Yönetim Kurulu Başkanı'nın Mesajı

İlhan ALKILIÇ

Yönetim Kurulu Başkanı


Dünyada belli aralıklarla yaşanan ekonomik krizlere rağmen, ticari yaşamdaki yoğun rekabet, yeni pazarlara açılma çabaları, yeni teknolojik, üretim teknikleri yaratma uğraşıları, piyasaya yeni ürünler sürme gayretleri tüm hızıyla devam etmektedir...

Duyuru ve Haberler


Tam Bağımsız, Tarafsız, Dürüst ve
Özenli Hizmet...

Sirkülerler

 • Sirküler 2020/84
  31 Aralık 2020 tarihine kadar gayrimenkullerin kiralanması karşılığında nakden ve hesaben yapılacak kira ödemelerinden Gelir Vergisi Kanunu ve Kurumlar Vergisi Kanununa göre yapılan stopaj oranları % […]
 • Sirküler 2020/83
  519 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğinde  izaha davet uygulamasının usul ve esasları  yeniden belirlendi.
 • Sirküler 2020/82
  Bazı mal ve hizmetlere uygulanan  KDV oranları  31 Aralık 2020 tarihine kadar % 8 ve % 1 ‘e indirildi.
 • Sirküler 2020/81
  2020 yılı ikinci  geçici vergi döneminde uygulanacak yeniden değerleme oranı % 2,10 (yüzde iki virgül on) olarak  açıklandı.