30 Aralık 2020

Sirküler 2020/116

7256 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanununda ye alan başvuru ve ilk taksit ödeme süreleri bir ay uzatıldı.
30 Aralık 2020

Sirküler 2020/115

522  Sıra No’lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği’nde    2021  yılında uygulanacak maktu tutar ve hadler belirlendi.
30 Aralık 2020

Sirküler 2020/114

313 seri No’lu Gelir Vergisi Genel Tebliğinde, 2021 yılında uygulanacak Gelir Vergisi Kanunu’nda yer alan had ve tutarlar belirlendi.
28 Aralık 2020

Sirküler 2020/113

  Tebliğde,   sermayenin kaybı, borca batık olma durumuna ilişkin  düzenlemelerde değişiklik yapıldı.https://www.bakis.com.tr/wp-content/uploads/2020/12/TTK-B.2020-113docx.pdf  
28 Aralık 2020

Sirküler 2020/112

  Kararla;     ÖTV Kanununa ekli III Sayılı  listede yer alan ürünlere ilişkin düzenleme yapıldı.
28 Aralık 2020

Sirküler 2020/111

Gayrimenkullerin kiralanması karşılığında nakden ve hesaben yapılacak kira ödemelerinden % 10 oranında stopaj yapılmasına ilişkin uygulamanın süresi  31 Mayıs 2020 tarihine kadar uzatıldı. 
28 Aralık 2020

Sirküler 2020/110

  31 Aralık 2020 tarihine kadar  indirimli KDV oranını uygulanmasına ilişkin düzenlemenin süresi  31 Mayıs 2021 tarihine uzatıldı.
28 Aralık 2020

Sirküler 2020/109

Kararda Gelir Vergisi Kanunu’nun geçici 67 nci maddesinde yer alan bazı kazanç ve iratlardan yapılacak tevkifat oranlarının belirlendiği 2006/10731 sayılı BKK’da değişiklik yapıldı.
28 Aralık 2020

Sirküler 2020/108

  Biletle girilen yerlerdeki yerli ve yabancı film gösterimlerinde uygulanmakta olan % 10 eğlence vergisi  31 Mayıs 2020 tarihine kadar % 0’a indirildi.  
28 Aralık 2020

Sirküler 2020/107

  T.C. Merkez Bankasınca 19 Aralık 2020      tarihinden geçerli olmak üzere vadesine en çok 3 ay kalan senetler karşılığında yapılacak reeskont işlemlerinde uygulanacak iskonto faiz oranı […]