Yönetim Kurulu Başkanı'nın Mesajı

İlhan ALKILIÇ

Yönetim Kurulu Başkanı


Dünyada belli aralıklarla yaşanan ekonomik krizlere rağmen, ticari yaşamdaki yoğun rekabet, yeni pazarlara açılma çabaları, yeni teknolojik, üretim teknikleri yaratma uğraşıları, piyasaya yeni ürünler sürme gayretleri tüm hızıyla devam etmektedir...

Duyuru ve Haberler

Akaryakıt ve LPG Piyasasında Fatura Düzenleme Süresinin Belirlenmesi ile Söz Konusu Sektörler ve Özel Etiket ve İşaret Kullanma Zorunluluğu Getirilen Ürünlere İlişkin Sektörde Teminat Uygulamasına İlişkin VUK Genel Tebliği Taslağı Revize Edilmiştir. – GİB Duyurusu

30 Temmuz 2021GİB Duyuruları

7318 sayılı Kanun ile 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 231, mükerrer 257, mükerrer 355, 359 ve 367 nci maddelerinde değişiklikler yapılmıştır. Söz konusu değişikliklerin uygulanmasına ilişkin […]


Tam Bağımsız, Tarafsız, Dürüst ve
Özenli Hizmet...

Sirkülerler

 • Sirküler 2021/85
  4312 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile indirimli KDV oranı uygulaması 30 Eylül 2021 tarihine kadar uzatıldı.
 • Sirküler 2021/84
  4311 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile indirimli kira stopajı oranlarının uygulanma süresi 30 Eylül 2021 tarihine kadar uzatıldı.
 • Sirküler 2021/83
  530 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Tebliği ile 9 Haziran 2021 tarihi itibarıyla işletmelerin aktiflerine kayıtlı bulunan taşınmazlar ile amortismana tabi diğer iktisadi kıymetlerinin değerlemesine ilişkin […]
 • Sirküler 2021/82
  Katma Değer Vergisi, Damga Vergisi ve Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannameleri ile Form Ba-Bs” bildirimlerinin verilme ve Elektronik Defter Beratlarının yüklenme süreleri uzatıldı.