17 Nisan 2019

Genç Girişimci Kazanç İstisnası

İlgide kayıtlı özelge talep formu ve eklerinin tetkikinden; 25.09.2018 tarihinde oto tamir ve bakım faaliyetiyle iştigal etmek üzere iş yeri kiraladığınız, iş yeri adına elektrik aboneliği […]
3 Nisan 2019

İhbar tazminatından vergi kesintisi yapılıp yapılmayacağı hk.

İlgide kayıtlı özelge talep formunuzda, 11.05.2018 tarihinde iş akdini sonlandırdığınız çalışanınıza ihbar tazminatı ödemesi yapacağınızı belirterek, söz konusu tazminatın gelir vergisinden istisna olup olmadığı hususunda Başkanlığımız […]
8 Mart 2019

Serbest meslek erbabının, yanında çalıştırdığı eşine ödediği ücret ve hizmetlerin indirim konusu yapılıp yapılmayacağı

İlgide kayıtlı özelge talep formunda, serbest muhasebeci ve mali müşavir olarak serbest meslek faaliyetinde bulunduğunuzu belirterek, yanınızda çalıştırdığınız eşinize ödediğiniz ücret ve sigorta işveren payı ile […]
15 Şubat 2019

Asgari günlük ücretle çalışan işçilere 31 gün çeken aylarda ücretin hesaplanmasında asgari geçim indiriminin uygulanması hk.

İlgide kayıtlı özelge talep formunda, asgari ücretli sigortalı çalışanlarınıza 30 gün olan aylarda 30 günlük, 31 gün olan aylarda ise 31 günlük asgari ücret verdiğiniz, Eylül […]
9 Şubat 2019

Mahsuben tahsil edilmek üzere çiftçiye verilen tohum ve gübre bedellerinden gelir vergisi tevkifatı yapılıp yapılmayacağı hk.

İlgide kayıtlı özel talep formunuzun incelenmesinden, kurumunuz tarafından çiftçilere sözleşmeli olarak pancar ekimi yaptırıldığı, kurumunuzca toplu olarak satın alınan gübre ve tohumun çiftçilere ihtiyacı kadar dağıtılarak […]
2 Ocak 2019

Kasım ve Aralık aylarında işten ayrılan personele asgari ücret farklarının ödenip ödenmeyeceği ve muhtasar beyannamede gösterilmesi hk.

İlgide kayıtlı özelge talep formunda; hazır yemek sektöründe faaliyet gösteren şirketinizde 2017 Aralık ayı itibariyle 4846 kişinin çalıştığı ve 2017 yılı Kasım ve Aralık aylarında bazı […]
27 Aralık 2018

Kendi arsası üzerinde özel inşaat yapılması durumunda vergilendirme.

İlgide kayıtlı özelge talep formunda, gerçek usulde gelir vergisi mükellefi olduğunuzu belirterek, aktife kayıtlı olmayan ve ticari iş hayatınız ile alakası olmayan tamamen şahsi servetiniz dahilinde […]
24 Aralık 2018

Mahkeme kararına istinaden yapılan kıdem tazminatı, ihbar tazminatı, fazla çalışma ve genel tatil ödemelerinde gelir vergisi kesintisi

İlgide kayıtlı özelge talep formu ve eklerinin incelenmesinden; 2008 – 2015 yılları arasında, farklı taşeron firmalara bağlı olarak Kayseri Büyükşehir Belediyesinde temizlik personeli olarak çalıştığınız, çalıştığınız […]
21 Aralık 2018

Ücretli olarak başka bir avukatın yanında çalışan avukatın arabuluculuk faaliyeti sonucu elde ettiği gelirin vergilendirilmesi.

İlgide kayıtlı özelge talep formunuzda; başka bir avukatın yanında ücretli avukat olarak çalıştığınız, bunun yanı sıra arabuluculuk faaliyetine başladığınız, bu faaliyetiniz nedeniyle elde ettiğiniz kazançların nasıl […]