Yönetim Kurulu Başkanı'nın Mesajı

İlhan ALKILIÇ

Yönetim Kurulu Başkanı


Dünyada belli aralıklarla yaşanan ekonomik krizlere rağmen, ticari yaşamdaki yoğun rekabet, yeni pazarlara açılma çabaları, yeni teknolojik, üretim teknikleri yaratma uğraşıları, piyasaya yeni ürünler sürme gayretleri tüm hızıyla devam etmektedir...

Duyuru ve Haberler


Tam Bağımsız, Tarafsız, Dürüst ve
Özenli Hizmet...

Sirkülerler

 • Sirküler 2018/104
  Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğinde “sorumlu sıfatıyla beyan edilmeyen veya eksik beyan edilen KDV”, “üniversitelere yapılacak bağışlar” ve “izleyen Yıl İçerisinde […]
 • Sirküler 2018/103
  Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karara İlişkin Tebliğ’de değişiklik yapılarak bazı sözleşmelerin Türk Lirası olarak düzenlenme zorunluluğu getirildi.
 • Sirküler 2018/102
  2018 yılı üçüncü geçici vergi döneminde uygulanacak yeniden değerleme oranı % 14,03 (yüzde ondört virgül sıfır üç) olarak ilan edildi.
 • Sirküler 2018/101
  Maliye Bakanlığına, Gümrük ve Ticaret Bakanlığına, il özel idarelerine, belediyelere ve YİKOB’lara bağlı tahsil dairelerine ödenecek yeniden yapılandırılan borçların 1/10/2018 tarihine kadar ödenmesi gereken ilk taksit […]