12 Aralık 2014

Sirküler 2014/146

Sirkülerde, 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanununun 206 ncı maddesi kapsamında noterlerde düzenlenen belgeler nedeniyle imza atamayanlardan harç ve damga vergisi aranılmayacağı belirtilmiştir
11 Aralık 2014

Sirküler 2014/145

Türkiye Denetim Standartları Tebliği (No: 42) ekinde yer alan Güvence Denetimi Standardında, denetçinin bir izahnamede yer alan proforma finansal bilgilerin sorumlu tarafça yapılan derlemesi üzerine raporlama […]
11 Aralık 2014

Sirküler 2014/144

Sirkülerde, 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanununun 206 ncı maddesi kapsamında noterlerde düzenlenen belgeler nedeniyle imza atamayanlardan harç ve damga vergisi aranılmayacağı belirtilmiştir.
11 Aralık 2014

Sirküler 2014/143

GÜVENCE DENETİMİ STANDARDI 3420 (GDS 3420)
8 Aralık 2014

Sirküler 2014/142

6552 SAYILI KANUNUN 79 UNCU MADDESİNİN UYGULAMASINA DAİR TEBLİĞ (ARAÇ MUAYENELERİNE DAİR) (SERİ NO: 2)
8 Aralık 2014

Sirküler 2014/141

KATMA DEĞER VERGİSİ SİRKÜLERİ/67
2 Aralık 2014

Sirküler 2014/140

ÖZEL TÜKETİM VERGİSİ SİRKÜLERİ/22
2 Aralık 2014

Sirküler 2014/139

KAMU GÖZETİMİ MUHASEBE VE DENETİM STANDARTLARI KURUMUNUN 20/11/2014 TARİHLİ KARARI
2 Aralık 2014

Sirküler 2014/138

6559 sayılı Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığı Kurulması ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun
2 Aralık 2014

Sirküler 2014/137

BAZI ALACAKLARIN 6552 SAYILI KANUN KAPSAMINDA YAPILANDIRILMASINA DAİR İÇ GENELGE SERİ NO: 2014/2