26 Nisan 2019

Şehirler arası yük taşımacılığı faaliyetinde yemek giderlerinin indirim konusu yapılıp yapılmayacağı

İlgide kayıtlı özelge talep formunda, kendi kamyonunuzla şehirlerarası yük taşımacılığı faaliyetiyle iştigal ettiğinizi ve işletme hesabı esasına göre defter tuttuğunuzu belirterek, yemek giderlerinizi tevsik eden fiş […]
22 Nisan 2019

Basit usulde vergilendirilen mükelleflerde genç girişimcilere ilişkin kazanç istisnası

İlgide kayıtlı özelge talep formunda, basit usul ticari kazanç  mükellefi olduğunuz, elde ettiğiniz ticari kazancınız nedeniyle Gelir Vergisi Kanununun mükerrer 20 inci maddesinde yer alan genç […]
17 Nisan 2019

Genç Girişimci Kazanç İstisnası

İlgide kayıtlı özelge talep formu ve eklerinin tetkikinden; 25.09.2018 tarihinde oto tamir ve bakım faaliyetiyle iştigal etmek üzere iş yeri kiraladığınız, iş yeri adına elektrik aboneliği […]
3 Nisan 2019

İhbar tazminatından vergi kesintisi yapılıp yapılmayacağı hk.

İlgide kayıtlı özelge talep formunuzda, 11.05.2018 tarihinde iş akdini sonlandırdığınız çalışanınıza ihbar tazminatı ödemesi yapacağınızı belirterek, söz konusu tazminatın gelir vergisinden istisna olup olmadığı hususunda Başkanlığımız […]
8 Mart 2019

Serbest meslek erbabının, yanında çalıştırdığı eşine ödediği ücret ve hizmetlerin indirim konusu yapılıp yapılmayacağı

İlgide kayıtlı özelge talep formunda, serbest muhasebeci ve mali müşavir olarak serbest meslek faaliyetinde bulunduğunuzu belirterek, yanınızda çalıştırdığınız eşinize ödediğiniz ücret ve sigorta işveren payı ile […]
28 Şubat 2019

Gayrimenkul Değerleme (Ekspertizlik) faaliyetinin vergilendirilmesi

İlgide kayıtlı özelge talep formu ile eklerinin incelenmesinden, … Kuruluşu tarafından 02/07/2017 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere tarafınıza verilen gayrimenkul değerleme lisansınızın bulunduğu, adınıza kayıtlı işyerinde […]
28 Şubat 2019

Gayrimenkul Değerleme (Ekspertizlik) faaliyetinin vergilendirilmesi

İlgide kayıtlı özelge talep formu ile eklerinin incelenmesinden, … Kuruluşu tarafından 02/07/2017 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere tarafınıza verilen gayrimenkul değerleme lisansınızın bulunduğu, adınıza kayıtlı işyerinde […]
15 Şubat 2019

Asgari günlük ücretle çalışan işçilere 31 gün çeken aylarda ücretin hesaplanmasında asgari geçim indiriminin uygulanması hk.

İlgide kayıtlı özelge talep formunda, asgari ücretli sigortalı çalışanlarınıza 30 gün olan aylarda 30 günlük, 31 gün olan aylarda ise 31 günlük asgari ücret verdiğiniz, Eylül […]
9 Şubat 2019

Mahsuben tahsil edilmek üzere çiftçiye verilen tohum ve gübre bedellerinden gelir vergisi tevkifatı yapılıp yapılmayacağı hk.

İlgide kayıtlı özel talep formunuzun incelenmesinden, kurumunuz tarafından çiftçilere sözleşmeli olarak pancar ekimi yaptırıldığı, kurumunuzca toplu olarak satın alınan gübre ve tohumun çiftçilere ihtiyacı kadar dağıtılarak […]