talep formunuz ve ek dilekçenizde, şirketiniz tarafından yapılan ve Google ile Apple’a teslim edilen bilgisayar oyunları yazılımları kapsamında, oyunun oynanması esnasında elde edilen […]
11 Temmuz 2019

Gümrük Müşavirliğince verilen ATR dolaşım belgesi onaylama hizmetinin KDV’den istisna olup olmadığı.

İlgide kayıtlı özelge talep formunuzda, şirketinizin ihracatçılar tarafından düzenlenen ATR dolaşım belgelerini onaylama hizmeti verdiği ve bu hizmet karşılığında düzenlediği fatura veya serbest meslek makbuzlarında katma […]
10 Temmuz 2019

Serbest bölgelerde ihraç amaçlı yük taşıma işlerinde KDV istisnası.

İlgide kayıtlı özelge talep formunuzda; yük taşımacılığı faaliyetinde bulunan firmanızın, … A.Ş.’nin alt firması olarak serbest bölgede faaliyette bulunan firmaların liman-serbest bölge ve serbest bölge-liman arasındaki […]