28 Aralık 2015

Sirküler 2015/120

2016 yılında mobil telefon aboneliğinin ilk tesisinde alınacak özel iletişim vergisi tutarı 46,00 –TL olarak belirlendi.
28 Aralık 2015

Sirküler 2015/119

2016 yılında uygulanacak veraset ve intikal vergisi tarifesi ve istisna tutarları belirlendi
28 Aralık 2015

Sirküler 2015/118

Tebliğde 1 Ocak 2016 tarihinden itibaren Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre uygulanacak olan maktu hadler belirlenmiştir.
28 Aralık 2015

Sirküler 2015/117

2016 yılında uygulanacak harç tutarları artırıldı.
28 Aralık 2015

Sirküler 2015/116

Motorlu taşıtlar vergisi tutarları yeniden değerleme oranında artırıldı
28 Aralık 2015

Sirküler 2015/115

Tebliğde; Katma Değer Vergisi Kanunu’nun 29/2 fıkrası uyarınca Bakanlar Kurulunca vergi oranları indirilen teslim ve hizmetler dolayısıyla yüklenilen ve indirim yoluyla giderilemeyen KDV tutarının iade konusu […]
28 Aralık 2015

Sirküler 2015/114

2016 yılında uygulanacak Gelir Vergisi Kanunu’nda yer alan had ve tutarlar belirlendi
28 Aralık 2015

Sirküler 2015/113

2016 yılında uygulanacak emlak vergisine esas değerler yeniden değerleme oranın yarısı nispetinde artırılmıştır
28 Aralık 2015

Sirküler 2015/112

2016 yılında uygulanacak Değerli Kağıt Bedelleri arttırıldı
28 Aralık 2015

Sirküler 2015/111

2016 yılında uygulanacak olan Damga Vergisi Kanununa ekli I sayılı Tabloda yer alan vergi tutarları belirlendi.