2 Ekim 2018

Serbest Meslek Kazanç Defteri Kayıt Zamanı

İlgide kayıtlı yazı eki özelge talep formunda,  486 Sıra No.lu VUK Genel Tebliği ile işlemlerin serbest meslek defterine kaydının, ait oldukları aya ait katma değer vergisi […]
21 Eylül 2018

Sözleşme hükümleri uyarınca yabancı para cinsinden ödenen yolcu garanti bedellerinin KDV mevzuatı karşısındaki durumu ile oluşan kur farklarına ilişkin belge düzeni hk

İlgide kayıtlı özelge talep formunuz ve eki dilekçenizin tetkikinden;   – … Projesinin Yap-İşlet-Devret Modeli ile gerçekleştirilmesine yönelik olarak düzenlenen “Uygulama Sözleşmesi”nin “İşletmeye Tahsis Edilen Gelirler […]
14 Eylül 2018

Üst hakkına sahip olunan gayrimenkul üzerinde olup ayrıca tapuya tescil edilmemiş ancak şirket aktifine kayıtlı gayrimenkullerin yeniden değerlemeye tabi tutulması hk.

İlgide kayıtlı özelge talep formunuzun incelenmesinden; lehinize üst hakkı tesis edilen 39.575 m2 yüzölçümlü gayrimenkul üzerinde faaliyette bulunduğunuz, anılan gayrimenkul üzerinde üst hakkı kapsamında inşa edilen yönetim […]
13 Eylül 2018

Defter Beyan Sistemi Uygulamasında birden fazla belgenin aynı yevmiye maddesine kaydedilip edilemeyeceği hk.

İlgide kayıtlı özelge talep formunuzda; kazancı basit usulde vergilendirilen gelir vergisi mükellefi olarak ticari taksi ile şehir içi yolcu taşımacılığı faaliyetinde bulunduğunuz, Defter-Beyan Sistemi uygulamasına dahil […]
13 Temmuz 2018

Serbest bölgede üst hakkı tesis edilen bina için ayrılacak amortisman

İlgide kayıtlı özelge talep formunuz ve ekleri ile 2/6/2015 tarihli dilekçenizin tetkikinden; – Medikal alanda kullanılan cerrahi alet ve ekipmanları ile hastaya monte edilen spiral vida […]
13 Haziran 2018

Yurtdışında şube açılışı hk.

İlgide kayıtlı özelge talep formunuzda; Türkiye’de inşaat alanında faaliyette bulunan şirketinizin 28/4/2015 tarihinde Almanya’da aynı konuda faaliyet göstermek üzere şube açılışı gerçekleştirdiği, ancak şubenin açılışı ile […]
11 Haziran 2018

Yeniden işe başlanılması halinde hangi usule göre defter tutulacağı.

İlgide kayıtlı özelge talep formunun incelenmesinden; bilanço hesabı esasına göre defter tutulan “Fason Tekstil ve Kumaş Ürünleri Baskı Hizmeti” faaliyetinizi 31.12.2016 tarihi itibariyle sonlandırdığınız ve 1.1.2017 […]
29 Mayıs 2018

Belediyeden satın alınan taşınmaza ilişkin ödemelerin banka dekontu ile belgelendirilmesi hk.

İlgide kayıtlı özelge talep formunuz ve ekleri ile konu ile ilgili olarak Gelir İdaresi Başkanlığına verilen dilekçeniz ve ekinin tetkikinden; … Belediye Başkanlığı mülkiyetinde bulunan taşınmazı […]
23 Mayıs 2018

Bilanço usulüne göre defter tutan derneğin aktifinde yer alan taşınır ve taşınmaz mallar için amortisman ayırması hk.

İlgide kayıtlı özelge talep formunuzda, kamu yararını teşkil eden bir faaliyeti bulunmayan Derneğinizin herhangi bir iktisadi işletmesinin olmadığı ve gelir veya kurumlar vergisi mükellefiyetinin bulunmadığı ve […]
15 Mayıs 2018

Şüpheli Alacak Karşılığı

İlgide kayıtlı özelge talep formunuzla;   – Müşterilerinizden Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonuna (TMSF) devredilen …… A.Ş.’den olan vadesi geçmiş alacaklar için icra takibi yapılmak suretiyle tahsil […]