Yönetim Kurulu Başkanı'nın Mesajı

İlhan ALKILIÇ

Yönetim Kurulu Başkanı


Dünyada belli aralıklarla yaşanan ekonomik krizlere rağmen, ticari yaşamdaki yoğun rekabet, yeni pazarlara açılma çabaları, yeni teknolojik, üretim teknikleri yaratma uğraşıları, piyasaya yeni ürünler sürme gayretleri tüm hızıyla devam etmektedir...

Duyuru ve Haberler

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Bolivarcı Venezuela Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Çifte Vergilendirmeyi Önleme Anlaşması Akdedilmesine İlişkin İlk Tur Müzakereler Karakas’ta Gerçekleştirilmiştir. – GİB Duyurusu

6 Aralık 2018GİB Duyuruları

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Bolivarcı Venezuela Cumhuriyeti Hükümeti arasında bir Çifte Vergilendirmeyi Önleme Anlaşması akdedilmesine ilişkin ilk tur müzakereler 26-27 Kasım 2018 tarihleri arasında Karakas’ta gerçek...


Tam Bağımsız, Tarafsız, Dürüst ve
Özenli Hizmet...

Sirkülerler

 • Sirküler 2018/114
  2872 sayılı Çevre Kanununda yapılan değişiklikle “geri kazanım katılım payı”, “depozito” ve “poşet ücreti” konularında düzenleme yapıldı.
 • Sirküler 2018/113
  6306 sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanunda yer alan vergi muafiyet ve istisnasına ilişkin düzenlemeler yeni esaslara bağlandı.
 • Sirküler 2018/112
  405 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile varlık barışına ilişkin süreler altı ay uzatıldı.
 • Sirküler 2018/111
  503 No’lu VUK Genel Tebliği ile 2018 yılı için yeniden değerleme oranı % 23,73 (yirmi üç virgül yetmiş üç) olarak belirlendi. Bu oran, 2018 yılının IV’üncü […]