Pratik Bilgiler

Amortisman Sınırı
DOĞRUDAN GİDER YAZILACAK DEMİR TUTARI
Yıllar İstisna Tutarları
2016 900,00 TL
2017 900,00 TL
Vergiden Müstesna Yemek Bedeli
VERGİDEN MÜSTESNA YEMEK BEDELİ
Yıllar İstisna Tutarları
2016 13,70 TL (KDV DAHİL 14,80)
2017 14,00 TL (KDV DAHİL 15,12)
Fatura Düzenleme Sınırı
FATURA DÜZENLEME SINIRI
Yıllar İstisna Tutarları
2016 900,00 TL
2017 900,00 TL
Dönemler İtibariyle Asgari Ücret
DÖNEMLER İTİBARİYLE ASGARİ ÜCRET
Dönemler 16 Yaşından Büyükler İçin 16 Yaşından Küçükler İçin
01.01.2017-31.12.2017 Dönemi 1.777,50 TL 1.777,50 TL
01.01.2016-31.12.2016 Dönemi 1.647,00 TL 1.647,00 TL
Sigorta Primine Esas Aylık Taban ve Tavan Ücretler
DÖNEMLER İTİBARİYLE SİGORTA PRİMİNE ESAS TABAN VE TAVAN ÜCRET TUTARLARI
Dönemler Aylık Taban Ücret Aylık Tavan Ücret
01.01.2017 - 31.12.2017 1.777,50 TL 13.331,40 TL
01.01.2016 - 31.12.2016 1.647,00 TL 10.705,50 TL
Sigorta Primine Tabi Tutulmayacak Yemek Parası ile Çocuk ve Aile Zammı Tutarları
SİGORTA PRİMİNE TABİ TUTULMAYACAK YEMEK PARASI İLE ÇOCUK VE AİLE ZAMMI TUTARLARI
Dönemler Yemek Parası (Günlük) Çocuk Zammı (Aylık) Aile Zammı (Aylık)
01.01.2017-31.12.2017 3,56 TL 35,55 TL 177,75 TL
01.01.2016-31.12.2016 3,29 TL 32,94 TL 164,70 TL
Kıdem Tazminatı Tavanı
DÖNEMLER İTİBARİYLE KIDEM TAZMİNATI TAVANI
Uygulama Dönemi Tutarı
01.07.2017 – 31.12.2017 Arası 4.732,48 TL
01.01.2017 – 30.06.2017 Arası 4.426,16 TL
01.07.2016 – 31.12.2016 Arası 4.297,21 TL
01.01.2016 – 30.06.2016 Arası 4.092,53 TL
Vergiden Müstesna Çocuk Yardımı
VERGİDEN MÜSTESNA ÇOCUK YARDIMI
Dönemler İstisna Tutarı
01.07.2017-31.12.2017 Arası 25,68 TL
01.01.2017-30.06.2017 Arası 24,01 TL
01.07.2016-31.12.2016 Arası 23,31 TL
01.01.2016-30.06.2016 Arası 22,20 TL
Ücretlere Uygulanacak Gelir Vergisi Tarifesi
2017 YILI GELİR VERGİSİ TARİFESİ (Ücret Gelirleri İçin)
13.000 TL’ye Kadar %15
30.000 TL’nin 13.000 TL’si için 1.950 TL, fazlası %20
110.000 TL’nin 30.000 TL’si için 5.350 TL, fazlası %27
110.000 TL’den fazlasının 110.000 TL’si için 26.950 TL, fazlası %35
Oranında vergilendirilir.  
2016 YILI GELİR VERGİSİ TARİFESİ (Ücret Gelirleri İçin)
12.600 TL’ye Kadar %15
30.000 TL’nin 12.600 TL’si için 1.890 TL, fazlası %20
110.000 TL’nin 30.000 TL’si için 5.370 TL, fazlası %27
110.000 TL’den fazlasının 110.000 TL’si için 26.970 TL, fazlası %35
Oranında vergilendirilir.
Ücret Dışındaki Gelirlere Uygulanacak Gelir Vergisi Tarifesi
 2017 YILI GELİR VERGİSİ TARİFESİ (Ücret Dışındaki Gelirleri İçin)
13.000 TL’ye Kadar %15
30.000 TL’nin 13.000 TL’si için 1.950 TL, fazlası %20
70.000 TL’nin 30.000 TL’si için 5.350 TL, fazlası %27
70.000 TL’den fazlasının 70.000 TL’si için 16.150 TL, fazlası %35
Oranında vergilendirilir.

