Yönetim Kurulu Başkanı'nın Mesajı

İlhan ALKILIÇ

Yönetim Kurulu Başkanı


Dünyada belli aralıklarla yaşanan ekonomik krizlere rağmen, ticari yaşamdaki yoğun rekabet, yeni pazarlara açılma çabaları, yeni teknolojik, üretim teknikleri yaratma uğraşıları, piyasaya yeni ürünler sürme gayretleri tüm hızıyla devam etmektedir...

Duyuru ve Haberler


Tam Bağımsız, Tarafsız, Dürüst ve
Özenli Hizmet...

Sirkülerler

 • Sirküler 2021/47
  Kararda Gelir Vergisi Kanunu’nun geçici 67 nci maddesinde yer alan bazı kazanç ve iratlardan yapılacak tevkifat oranlarının belirlendiği 2006/10731 sayılı BKK’da değişiklik yapıldı.
 • Sirküler 2021/46
  Akaryakıt istasyonlarında  yeni nesil akaryakıt pompa ödeme kaydedici cihaz uygulaması başlaması konusunda düzenleme yapıldı.
 • Sirküler 2021/45
  67 sıra No’lu Muhasebat Genel Müdürlüğü Genel Tebliğinde  tahsil imkansızlığı nedeniyle muhasebe kayıtlarından çıkarılacak tutara ilişkin belirleme yapılmıştır.
 • Sirküler 2021/44
  1.1.2021-30.06.2021 tarihleri arasında geçerli vergiden istisna kıdem tazminatı tutarı  7,638.96 TL’dir.