Yönetim Kurulu Başkanı'nın Mesajı

İlhan ALKILIÇ

Yönetim Kurulu Başkanı


Dünyada belli aralıklarla yaşanan ekonomik krizlere rağmen, ticari yaşamdaki yoğun rekabet, yeni pazarlara açılma çabaları, yeni teknolojik, üretim teknikleri yaratma uğraşıları, piyasaya yeni ürünler sürme gayretleri tüm hızıyla devam etmektedir...

Duyuru ve Haberler


Tam Bağımsız, Tarafsız, Dürüst ve
Özenli Hizmet...

Sirkülerler

 • Sirküler 2020/80
    1 Temmuz 2020 tarihinden itibaren, gelir vergisinden istisna edilecek kıdem tazminatı tutarı 7,117.17 TL’ dir.
 • Sirküler 2020/79
    ÖTV Kanununa ekli  III Sayılı Listenin (A) Cetvelinde  yer alan kolalı gazozlar ve  alkollü içecekler  ile (B ) Cetvelinde yer alan  tütün mamullerinin  maktu ve […]
 • Sirküler 2020/77
  ÖZET   2681 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile 17/10/2016 tarihli ve 2016/9495 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Yatırımlara Proje Bazlı Devlet Yardımı Verilmesine İlişkin Karar’da […]
 • Sirküler 2020/78
  Geri Kazanım Katılım Payına İlişkin Yönetmeliğin Uygulanmasına Dair Usul ve Esaslarda değişiklikler yapıldı.