Yönetim Kurulu Başkanı'nın Mesajı

İlhan ALKILIÇ

Yönetim Kurulu Başkanı


Dünyada belli aralıklarla yaşanan ekonomik krizlere rağmen, ticari yaşamdaki yoğun rekabet, yeni pazarlara açılma çabaları, yeni teknolojik, üretim teknikleri yaratma uğraşıları, piyasaya yeni ürünler sürme gayretleri tüm hızıyla devam etmektedir...

Duyuru ve Haberler


Tam Bağımsız, Tarafsız, Dürüst ve
Özenli Hizmet...

Sirkülerler

 • Sirküler 2019/24
  7161 sayılı Kanunla Gider Vergileri Kanunu, Gelir Vergisi Kanunu, Kurumlar Vergisi Kanunu, Katma Değer Vergisi Kanunu ve  Özel Tüketim Vergisi Kanununda değişiklikler yapıldı.
 • Sirküler 2019/23
  1.1.2019-30.6.2019 tarihleri arasında gelir vergisinden istisna  kıdem tazminatı tutarı 6.017,60 TL’dir.
 • Sirküler 2019/22
  Tebliğde araç sınıfları itibarıyla kullanılması yasak olan köprülerden geçilmesi nedeniyle kesilen idari para cezaları iadesine ilişkin açıklamalar yapıldı.
 • Sirküler 2019/21
  2872 sayılı Çevre Kanununda yapılan değişiklikle “geri kazanım katılım payı”, “depozito” ve “poşet ücreti” konularında düzenlemeye ilişkin usul ve esaslar belirlendi.