11 Kasım 2019

Sirküler 2019/101

Özel faturanın onaylanma sürecine ilişkin değişiklik yapıldı.
5 Kasım 2019

Sirküler 2019/100

Tebliğ ile turizm payı beyanına ilişkin açıklama ve düzenleme yapıldı.
25 Ekim 2019

Sirküler 2019/99

Tecil faizi oranı düşürüldü.
21 Ekim 2019

Sirküler 2019/98

Vergi Usul Kanununa göre düzenlenen bazı belgelerin elektronik ortamda düzenlenmesine ilişkin zorunluluk getirildi.
21 Ekim 2019

Sirküler 2019/97

Defter ve berat dosyalarını oluşturma, NES veya Mali Mühürle imzalama/onaylama ve Başkanlık onaylı berat dosyalarını alma süreleri, Geçici Vergi Dönemleri itibariyle alınabilecektir.
21 Ekim 2019

Sirküler 2019/96

Vergi Usul Kanununa göre yapılan elektronik tebligat uygulamalarının kapsamı genişletildi.
21 Ekim 2019

Sirküler 2019/95

Vergi mükelleflerinin adres değişikliğine ilişkin bildirim uygulamalarında değişiklik yapıldı.
21 Ekim 2019

Sirküler 2019/94

2019 yılı üçüncü geçici vergi döneminde uygulanacak yeniden değerleme % 16,97 (yüzde onaltı virgül doksan yedi) olarak açıklandı.
16 Ekim 2019

Sirküler 2019/93

Meslek mensubunun kendisinin veya yakınının vefat etmesi ve vefat tarihi itibarıyla beyanname/bildirimin verilme süresinin bitimine 7 gün veya daha az süre kalmış olması halinde beyanname verme […]
16 Ekim 2019

Sirküler 2019/92

KDV uygulamalarında bazı değişiklikler yapıldı.