Yönetim Kurulu Başkanı'nın Mesajı

İlhan ALKILIÇ

Yönetim Kurulu Başkanı


Dünyada belli aralıklarla yaşanan ekonomik krizlere rağmen, ticari yaşamdaki yoğun rekabet, yeni pazarlara açılma çabaları, yeni teknolojik, üretim teknikleri yaratma uğraşıları, piyasaya yeni ürünler sürme gayretleri tüm hızıyla devam etmektedir...

Duyuru ve Haberler

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Kore Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Gelir Üzerinden Alınan Vergilerde Çifte Vergilendirmeyi Önleme ve Vergi Kaçakçılığı ile Vergiden Kaçınmaya Engel Olma Anlaşması Seul’de İmzalanmıştır. – GİB Duyurusu

8 Kasım 2021GİB Duyuruları

24 Aralık 1983 tarihinde imzalanarak 25 Mart 1986 tarihinde yürürlüğe giren ve halen yürürlükte bulunan “Türkiye Cumhuriyeti ile Kore Cumhuriyeti Arasında Gelir Üzerinden Alınan Vergilerde Çifte […]


Tam Bağımsız, Tarafsız, Dürüst ve
Özenli Hizmet...

Sirkülerler

 • Sirküler 2023/87
  2023 yılı için yeniden değerleme oranı % 58,46 (elli sekiz virgül kırk altı)  olarak ilan edildi.
 • Sirküler 2023/86
  1 Ocak 2024 tarihinden itibaren  geçerli olmak üzere anonim ve limited şirketlerin   en az sermaye tutarları arttırıldı.  
 • Sirküler 2023/85
  160kW’ı geçmeyen ve % 10 oranında vergiye tabi binek otomobilleri için özel tüketim vergisi oranlarına esas özel tüketim vergisi matrahı sınırı, 18 Kasım 2023 tarihinden itibaren […]
 • Sirküler 2023/84
  Gecikme zammı oranı, 14 Kasım 2023  tarihinden itibaren  aylık 2,5’ten  %3,5’e çıkarıldı.