Yönetim Kurulu Başkanı'nın Mesajı

İlhan ALKILIÇ

Yönetim Kurulu Başkanı


Dünyada belli aralıklarla yaşanan ekonomik krizlere rağmen, ticari yaşamdaki yoğun rekabet, yeni pazarlara açılma çabaları, yeni teknolojik, üretim teknikleri yaratma uğraşıları, piyasaya yeni ürünler sürme gayretleri tüm hızıyla devam etmektedir...

Duyuru ve Haberler

“Yeni Nesil Akaryakıt Pompa Ödeme Kaydedici Cihazlar (Yeni Nesil Pompa ÖKC)” Haline Dönüştürülmesine Dair “Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği” Taslağının Güncel Hali Yayınlanmıştır. – GİB Duyurusu

21 Şubat 2020GİB Duyuruları

Akaryakıt istasyonlarında gerçekleştirilen akaryakıt (LPG, doğalgaz, elektrik vb. ürünlerin) satışlarında vergi kayıp ve kaçağını etkin bir şekilde engellemek amacıyla birinci ve ikinci sınıf tacirlerin işletmelerind...


Tam Bağımsız, Tarafsız, Dürüst ve
Özenli Hizmet...

Sirkülerler

 • Sirküler 2020/40
  Tebliğde   Vergi Usul Kanunu’nda yer alan ve 2019 yılında uygulanacak hadler belirlendi.
 • Sirküler 2020/39
  7221 sayılı Coğrafi Bilgi Sistemleri İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun ile Emlak Vergisi Kanunu’nun “Değerli Konut Vergisi” ile ilgili düzenlemelerinde bazı değişiklikler yapılırken, uygulama […]
 • Sirküler 2020/38
  Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No:30) ile sağlık tesislerine yönelik işletme döneminde alınan hizmetlere uygulanacak tevkifat oranları ile diğer bazı […]
 • Sirküler 2020/37
  Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi uygulaması, Bursa, Eskişehir ve Konya illeri merkez ve ilçeleri dışında 1 Mart 2020 tarihine ertelendi.