Yönetim Kurulu Başkanı'nın Mesajı

İlhan ALKILIÇ

Yönetim Kurulu Başkanı


Dünyada belli aralıklarla yaşanan ekonomik krizlere rağmen, ticari yaşamdaki yoğun rekabet, yeni pazarlara açılma çabaları, yeni teknolojik, üretim teknikleri yaratma uğraşıları, piyasaya yeni ürünler sürme gayretleri tüm hızıyla devam etmektedir...

Duyuru ve Haberler

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Kore Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Gelir Üzerinden Alınan Vergilerde Çifte Vergilendirmeyi Önleme ve Vergi Kaçakçılığı ile Vergiden Kaçınmaya Engel Olma Anlaşması Seul’de İmzalanmıştır. – GİB Duyurusu

8 Kasım 2021GİB Duyuruları

24 Aralık 1983 tarihinde imzalanarak 25 Mart 1986 tarihinde yürürlüğe giren ve halen yürürlükte bulunan “Türkiye Cumhuriyeti ile Kore Cumhuriyeti Arasında Gelir Üzerinden Alınan Vergilerde Çifte […]


Tam Bağımsız, Tarafsız, Dürüst ve
Özenli Hizmet...

Sirkülerler

 • Sirküler 2022/22
  318 Seri No.lu Gelir Vergisi Genel Tebliği ile sosyal içerik üreticiliği ile mobil cihazlar için uygulama geliştiriciliğine gelir vergisi istisnası uygulamasına ilişkin açıklamalar yapıldı.
 • Sirküler 2022/21
    2021 yılında işletmelerin  maliyet hesaplarına 7/A ya da 7/B seçeneklerine göre tutmalarına ilişkin hadler, bu sirkülerin konusunu oluşturmaktadır.  
 • Sirküler 2022/20
    1 Ocak 2022-30 Haziran 2022 tarihleri arasında geçerli olmak üzere uygulanacak vergiden istisna kıdem tazminatı tutarı  10,596.74 TL’dir.
 • Sirküler 2022/19
  2022 yılında Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebliğlerine göre ek mali tablo düzenlenmesine ilişkin hadler