2016 YILI GELİR VERGİSİ TARİFESİ (Ücret Dışındaki Gelirleri İçin)
12.600 TL’ye Kadar %15
30.000 TL’nin 12.600 TL’si için 1.890 TL, fazlası %20
69.000 TL’nin 30.000 TL’si için 5.370 TL, fazlası %27
69.000 TL’den fazlasının 69.000 TL’si için 15.900 TL, fazlası %35
Oranında vergilendirilir.
Bazı Damga Vergisi Nispetleri ve Maktu Tutarlar
2017 YILI İÇİN BAZI DAMGA VERGİSİ NİSPETLERİ VE MAKTU TUTARLAR
- Ücretlerde (avans olarak ödenenler dahil) Binde 7.59
- Resmi Dairelere Verilen Makbuz ve İbra Senetleri (Mal ve hizmet alımlarına ilişkin) Binde 9.48
- Sözleşmeler, Taahhütnameler ve Temliknameler (Belli parayı ihtiva edenler) Binde 9,48
- Kira Sözleşmeleri (Sözleşme süresine göre kira bedeli üzerinden) Binde 1.89
- Kefalet, Teminat ve Rehin Senetleri (Belli parayı ihtiva edenler) Binde 9.48
- Tahkimname ve Sulhnameler (Belli parayı ihtiva edenler) Binde 9,48
- Fesihnameler (Belli parayı ihtiva eden bir kağıda taalluk edenler dahil) Binde 1.89
- İkinci El Araç Satış ve (06.06.2008’den itibaren) Devir Sözleşmeleri Binde 1.89
- İhale Kararları Binde 5.69
- Yıllık Gelir Vergisi Beyannamesi 51.40 TL
- Kurumlar Vergisi Beyannamesi 68.60 TL
- Muhtasar Beyanname 33.90 TL
- Katma Değer Vergisi Beyannameleri 33.90 TL
- Diğer Vergi Beyannameleri (damga vergisi beyannameleri hariç) 33.90 TL
- Belediye ve İl Özel İdarelerine Verilen Beyannameler 25.30 TL
- Sosyal Güvenlik Kurumlarına Verilen Sigorta Prim Bildirgeleri 25.30 TL
- Gümrük İdarelerine Verilen Beyannameler 7.80 TL
- Bilançolar 39,70 TL
- Gelir Tabloları 19,10 TL
- İşletme Hesabı Özetleri 19.10 TL
Hizmet Sözleşmesi Sona Erdirilirken Dikkate Alınacak Bildirim Süreleri ve İhbar Tazminatı Tutarları
HİZMET SÖZLEŞMESİ SONA ERDİRİLİRKEN DİKKATE ALINACAK BİLDİRİM SÜRELERİ VE İHBAR TAZMİNATI TUTARLRI(*)
HİZMET SÜRESİ BİLDİRİM SÜRESİ İHBAR TAZMİNATI TUTARI
6 Aydan Az Sürmüş İşçi İçin 2 Hafta 2 Haftalık Ücret
6 Aydan 1,5 Yıla Kadar Sürmüş İşçi İçin 4 Hafta 4 Haftalık Ücret
1,5 Yıldan 3 Yıla Kadar Sürmüş İşçi İçin 6 Hafta 6 Haftalık Ücret
3 Yıldan Fazla Sürmüş İşçi İçin 8 Hafta 8 Haftalık Ücret
  (*) Tabloda belirtilen süreler asgari süreler olup, sözleşme ile artırılabilir. Bu süreler hem işveren hem de işçi açısından bağlayıcıdır. İşveren, işçinin bildirim süresine bağlı ücretlerini peşin ödemek suretiyle sözleşmesini sona erdirebilir.
Asgari Geçim İndirimi
2017 YILI ASGARİ GEÇİM İNDİRİMİ TUTARLARI
Medeni Durum Aylık (TL) Medeni Durum Aylık (TL)
Bekâr 133,31    
Evli eşi çalışmayan ve çocuksuz 159,98 Evli eşi çalışan ve çocuksuz 133,31
Evli eşi çalışmayan ve 1 çocuklu 179,97 Evli eşi çalışan ve 1 çocuklu 153,31
Evli eşi çalışmayan ve 2 çocuklu 199,97 Evli eşi çalışan ve 2 çocuklu 173,31
Evli eşi çalışmayan ve 3 çocuklu 226,63 Evli eşi çalışan ve 3 çocuklu 199,97
Evli eşi çalışmayan ve 4 çocuklu 226,63 Evli eşi çalışan ve 4 çocuklu 213,30