29 Aralık 2018

Sirküler 2018/118

7159 sayılı Karayolları Trafik Kanunu İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ile 7143 Sayılı Kanun Hükümlerini İhlal Eden Borçlulara Yeni Bazı Haklar Sağlandı.
29 Aralık 2018

Sirküler 2018/117

İşçinin bir günlük normal çalışma karşılığı asgari ücreti; 1/1/2019- 31/12/2019 tarihleri arasında (85,28) seksen beş lira yirmi sekiz kuruş, aylık brüt 2.558,40 Türk Lirası olarak tespit […]
20 Aralık 2018

Sirküler 2018/116

  İnternet ortamında reklam hizmeti verenlere veya hizmetin verilmesine aracılık edenlere yapılan ödemeler üzerinden vergi kesintisi yapılması zorunluluğu getirildi
20 Aralık 2018

Sirküler 2018/115

475 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile gazete, dergi kitap ve benzeri yayınların elektronik ortamda satışlarında KDV oranı arttırıldı.
12 Aralık 2018

Sirküler 2018/114

2872 sayılı Çevre Kanununda yapılan değişiklikle “geri kazanım katılım payı”, “depozito” ve “poşet ücreti” konularında düzenleme yapıldı.
12 Aralık 2018

Sirküler 2018/113

6306 sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanunda yer alan vergi muafiyet ve istisnasına ilişkin düzenlemeler yeni esaslara bağlandı.
3 Aralık 2018

Sirküler 2018/112

405 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile varlık barışına ilişkin süreler altı ay uzatıldı.
1 Aralık 2018

Sirküler 2018/111

503 No’lu VUK Genel Tebliği ile 2018 yılı için yeniden değerleme oranı % 23,73 (yirmi üç virgül yetmiş üç) olarak belirlendi. Bu oran, 2018 yılının IV’üncü […]
23 Kasım 2018

Sirküler 2018/110

  Sirkülerde döviz cinsinden kararlaştırılmış sözleşmelerdeki bedellerin Türk parası olarak değiştirilmesine ilişkin düzenlenen kağıtlarda damga vergisi uygulamasına ilişkin açıklama yapılmıştır.
17 Kasım 2018

Sirküler 2018/109

  Ticari mahiyette olmaksızın, yolcuların kendi kullanımları için yurt dışından getirdikleri alıcısı bulunan verici portatif telsiz telefon cihazları kullanım izni harcı arttırıldı.