23 Mayıs 2018

Bilanço usulüne göre defter tutan derneğin aktifinde yer alan taşınır ve taşınmaz mallar için amortisman ayırması hk.

İlgide kayıtlı özelge talep formunuzda, kamu yararını teşkil eden bir faaliyeti bulunmayan Derneğinizin herhangi bir iktisadi işletmesinin olmadığı ve gelir veya kurumlar vergisi mükellefiyetinin bulunmadığı ve […]
15 Mayıs 2018

Teminatın alacağı karşılamaması, kefil olunan kredinin borçlu tarafından ödenmemesi nedeniyle bankaya ödeme yapılması hallerinde şüpheli ticari alacak karşılığı ayrılıp ayrılamayacağı.

İlgide kayıtlı özelge talep formunuzla; – Müşterilerinizden Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonuna (TMSF) devredilen …… A.Ş.’den olan vadesi geçmiş alacaklar için icra takibi yapılmak suretiyle tahsil yoluna […]
25 Nisan 2018

Sosyal Güvenlik Kurumuna Düzenlenecek Olan e-Faturada Süre.

İlgide kayıtlı özelge talep formunuzda; şirketinize ait hastanede Sosyal Güvenlik Kurumuna (SGK) bağlı kişiler ve bunların hak sahiplerine muayene ve tedavi hizmetlerinin verildiği, bu hizmetlere karşılık […]
6 Nisan 2018

Ortakların mülkiyetinde bulunan arsa üzerine yapılacak özel inşaat için kurulan adi ortaklığın vergilendirilmesi ve belge düzeni hk.

İlgide kayıtlı özelge talep formunuzda; ortaklara ait arsa üzerine 6 adet işyerinden oluşan bir inşaat yapmak üzere bir adi ortaklık kurduğunuzu, 840 m² olan söz konusu […]
5 Nisan 2018

İnternet üzerinden yapılan yazılım uygulamalarının satışının vergilendirilmesi ve belge düzeni.

İlgide kayıtlı özelge talep formunuzda; şirketinizin bilgisayar programı yazılımı işi ile iştigal ettiği, yapılacak bir projeye istinaden hazırlanan cep telefonu uygulamasının nihai tüketicilerce cep telefonlarına indirmek […]
4 Nisan 2018

Finansal kiralama sözleşmesinin başka bir finansal kiralama şirketine devrinin VUK ve KDV yönünden değerlendirilmesi

İlgide kayıtlı özelge talep formunuzda; şirketiniz tarafından yapılan bir finansal kiralama sözleşmesinin başka bir finansal kiralama şirketine devir edildiği (kiralayan değişikliğinden), bu devir işlemine ilişkin olarak […]
12 Mart 2018

Üst hakkı tesis edilen arsa ve üzerine inşa edilen bina ile yeraltı, yer üstü düzenleri için ayrılacak amortisman hk.

İlgide kayıtlı özelge talep formunuzda, …’da mülkiyeti hazineye ait arazi üzerinde, 49 yıl süreli olarak şirketiniz lehine tesis edilen müstakil ve daimi üst hakkı bulunduğu, tapu […]
8 Mart 2018

Vergi mükellefi olmayan nihai tüketicilere alışverişlerinin karşılığı ödenen para iadesinin vergisel durumu.

İlgide kayıtlı özelge talep formu ve ekli dilekçede; – Şirketinizin sahibi olduğu internet sitesi üzerinden vergi mükellefi olmayan gerçek kişiler tarafından alışveriş yapıldığı, yapılan alışverişlerin iş […]
2 Mart 2018

Araç kiralama faaliyetinin finansal kiralama olarak değerlendirilip değerlendirilemeyeceği

İlgide kayıtlı özelge talep formunuzda; finansal kiralama şirketi vasfında olmayan şirketinizin servis taşımacılığı ve araç kiralama faaliyetiyle iştigal ettiği, söz konusu kiralamaların saatlik, günlük, haftalık, aylık, […]
1 Mart 2018

İrtifak hakkı dolayısıyla ödenen bedelin gider olarak indirim konusu yapılıp yapılmayacağı ve irtifak hakkı tesis edilen arsa üzerine yapılan bina ve tesislerde amortisman hk.

İlgide kayıtlı özelge talep formunuz ile; tarla vasıflı ve tamamı Hazine adına kayıtlı arazinin Şirketiniz lehine 29 yıl süre ile verilen üst hakkı niteliğindeki irtifak hakkının […]