31 Aralık 2013

Sirküler 2013/174

Bağımsız Denetim Standardı (BDS)nda, ), denetçinin BDS 330 ve BDS 500 hükümlerine uygun olarak denetim kanıtı elde etmek üzere dış teyit prosedürleri kullanması düzenlenmiştir.
31 Aralık 2013

Sirküler 2013/173

Bağımsız Denetim Kanıtları (Bds 500) Hakkında Tebliğ Türkiye Denetim Standartları Tebliği No: 16
31 Aralık 2013

Sirküler 2013/172

Tebliğ ile “Hizmet Kuruluşu Kullanan Bir İşletmenin Bağımsız Denetiminde Dikkate Alınacak Hususlar” Standardının yürürlüğe konulmuştur.
31 Aralık 2013

Sirküler 2013/171

İşletme Ve Çevresini Tanımak Suretiyle “Önemli Yanlışlık” Risklerinin Belirlenmesi Ve Değerlendirilmesi (Bds 315) Hakkında Tebliğ Türkiye Denetim Standartları Tebliği No: 11
31 Aralık 2013

Sirküler 2013/170

Finansal Tabloların Bağımsız Denetiminin Planlanması (Bds 300) Hakkında Tebliğ Türkiye Denetim Standartları Tebliği No: 10
30 Aralık 2013

Sirküler 2013/169

Bazı mükellef gruplarına; ithalat, ihracat, satış, üretim gibi konularda belirlenen asgari içeriklere uygun kayıtları, elektronik ortamda oluşturmak ve istenildiğinde ibraz etmek üzere elektronik ortamda muhafaza etmek […]
30 Aralık 2013

Sirküler 2013/168

Kamuyu Aydınlatma Platformu Tebliği (Vıı-128.6)
30 Aralık 2013

Sirküler 2013/167

Tebliğde, halka açık ortaklıkların sermaye şirketleri, devralan şirket olmaları şartıyla şahıs şirketleri ve kooperatifler ile olan birleşme işlemleri ve halka açık ortaklıkların taraf oldukları bölünme işlemleri […]
28 Aralık 2013

Sirküler 2013/166

Önemli Nitelikteki İşlemlere İlişkin Ortak Esaslar Ve Ayrılma Hakkı Tebliği (Iı-23.1)
28 Aralık 2013

Sirküler 2013/165

Vekaleten Oy Kullanılması Ve Çağrı Yoluyla Vekalet Toplanması Tebliği (Iı-30.1)