26 Aralık 2023

Sirküler 2023/92

AR-GE VE TASARIM İNDİRİMİ İLE TEKNOKENT KAZANÇ İSTİSNASINA İLİŞKİN CUMHURBAŞKANI KARARI
26 Aralık 2023

Sirküler 2023/91

23  Aralık  2023   tarihinden geçerli olmak üzere vadesine en çok 3 ay kalan senetler karşılığında yapılacak reeskont işlemlerinde uygulanacak iskonto faiz oranı yıllık yüzde 43,25; avans […]
18 Aralık 2023

Sirküler 2023/90

Yurt içi yerleşik gerçek kişilerin 30/11/2023 tarihi itibarıyla bankalarda mevcut olan  döviz tevdiat hesabı ve döviz cinsinden katılım fonu hesabı bakiyeleri, hesap sahibinin talep etmesi halinde dönüşüm […]
18 Aralık 2023

Sirküler 2023/89

1 Aralık  2023   tarihinden geçerli olmak üzere vadesine en çok 3 ay kalan senetler karşılığında yapılacak reeskont işlemlerinde uygulanacak iskonto faiz oranı yıllık yüzde 40,75; avans […]
18 Aralık 2023

Sirküler 2023/88

Adıyaman, Hatay, Kahramanmaraş ve Malatya illeri ile Gaziantep İlinin İslahiye ve Nurdağı ilçelerindeki mükellefler için 30.11.2023 günü sonu itibarıyla sona erecek mücbir sebep hali,  30.04.2023  gününe […]
27 Kasım 2023

Sirküler 2023/87

2023 yılı için yeniden değerleme oranı % 58,46 (elli sekiz virgül kırk altı)  olarak ilan edildi.
27 Kasım 2023

Sirküler 2023/86

1 Ocak 2024 tarihinden itibaren  geçerli olmak üzere anonim ve limited şirketlerin   en az sermaye tutarları arttırıldı.  
20 Kasım 2023

Sirküler 2023/85

160kW’ı geçmeyen ve % 10 oranında vergiye tabi binek otomobilleri için özel tüketim vergisi oranlarına esas özel tüketim vergisi matrahı sınırı, 18 Kasım 2023 tarihinden itibaren […]
20 Kasım 2023

Sirküler 2023/84

Gecikme zammı oranı, 14 Kasım 2023  tarihinden itibaren  aylık 2,5’ten  %3,5’e çıkarıldı.
20 Kasım 2023

Sirküler 2023/83

Tecil faizi  oranı,  14 Kasım 2023 tarihinden itibaren yıllık % 36   olarak belirlendi.