Yönetim Kurulu Başkanı'nın Mesajı

İlhan ALKILIÇ

Yönetim Kurulu Başkanı


Dünyada belli aralıklarla yaşanan ekonomik krizlere rağmen, ticari yaşamdaki yoğun rekabet, yeni pazarlara açılma çabaları, yeni teknolojik, üretim teknikleri yaratma uğraşıları, piyasaya yeni ürünler sürme gayretleri tüm hızıyla devam etmektedir...

Duyuru ve Haberler


Tam Bağımsız, Tarafsız, Dürüst ve
Özenli Hizmet...

Sirkülerler

 • Sirküler 2020/30
  Tebliğde Vergi Usul Kanunu’nda yer alan ve 2019 yılında uygulanacak hadler belirlendi.
 • Sirküler 2020/29
  2020 yılında verecekleri yıllık gelir veya kurumlar vergisi beyannamelerine temel mali tabloların yanı sıra ek mali tabloları da eklemesi gereken mükelleflere ilişkin hadler
 • Sirküler 2020/28
  2020 yılında maliyet hesaplarının 7/A ve 7/B seçeneğine göre tutulmasına ilişkin hadler
 • Sirküler 2020/27
  1.1.2020-30.06.2020 tarihleri arasında geçerli vergiden istisna kıdem tazminatı tutarı 6.730,15 TL’dir.