Yönetim Kurulu Başkanı'nın Mesajı

İlhan ALKILIÇ

Yönetim Kurulu Başkanı


Dünyada belli aralıklarla yaşanan ekonomik krizlere rağmen, ticari yaşamdaki yoğun rekabet, yeni pazarlara açılma çabaları, yeni teknolojik, üretim teknikleri yaratma uğraşıları, piyasaya yeni ürünler sürme gayretleri tüm hızıyla devam etmektedir...

Duyuru ve Haberler


Tam Bağımsız, Tarafsız, Dürüst ve
Özenli Hizmet...

Sirkülerler

 • Sirküler 2021/26
  Aktif toplamı veya net satışları toplamı belirli bir tutarı aşan mükellefler ek mali tabloları düzenlemek zorundadırlar.  
 • Sirküler 2021/25
    Mükelleflerin  e-Defterlerinin berat dosyalarının aylık veya geçici vergi dönemleri bazında yüklenebilmesi ile ilgili tercihlerini yapmaları gerekmektedir.
 • Sirküler 2021/24
  2021 yılında gelir ve kurumlar vergisi mükelleflerine ait yıllık gelir ve kurumlar vergisi beyannameleri ile muhtasar ve prim hizmet beyannamesi ve katma değer vergisi beyannamelerinin imzalanmasına […]
 • Sirküler 2021/23
  2021 yılı için değişen asgari ücret tutarına bağlı olarak değişen asgari geçim indirimi tutarları