9 Ocak 2020

Z raporlarının tek tek kaydı yerine ay sonunda tek fiş ile defter kaydı yapılıp yapılmayacağı.

İlgide kayıtlı özelge talep formunuzda; yeni nesil poslarla birlikte 1 şubeye ait 8 adet pos cihazınızın bulunduğunu, her pos cihazının Z raporu numarası ile ayrı ayrı […]
6 Ocak 2020

E-arşiv faturası kullanıcısının yanlış düzenlediği fatura için gider pusulası düzenlenip düzenlenmeyeceği hk.

İlgide kayıtlı özelge talep formunda; hosting ve sunucu yayın hizmeti verdiğiniz, firmanızın vergi mükellefiyeti bulunmayan şahsa yanlış fatura düzenlediğinizin sonradan fark edildiği belirtilerek, yanlış düzenlenen e-Arşiv […]
9 Eylül 2019

Döviz cinsinden peşin tahsil edilen kira gelirinin değerlemesi

İlgide kayıtlı özelge talep formlarınızda, T.C. Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından şirketinize tahsisli … tesisinizin başka bir firmaya kiralandığı, kiralamaya ilişkin sözleşme ve süre uzatımı ile […]
23 Temmuz 2019

Defter Beyan Sistemine kayıt süresi ile geçmişe yönelik olarak hatalı kayıtların düzeltilmesi hk.

İlgide kayıtlı özelge talep formunuzda; mali müşavirlik faaliyetinde bulunduğunuz ve serbest meslek kazancı geliri elde ettiğiniz, Defter Beyan Sistemine geçiş zorunluluğu çerçevesinde 2018 yılına ilişkin tüm […]
11 Mart 2019

Sigorta acentesi tarafından müşteri poliçesinin ödenmesi ve müşteriden tahsil edilememesi

İlgide kayıtlı özelge talep formunuzun incelenmesinden; ilimiz … Vergi Dairesi Müdürlüğünün … vergi kimlik numarasında sigorta acenteliği faaliyetinden dolayı kayıtlı mükellefi olduğunuz, … Sigorta A.Ş.’nin sigorta […]
11 Mart 2019

Kamu özel işbirliği modeli çerçevesinde inşa edilen ve faaliyete başlayan şehir hastanelerinin bina ve ekipmanlarının aktifleştirilmesi ve yatırımın itfası.

İlgide kayıtlı özelge talep formunuz ve eklerinin incelenmesinden; – 6428 sayılı Kanun kapsamında kamu özel işbirliği modeli çerçevesinde Hazinenin özel mülkiyetindeki arazi üzerine şehir hastanesi inşasına […]
28 Ocak 2019

KDV indiriminden çıkarılan SMİYB niteliğindeki faturaya ilişkin Form Ba bildiriminde düzeltme yapılıp yapılamayacağı hk.

İlgide kayıtlı özelge talep formunuz ve eklerinin incelenmesinden; “Mükellefiyetinizin bağlı olduğu … Vergi Dairesi Müdürlüğü tarafından Katma Değer Vergisi Uygulama Genel Tebliğin “IV/E” bölümünün (3.5.) ve […]
25 Ocak 2019

Sayısal loto bayii olan ve yanısıra akbil satışı da yapan mükellefin Ba-Bs bildirimi verme yükümlülüğü

İlgide kayıtlı özelge talep formunuzda, sayısal loto bayiliği işi ile iştigal ettiğiniz bunun yanısıra akbil satışlarınızın da olduğu belirtilerek, söz konusu satışlardan dolayı Ba-Bs bildirim formu […]
23 Ocak 2019

İhraç kayıtlı alınan mala ilişkin ÖTV’nin Ba-Bs formuna dahil edilip edilmeyeceği

İlgide kayıtlı özelge talep formunuzda; ihraç kayıtlı mal alışlarınız da 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanunu’nun 8 inci maddesinin 2 nci bendine göre ödenmeyen özel tüketim […]
23 Kasım 2018

Yurtdışındaki firma tarafından düzenlenen “credite note” belgesi hk.

İlgide kayıtlı özelge talep formunuzda, yurt dışındaki yerleşik firmalardan, yem katkı maddeleri, vitaminler, mineraller gibi ürünler ithal ettiğinizi, ithalat yaptığınız yurt dışı satıcıları tarafından hammaddelerin global […]