27 Kasım 2023

Sirküler 2023/87

2023 yılı için yeniden değerleme oranı % 58,46 (elli sekiz virgül kırk altı)  olarak ilan edildi.
27 Kasım 2023

Sirküler 2023/86

1 Ocak 2024 tarihinden itibaren  geçerli olmak üzere anonim ve limited şirketlerin   en az sermaye tutarları arttırıldı.  
20 Kasım 2023

Sirküler 2023/85

160kW’ı geçmeyen ve % 10 oranında vergiye tabi binek otomobilleri için özel tüketim vergisi oranlarına esas özel tüketim vergisi matrahı sınırı, 18 Kasım 2023 tarihinden itibaren […]
20 Kasım 2023

Sirküler 2023/84

Gecikme zammı oranı, 14 Kasım 2023  tarihinden itibaren  aylık 2,5’ten  %3,5’e çıkarıldı.
20 Kasım 2023

Sirküler 2023/83

Tecil faizi  oranı,  14 Kasım 2023 tarihinden itibaren yıllık % 36   olarak belirlendi.  
9 Kasım 2023

Sirküler 2023/82

TCMB  firmaların, döviz varlık ve yükümlülüklerine ilişkin olarak TCMB’ye  yapmakla yükümlü olduğu döviz pozisyon raporlamasının firma kapsamını  yeniden düzenlendi.  
2 Kasım 2023

Sirküler 2023/81

  Reeskont işlemlerinde uygulanacak iskonto faiz oranı yıllık yüzde 35,75; avans işlemlerinde uygulanacak faiz oranı ise yıllık yüzde 36,75 olarak ilan edildi.  
2 Kasım 2023

Sirküler 2023/80

Kur farkı zararlarının sermaye kaybı veya borca batık olma hesaplamalarında dikkate alınmamasına ilişkin süre 1 Ocak 2025 uzatıldı
30 Ekim 2023

Sirküler 2023/79

  İnşaat demiri üreten veya ithal edenler ile ihracatçı, toptancı, bayi, tüccar ve yapı müteahhitlerinin 1 Ocak 2024 tarihinden önce İnşaat Demiri İzleme Sistemine geçme zorunluluğu getirildi.   […]
17 Ekim 2023

Sirküler 2023/78

  Tebliğde 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanunu  ile 5307 sayılı Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) Piyasası Kanunu Ve Elektrik Piyasası Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun   kapsamında lisansa […]