Bakış Bağımsız Denetim, 2004 yılında Sermaye Piyasası Kurulu ve Enerji Piyasası Kurumu'ndan, 2007 yılında Hazine Müsteşarlığı'ndan, 2013 yılında da Kamu Gözetimi Kurumu'ndan bağımsız denetim yetkisini almıştır.

  • Alınan yetkiler çerçevesinde bağımsız denetim alanında aşağıdaki hizmetleri sunmaktayız.
  • 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu'na göre bağımsız denetim
  • Sermaye Piyasası mevzuatına göre bağımsız denetim
  • Hazine Müsteşarlığı Sigorta ve Reasürans mevzuatına göre bağımsız denetim
  • EPDK' dan lisans almış şirketlerin EPDK mevzuatına göre bağımsız denetimi
  • Özel amaçlı bağımsız denetim
İç kontrol sistemlerinin kurulması veya mevcut sistemin gözden geçirilmesine yönelik çalışmaların gerçekleştirilmesi ve hazırlanan raporlar kapsamında sistem işlerliğinin sürekli denetime tabi tutulması.