25 Mart 2019

Sirküler 2019/54

Karar ile   Gelir Vergisi Kanununun 94 ve Geçici 67’inci maddeleri  ile  Kurumlar Vergisi Kanununun 15 ve 30 uncu maddelerinde yer alan bazı kesinti oranları ile banka […]
25 Mart 2019

Sirküler 2019/53

KDV Kanununda yapılan değişikliklere ilişkin KDV Genel Uygulama Tebliğinde  değişiklikler  yapıldı.
25 Mart 2019

Sirküler 2019/52

Şubat 2019 dönemine ait muhtasar beyanname, damga vergisi beyannamesi ve katma değer vergisi beyannamesi ile 2018 takvim yılı yıllık gelir vergisi beyannamesinin verilme süreleri uzatıldı.
25 Mart 2019

Sirküler 2019/51

İkinci el araç teslimlerinde KDV düzenlemesi.
22 Mart 2019

Sirküler 2019/50

20/03/2019 tarihli ve 843  sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile tapu harcı, KDV ve ÖTV’de halen devam etmekte olan vergi indirimlerinde 1 Nisan 2019 tarihinden itibaren  süre uzatımına […]
16 Mart 2019

Sirküler 2019/49

Tebliğde vergiye uyumlu mükelleflerin yıllık  gelir  ve  kurumlar  vergisi beyannamelerinde  indirim  şartlarının  varlığı  açısından eksik ödeme sınırının  1 Ocak 2019 tarihinden itibaren 10 TL’den 250  TL’ye  […]
16 Mart 2019

Sirküler 2019/48

Tebliğde 7161 ve 7162 sayılı Kanunlarla  Gelir Vergisi Kanununda yapılan değişikliklere ilişkin açıklamalar  yer almaktadır.
11 Mart 2019

Sirküler 2019/47

Uçak ve uçak simülatörlerinde amortisman oranı değiştirildi.
4 Mart 2019

Sirküler 2019/46

  2018-32/48  sayılı Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karara İlişkin Tebliğ (İhracat Bedelleri Hakkında) ile altı ay süre ile ihracat bedellerinin 180 gün içerisinde […]
26 Şubat 2019

Sirküler 2019/45

113 sayılı Vergi Usul Kanunu Sirküleri ile muhtasar Beyannameler, Damga Vergisi Beyannameleri ve Katma Değer Vergisi Beyannamelerinin verilme süreleri 26 Şubat 2019 günü sonuna kadar uzatıldı.