Yönetim Kurulu Başkanı'nın Mesajı

İlhan ALKILIÇ

Yönetim Kurulu Başkanı


Dünyada belli aralıklarla yaşanan ekonomik krizlere rağmen, ticari yaşamdaki yoğun rekabet, yeni pazarlara açılma çabaları, yeni teknolojik, üretim teknikleri yaratma uğraşıları, piyasaya yeni ürünler sürme gayretleri tüm hızıyla devam etmektedir...

Duyuru ve Haberler

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Nijerya Federal Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Gelir Üzerinden Alınan Vergilerde Çifte Vergilendirmeyi Önleme ve Vergi Kaçakçılığı ile Vergiden Kaçınmaya Engel Olma Anlaşması Abuja’da İmzalanmıştır. – GİB Duyurusu

22 Ekim 2021GİB Duyuruları

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Nijerya Federal Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Gelir Üzerinden Alınan Vergilerde Çifte Vergilendirmeyi Önleme ve Vergi Kaçakçılığı ile Vergiden Kaçınmaya Engel Olma Anlaşması 20 […]


Tam Bağımsız, Tarafsız, Dürüst ve
Özenli Hizmet...

Sirkülerler

 • Sirküler 2021/98
    58 No’lu Kurumlar Vergisi Sirküleri ile  2021 yılı üçüncü geçici vergi döneminde uygulanacak yeniden değerleme oranı belirlendi.
 • Sirküler 2021/97
  532 sıra No’lu VUK Genel Tebliği ile defter beyan sisteminde değişiklik yapıldı.
 • Sirküler 2021/96
  4625 Sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile  ücretli çalışan personelin gelir vergisi stopajı teşviki için AR-GE Bölgesi ile Teknoloji Bölgeleri dışında geçirdikleri süre  oranı değiştirildi.
 • Sirküler 2021/95
    Tebliğde, tevkif yoluyla kesilen vergilerin yıllık beyanname üzerinden hesaplanan gelir veya kurumlar vergisinden mahsubu ve kalan kısmın iadesi, geçici verginin mahsup ve iadesi ile bu […]