Yönetim Kurulu Başkanı'nın Mesajı

İlhan ALKILIÇ

Yönetim Kurulu Başkanı


Dünyada belli aralıklarla yaşanan ekonomik krizlere rağmen, ticari yaşamdaki yoğun rekabet, yeni pazarlara açılma çabaları, yeni teknolojik, üretim teknikleri yaratma uğraşıları, piyasaya yeni ürünler sürme gayretleri tüm hızıyla devam etmektedir...

Duyuru ve Haberler


Tam Bağımsız, Tarafsız, Dürüst ve
Özenli Hizmet...

Sirkülerler

 • Sirküler 2021/56
  GİB, e-belge iptallerine ilişkin “e-ARŞİV UYGULAMALARI (e-Arşiv Fatura, e-SMM)  İPTAL, İHTAR/İTİRAZ  BİLDİRİM KILAVUZU” yayımladı.
 • Sirküler 2021/55
  17 Mayıs 2021 günü sonuna kadar verilmesi gereken 2021 yılı Birinci   Geçici Vergi Dönemine ait  vergi beyannamelerinin verilme ve ödeme süreleri  31 Mayıs 2021 tarihine uzatıldı.
 • Sirküler 2021/54
  Tebliğde internetten yapılan satışlarda vergi istisnası ile  elektronik ticaret gümrük beyannamesiyle mal ihracatı kapsamında elde edilen kazançlarda indirim konularında açıklama yapıldı.
 • Sirküler 2021/53
  Vergi Usul Kanunu, 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanunu, 5307 sayılı Sıvılaştırılmış Petrol Gazlan (LPG) Piyasası Kanunu ve Elektrik Piyasası Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ve 7226 […]