Yönetim Kurulu Başkanı'nın Mesajı

İlhan ALKILIÇ

Yönetim Kurulu Başkanı


Dünyada belli aralıklarla yaşanan ekonomik krizlere rağmen, ticari yaşamdaki yoğun rekabet, yeni pazarlara açılma çabaları, yeni teknolojik, üretim teknikleri yaratma uğraşıları, piyasaya yeni ürünler sürme gayretleri tüm hızıyla devam etmektedir...

Duyuru ve Haberler

Hazine ve Maliye Bakanı Sayın Berat ALBAYRAK ‘ın başkanlığında Gelir İdaresi Başkanlığı ve Vergi Denetim Kurulu Başkanlığı ile 23.09.2020 tarihinde strateji ve değerlendirme toplantısı gerçekleştirilmiştir. – GİB Duyurusu

24 Eylül 2020GİB Duyuruları

Hazine ve Maliye Bakanı Sayın Berat ALBAYRAK ‘ın başkanlığında Gelir İdaresi Başkanlığı ve Vergi Denetim Kurulu Başkanlığı ile 23.09.2020 tarihinde strateji ve değerlendirme toplantısı gerçekleştirilmiştir....

Gelir İdaresi Başkanı Sayın Bekir BAYRAKDAR’ ın Başkanlığında 30 Vergi Dairesi Başkanının Katılımıyla 17.09.2020 Tarihinde Telekonferans Yöntemiyle “Değerlendirme Toplantısı” Gerçekleştirilmiştir. – GİB Duyurusu

17 Eylül 2020GİB Duyuruları

Gelir İdaresi Başkanı Sayın Bekir BAYRAKDAR’ ın başkanlığında 30 Vergi Dairesi Başkanının katılımıyla 17.09.2020 tarihinde telekonferans yöntemiyle “Değerlendirme Toplantısı” gerçekleştirilmiştir....


Tam Bağımsız, Tarafsız, Dürüst ve
Özenli Hizmet...

Sirkülerler

 • Sirküler 2020/98
  Anonim şirketlerdeki hisselerin elden çıkarılmasında, vergi istisnalarından yararlanılabilmesi için hisse senedi bastırılması önem arz etmektedir.
 • Sirküler 2020/97
  Tebliğde Vergi Usul Kanununun “Mükellefiyet kaydının analiz ve değerlendirme sonuçlarına bağlı olarak terkini” başlıklı 160/A maddesinin uygulamasına ilişkin usul ve esaslar hakkında açıklamalar yapıldı.
 • Sirküler 2020/96
  3031 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı  ile 30 Eylül 2020 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere tekrar Kambiyo muamelelerinde Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisinin oranı  yüzde 1’den binde 2’ye […]
 • Sirküler 2020/95
    3032 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile  vadesiz ve özel cari hesaplara ve 30/09/2020 ile 31/12/2020 tarihleri arasında (bu tarih dâhil) açılan veya vadesi bu tarihler arasında […]