Yönetim Kurulu Başkanı'nın Mesajı

İlhan ALKILIÇ

Yönetim Kurulu Başkanı


Dünyada belli aralıklarla yaşanan ekonomik krizlere rağmen, ticari yaşamdaki yoğun rekabet, yeni pazarlara açılma çabaları, yeni teknolojik, üretim teknikleri yaratma uğraşıları, piyasaya yeni ürünler sürme gayretleri tüm hızıyla devam etmektedir...

Duyuru ve Haberler

Gelir İdaresi Başkanı Sayın Bekir BAYRAKDAR’ ın Başkanlığında 30 Vergi Dairesi Başkanının Katılımıyla 7256 Sayılı Kanun ile İlgili Telekonferans Yöntemiyle Değerlendirme Toplantısı Yapılmıştır. – GİB Duyurusu

24 Kasım 2020GİB Duyuruları

Gelir İdaresi Başkanı Sayın Bekir BAYRAKDAR’ ın başkanlığında 30 Vergi Dairesi Başkanının katılımıyla 24.11.2020 tarihinde 7256 Sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması Kanunu değerlendirme toplantısı ...


Tam Bağımsız, Tarafsız, Dürüst ve
Özenli Hizmet...

Sirkülerler

 • Sirküler 2020/104
  Tebliğde, 7256 sayılı Kanun ile Gelir Vergisi Kanunu’na varlık barışına ilişkin olarak eklenen geçici 93’üncü madde konusunda düzenleme ve açıklamalar yer alıyor.
 • Sirküler 2020/103
  Tebliğde   2020  yılı için yeniden değerleme oranı % 9,11 (dokuz virgül on bir) olarak belirlendi.
 • Sirküler 2020/102
  Tebliğde, Hazine ve Maliye Bakanlığına bağlı tahsil dairelerince takip edilen amme alacakları, il özel idareleri ile belediyeler ve Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlıklarına (YİKOB) ait alacakların […]
 • Sirküler 2020/101
    Kesinleşmiş kamu ve diğer bazı alacaklarının yapılandırılması, yeni bir varlık barışı getirilmesi ve ayrıca Gelir Vergisi Kanunu, Kurumlar Vergisi Kanunu ve Katma Değer Vergisi Kanunlarında […]