23 Ocak 2019

İhraç kayıtlı alınan mala ilişkin ÖTV’nin Ba-Bs formuna dahil edilip edilmeyeceği

İlgide kayıtlı özelge talep formunuzda; ihraç kayıtlı mal alışlarınız da 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanunu’nun 8 inci maddesinin 2 nci bendine göre ödenmeyen özel tüketim […]
23 Kasım 2018

Yurtdışındaki firma tarafından düzenlenen “credite note” belgesi hk.

İlgide kayıtlı özelge talep formunuzda, yurt dışındaki yerleşik firmalardan, yem katkı maddeleri, vitaminler, mineraller gibi ürünler ithal ettiğinizi, ithalat yaptığınız yurt dışı satıcıları tarafından hammaddelerin global […]
20 Kasım 2018

Damga vergisi defter tasdiki hk.

İlgide kayıtlı özelge talep formunuzda, serbest muhasebeci mali müşavirlik faaliyetinde bulunduğunuzu ve isteğe bağlı olarak damga vergisi mükellefiyeti tesis ettirdiğinizi belirterek, tasdik ettirdiğiniz damga vergisi defterini […]
20 Kasım 2018

İnternet Üzerinden Satışı Yapılan Ürünlerin, Lojistik Firması Tarafından Satıcı Adına Alıcıya Teslim Edilmesi Durumunda Belge Düzeni.

İlgide kayıtlı özelge talep formunuzun tetkikinden; şirketinizin oluşturduğu … Lojistik Programı çerçevesinde, “…” internet sitesi üzerinden satış yapan üçüncü parti satıcılara şirketinize ait lojistik merkezinde ürünlerini […]
12 Kasım 2018

7144 sayılı Kanuna istinaden yeniden değerleme.

İlgide kayıtlı özelge talep formunuzda; firmanızın ihracata dayalı talaşlı imalat faaliyetiyle iştigal ettiği, imalat faaliyetinizde kullandığınız “253-Tesis, Makina ve Cihazlar” hesaplarında takip ettiğiniz CNC makinalarının ve […]
12 Kasım 2018

Re’sen terk ettirilen şirkete kayıtlı araçların hurdaya ayrılması

İlgide kayıtlı özelge talep formunuzda; ortağı olduğunuz … San. ve Tic. Ltd. Şti.’nin re’sen terk ettirildiği, şirket adına kayıtlı bulunan iki aracın hurdaya ayrılmak istendiği ancak, […]
7 Kasım 2018

Gerçek usulde vergiye tabi olmayan çiftçilerden alınan ürünler için yapılan ödemelerin tevsik zorunluluğu kapsamında olup olmadığı hk.

İlgide kayıtlı özelge talep formunuzda; vergi mükellefiyeti olmayan çiftçilerden müstahsil makbuzu ile hammadde (kütlü pamuk) satın aldığınız ve ödemelerinizin genellikle 7.000-TL’nin üzerinde olduğundan bahisle, 459 ile […]
7 Kasım 2018

Sınıf Değiştirme Defter Hadleri

İlgide kayıtlı özelge talep formunun incelenmesinden, matbaacılık faaliyeti kapsamında her türlü basım, ciltleme ve baskı işleri yaptığınız, aynı zamanda anlaşmalı matbaa olarak satın aldığınız kağıt, mürekkep, […]
25 Ekim 2018

Tasfiyeden vazgeçilmesi halinde verilecek beyannameler ve defter tasdiki hk.

İlgide kayıtlı özelge talep formu ve eklerinin incelenmesinden, şirketinizin 6/4/2016 tarihinde tasfiye kararı aldığı, 2/8/2016 tarihinde 1/1/2016-5/4.2016 dönemine ilişkin tasfiye öncesi kıst dönem kurumlar vergisi beyannamesini […]
25 Ekim 2018

Tasfiye halindeki şirkete ait şüpheli ticari alacakların durumu

İlgi (a)’da kayıtlı özelge talep formunda; – …, 2002 yılındaki ticari faaliyetleriniz kapsamında tahsil edemediğiniz alacaklarınız için ayırdığınız … TL tutarındaki şüpheli ticari alacaklar karşılığı ile […]