Yönetim Kurulu Başkanı'nın Mesajı

İlhan ALKILIÇ

Yönetim Kurulu Başkanı


Dünyada belli aralıklarla yaşanan ekonomik krizlere rağmen, ticari yaşamdaki yoğun rekabet, yeni pazarlara açılma çabaları, yeni teknolojik, üretim teknikleri yaratma uğraşıları, piyasaya yeni ürünler sürme gayretleri tüm hızıyla devam etmektedir...

Duyuru ve Haberler

Türkiye Cumhuriyeti ile Kongo Demokratik Cumhuriyeti Arasında Gelir Üzerinden Alınan Vergilerde Çifte Vergilendirmeyi Önleme ve Vergi Kaçakçılığı ile Vergiden Kaçınmaya Engel Olma Anlaşması Ankara’da İmzalanmıştır. – GİB Duyurusu

8 Eylül 2021GİB Duyuruları

Türkiye Cumhuriyeti ile Kongo Demokratik Cumhuriyeti Arasında Gelir Üzerinden Alınan Vergilerde Çifte Vergilendirmeyi Önleme ve Vergi Kaçakçılığı ile Vergiden Kaçınmaya Engel Olma Anlaşması 7 Eylül 2021 […]


Tam Bağımsız, Tarafsız, Dürüst ve
Özenli Hizmet...

Sirkülerler

 • Sirküler 2021/91
  79 seri No’lu Emlak Vergisi Genel Tebliği ile “2022 Yılı İçin Binaların Metrekare Normal İnşaat Maliyet Bedellerini Gösterir Cetvel”  ilan edildi.
 • Sirküler 2021/90
    Tebliğ ile 7318 sayılı Vergi Usul Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun  1 ve 2 nci maddeleriyle,  Vergi Usul Kanununda yapılan değişikliklere ilişkin  […]
 • Sirküler 2021/89
    4454 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile GVK’nın Geçici 67’inci maddesinde yer alan düzenlemeye ilişkin tevkifat oranlarının belirlendiği 2006/10731 sayılı BKK’da değişiklik yapıldı.    
 • Sirküler 2021/88
   Gelir İdaresi Başkanlığı Vergi Dairesi Başkanlıklarına hitaben yazmış olduğu “7326 sayılı Kanunda Yer Alan Başvuru ve Ödeme Sürelerinin Uzatılması” başlıklı yazısında süre uzatımına  ilişkin bazı açıklamalarda […]