Yönetim Kurulu Başkanı'nın Mesajı

İlhan ALKILIÇ

Yönetim Kurulu Başkanı


Dünyada belli aralıklarla yaşanan ekonomik krizlere rağmen, ticari yaşamdaki yoğun rekabet, yeni pazarlara açılma çabaları, yeni teknolojik, üretim teknikleri yaratma uğraşıları, piyasaya yeni ürünler sürme gayretleri tüm hızıyla devam etmektedir...

Duyuru ve Haberler

Faizsiz Finans Denetim Standartları ve Faizsiz Finans Kuruluşlarının Bağımsız Denetimini Yürüten Denetçiler İçin Etik Kurallar Standartlarının Taslak Metinleri Kamuoyu Görüşüne Açılmıştır (03.07.2019) – KGK Duyurusu

4 Temmuz 2019KGK Duyuruları

Bilindiği üzere, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununun 397’nci maddesi uyarınca denetime tabi olan anonim şirketlerin ve şirketler topluluğunun finansal tabloları denetçi tarafından, Kamu Gözetimi, Muhasebe ve […]


Tam Bağımsız, Tarafsız, Dürüst ve
Özenli Hizmet...

Sirkülerler

 • Sirküler 2019/73
  Mali tatil 2 Temmuz 2019 günü başlayıp – 22 Temmuz 2019 Pazartesi günü sona eriyor.  
 • Sirküler 2019/72
  Gecikme zammı oranı aylık % 2’den % 2,5’e çıkarıldı.
 • Sirküler 2019/71
  2018 yılında fiziki ortamda tutulan yevmiye defterlerinin kapanış tasdiklerinin 1 Temmuz 2019 Pazartesi gününe kadar yaptırılması gerekmektedir.  
 • Sirküler 2019/70
  Limited şirket tüzel kişiliğinden tamamen veya kısmen tahsil edilemeyen veya tahsil edilemeyeceği anlaşılan vergi borcunun şirket ortaklarından tahsili için öncelikle kanuni temsilcilerin takibinin gerekmemektedir.