4 Ağustos 2020

Sirküler 2020/84

31 Aralık 2020 tarihine kadar gayrimenkullerin kiralanması karşılığında nakden ve hesaben yapılacak kira ödemelerinden Gelir Vergisi Kanunu ve Kurumlar Vergisi Kanununa göre yapılan stopaj oranları % […]
4 Ağustos 2020

Sirküler 2020/83

519 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğinde  izaha davet uygulamasının usul ve esasları  yeniden belirlendi.
4 Ağustos 2020

Sirküler 2020/82

Bazı mal ve hizmetlere uygulanan  KDV oranları  31 Aralık 2020 tarihine kadar % 8 ve % 1 ‘e indirildi.
13 Temmuz 2020

Sirküler 2020/81

2020 yılı ikinci  geçici vergi döneminde uygulanacak yeniden değerleme oranı % 2,10 (yüzde iki virgül on) olarak  açıklandı.
8 Temmuz 2020

Sirküler 2020/80

  1 Temmuz 2020 tarihinden itibaren, gelir vergisinden istisna edilecek kıdem tazminatı tutarı 7,117.17 TL’ dir.
8 Temmuz 2020

Sirküler 2020/79

  ÖTV Kanununa ekli  III Sayılı Listenin (A) Cetvelinde  yer alan kolalı gazozlar ve  alkollü içecekler  ile (B ) Cetvelinde yer alan  tütün mamullerinin  maktu ve […]
7 Temmuz 2020

Sirküler 2020/77

ÖZET   2681 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile 17/10/2016 tarihli ve 2016/9495 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Yatırımlara Proje Bazlı Devlet Yardımı Verilmesine İlişkin Karar’da […]
7 Temmuz 2020

Sirküler 2020/78

Geri Kazanım Katılım Payına İlişkin Yönetmeliğin Uygulanmasına Dair Usul ve Esaslarda değişiklikler yapıldı.
7 Temmuz 2020

Sirküler 2020/76

Mali tatil 1-20 Temmuz 2020 tarihleri arasında uygulanıyor.
3 Temmuz 2020

Sirküler 2020/75

509 No’lu VUK Genel Tebliği kapsamında e-Fatura, e-İrsaliye, e-Müstahsil Makbuzu, e Bilet uygulamaları 1 Temmuz 2020 tarihi itibariyle başlıyor.