17 Şubat 2021

Merkezi İtalya’da bulunan şirketin Türkiye şubesine verilen avukatlık hizmetinde vergilendirme ve belge düzeni

İlgide kayıtlı özelge talep formunuz ve eklerinin incelenmesinden; – … otoyolunun yapım işi kapsamındaki bir kısım ikincil işlere ilişkin olarak ana müteahhit … ile merkezi İtalya’da […]
8 Şubat 2021

Yap-İşlet-Devret modeline göre yapılan otoyol kısımlarının görevli şirketin aktifine kaydedilip kaydedilmeyeceği ve ne şekilde itfa edileceği hk.

lgide kayıtlı özelge talep formunuz ve eki özelge talep açıklaması ile “… Otoyolunun Yap-İşlet-Devret Modeli ile Yapılması, İşletilmesi ve Devri İşine Ait Sözleşme”nin tetkikinden;
27 Ocak 2021

Yabancı Para Cinsinden Defter Tutan Mükellefin Dönem Sonu İşlemlerinde Kur Farkı Uygulaması

İlgide kayıtlı özelge talep formunuzun incelenmesinden, şirketinizin … Serbest Bölgede faaliyet gösterdiği ve yabancı para cinsinden defter tuttuğu belirtilerek, dönem sonu işlemlerinizde kur farkı hesaplanıp hesaplanmayacağı […]
3 Aralık 2020

Hatalı düzenlenen e-Fatura

İlgide kayıtlı özelge talep formundan; tarafınızca düzenlenen … no.lu e-Fatura mal ve hizmet tutarının 579.729,12 TL olarak düzenlenmesi gerekirken hatalı olarak 579.729.115,00 TL olarak düzenlendiği, taraflar […]
3 Kasım 2020

Muhtelif Müşterilere Düzenlenecek E-Arşiv Faturalarda Kimlik Bilgileri Alanına Yazılacak Bilgi Hk.

İlgide kayıtlı özelge talep formunuzun incelenmesinden; şirketinizin … Kredi Yurtlar Kurumuna bağlı … Yurdunun ihaleli yemek hazırlama ve dağıtım işini yürüttüğü, Gelir İdaresi Başkanlığının … tarih […]
2 Kasım 2020

Covid-19 nedeniyle tatil edilen okullar da belge düzeni

İlgide kayıtlı özelge talep formunuzda ve dilekçenizde, Covid-19 salgını nedeniyle T.C. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından okulların 30.04.2020 tarihine kadar tatil edilmesi nedeniyle özel okul olarak hizmet […]
14 Ekim 2020

Finansal kiralama sözleşmesinin devri halinde belge düzeni ve devrin KDV karşısındaki durumu.

İlgide kayıtlı özelge talep formunuz ve eklerinin incelenmesinden; plastik enjeksiyon makinaları ve ekipmanları ile fason plastik parça üretimi yapan … Ltd. Şti.’nin … Bankası A.Ş. ile […]
2 Ekim 2020

Araç satışından kaynaklı olan yenileme fonunun ileride alınacak araçların amortismanından mahsup edilmek üzere özel fonda tutulmasının sakınca yaratıp yaratmayacağı hk.

İlgide kayıtlı özelge talep formunuzdan, Mayıs 2020 döneminde modeli 2013 ile 2015 arası değişen 12 adet yarı römork, 12 adet çekicinin yenilenmesi için ortaklar kurulu tarafından […]
9 Ocak 2020

Z raporlarının tek tek kaydı yerine ay sonunda tek fiş ile defter kaydı yapılıp yapılmayacağı.

İlgide kayıtlı özelge talep formunuzda; yeni nesil poslarla birlikte 1 şubeye ait 8 adet pos cihazınızın bulunduğunu, her pos cihazının Z raporu numarası ile ayrı ayrı […]
6 Ocak 2020

E-arşiv faturası kullanıcısının yanlış düzenlediği fatura için gider pusulası düzenlenip düzenlenmeyeceği hk.

İlgide kayıtlı özelge talep formunda; hosting ve sunucu yayın hizmeti verdiğiniz, firmanızın vergi mükellefiyeti bulunmayan şahsa yanlış fatura düzenlediğinizin sonradan fark edildiği belirtilerek, yanlış düzenlenen e-Arşiv […]