Yönetim Kurulu Başkanı'nın Mesajı

İlhan ALKILIÇ

Yönetim Kurulu Başkanı


Dünyada belli aralıklarla yaşanan ekonomik krizlere rağmen, ticari yaşamdaki yoğun rekabet, yeni pazarlara açılma çabaları, yeni teknolojik, üretim teknikleri yaratma uğraşıları, piyasaya yeni ürünler sürme gayretleri tüm hızıyla devam etmektedir...

Duyuru ve Haberler

İzmir Vergi Dairesi Başkanlığına Bağlı; Gelir Kanunları Gelir Vergileri Grup Müd., Gelir Kanunları Usul Grup Müd. , Hukuk ve İhtilaflı İşler Grup Müdürlüğü, Denetim Grup Müdürlüğü ve Destek Hizmetleri Grup Müdürlüğü Yeni Hizmet Binasına Taşınmıştır. – GİB Duyurusu

17 Haziran 2021GİB Duyuruları

İzmir Vergi Dairesi Başkanlığına bağlı; Gelir Kanunları Gelir Vergileri Grup Müdürlüğü, Gelir Kanunları Usul Grup Müdürlüğü , Hukuk ve İhtilaflı İşler Grup Müdürlüğü, Denetim Grup Müdürlüğü […]

İzmir Vergi Dairesi Başkanlığına Bağlı İzmir İhtisas Vergi Dairesi Müdürlüğü, Çakabey İhtisas Vergi Dairesi Müdürlüğü ve Konak Vergi Dairesi Müdürlüğü Yeni Hizmet Binasına Taşınmış Bulunmaktadır. – GİB Duyurusu

11 Haziran 2021GİB Duyuruları

İzmir Vergi Dairesi Başkanlığına bağlı; İzmir İhtisas Vergi Dairesi Müdürlüğü ve Çakabey İhtisas Vergi Dairesi Müdürlüğü Adalet Mahallesi Anadolu Caddesi No:41/3 Bayraklı/İZMİR adresindeki hizmet binasına, Konak ...


Tam Bağımsız, Tarafsız, Dürüst ve
Özenli Hizmet...

Sirkülerler

 • Sirküler 2021/65
  7326 sayılı  “Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun” Resmi Gazete yayımlandı.
 • Sirküler 2021/64
  Katma Değer Vergisi Uygulama Genel  Tebliğinde  KDV tevkifatı ve finansman gider kısıtlaması  gibi konularda değişiklik yapıldı.
 • Sirküler 2021/63
  4062 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile indirimli KDV oranı 31 Temmuz 2021 tarihine kadar uzatıldı.
 • Sirküler 2021/62
  4063 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile  indirimli kira stopajı oranlarının uygulanma süresi 31 Temmuz 2021 tarihine kadar uzatıldı.