Yönetim Kurulu Başkanı'nın Mesajı

İlhan ALKILIÇ

Yönetim Kurulu Başkanı


Dünyada belli aralıklarla yaşanan ekonomik krizlere rağmen, ticari yaşamdaki yoğun rekabet, yeni pazarlara açılma çabaları, yeni teknolojik, üretim teknikleri yaratma uğraşıları, piyasaya yeni ürünler sürme gayretleri tüm hızıyla devam etmektedir...

Duyuru ve Haberler

Gelir İdaresi Başkanı Sayın Bekir BAYRAKDAR’ ın Başkanlığında 30 Vergi Dairesi Başkanının Katılımıyla 17.09.2020 Tarihinde Telekonferans Yöntemiyle “Değerlendirme Toplantısı” Gerçekleştirilmiştir. – GİB Duyurusu

17 Eylül 2020GİB Duyuruları

Gelir İdaresi Başkanı Sayın Bekir BAYRAKDAR’ ın başkanlığında 30 Vergi Dairesi Başkanının katılımıyla 17.09.2020 tarihinde telekonferans yöntemiyle “Değerlendirme Toplantısı” gerçekleştirilmiştir....


Tam Bağımsız, Tarafsız, Dürüst ve
Özenli Hizmet...

Sirkülerler

 • Sirküler 2020/89
  Transfer Fiyatlandırması Yoluyla Örtülü Kazanç Dağıtımı Hakkında Genel Tebliğ (Seri No: 1)’De Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No: 4)’te  2151 sayılı Transfer Fiyatlandırması Yoluyla Örtülü Kazanç […]
 • Sirküler 2020/88
   77 seri No’lu Emlak Vergisi Genel Tebliği ile 2021 yılında binaların emlak vergisi değerinin hesaplamalarında kullanılacak bina metrekare normal inşaat maliyet bedelleri ilan edildi.
 • Sirküler 2020/87
   4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununa (II) sayılı listede yer alan bazı malların özel tüketim vergisi oranları değiştirildi.
 • Sirküler 2020/86
  2913 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile üniversite ve yüksekokullar ile özel okullarda KDV oranı indirildi.