Yönetim Kurulu Başkanı'nın Mesajı

İlhan ALKILIÇ

Yönetim Kurulu Başkanı


Dünyada belli aralıklarla yaşanan ekonomik krizlere rağmen, ticari yaşamdaki yoğun rekabet, yeni pazarlara açılma çabaları, yeni teknolojik, üretim teknikleri yaratma uğraşıları, piyasaya yeni ürünler sürme gayretleri tüm hızıyla devam etmektedir...

Duyuru ve Haberler


Tam Bağımsız, Tarafsız, Dürüst ve
Özenli Hizmet...

Sirkülerler

 • Sirküler 2019/105
  Tebliğde gelir veya kurumlar vergisi mükelleflerinin hasılat esaslı kazanç tespitinin usul ve esasları belirlendi.
 • Sirküler 2019/104
  Tebliğde “Yabancı merkezi saklama kuruluşu hesapları”nın Gelir Vergisi Kanununun Geçici 67’inci maddesi karşısındaki durumuna ilişkin düzenleme ve açıklama yapıldı.
 • Sirküler 2019/103
  Bir firma yetkilisine hususi pasaport verilebilmesi için aranılan son üç takvim yılı itibarıyla yıllık ortalama asgari 1 milyon ABD Doları ihracat yapma koşulu; 500.000 ABD Dolarına […]
 • Sirküler 2019/102
  Yeminli Mali Müşavirlik Tasdik Raporlarının Elektronik Ortamda Gönderilmesi Hakkında Sirküler / 1’le yapılan düzenleme ile Katma Değer Vergisi İadesi Tasdik Raporlarının elektronik ortamda gönderilmesi uygulaması 15 […]