Yönetim Kurulu Başkanı'nın Mesajı

İlhan ALKILIÇ

Yönetim Kurulu Başkanı


Dünyada belli aralıklarla yaşanan ekonomik krizlere rağmen, ticari yaşamdaki yoğun rekabet, yeni pazarlara açılma çabaları, yeni teknolojik, üretim teknikleri yaratma uğraşıları, piyasaya yeni ürünler sürme gayretleri tüm hızıyla devam etmektedir...

Duyuru ve Haberler


Tam Bağımsız, Tarafsız, Dürüst ve
Özenli Hizmet...

Sirkülerler

 • Sirküler 2019/43
  KDV İadesi Ön Kontrol Raporuna Dayalı İade Uygulaması  konusunda düzenleme yapıldı.
 • Sirküler 2019/42
  KGK, Konkordato Talebine Eklenecek Belgeler Hakkında Yönetmelik kapsamında yapılacak denetim sonucunda düzenlenecek Konkordato Ön Projesine İlişkin Bağımsız Makul Güvence Raporu örneği yayınladı.
 • Sirküler 2019/41
  Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu Bağımsız Denetime Tabi Şirketlerin Belirlenmesine Dair Bakanlar Kurulu Kararına İlişkin Usul ve Esaslar yayımlandı.
 • Sirküler 2019/40
  Katma Değer Vergisi Uygulama Tebliğinde Kanun değişikliklerine bağlı olarak KDV iade sürecine ilişkin değişiklikler yapıldı.