Yönetim Kurulu Başkanı'nın Mesajı

İlhan ALKILIÇ

Yönetim Kurulu Başkanı


Dünyada belli aralıklarla yaşanan ekonomik krizlere rağmen, ticari yaşamdaki yoğun rekabet, yeni pazarlara açılma çabaları, yeni teknolojik, üretim teknikleri yaratma uğraşıları, piyasaya yeni ürünler sürme gayretleri tüm hızıyla devam etmektedir...

Duyuru ve Haberler

Mücbir Sebep Hali Kapsamındaki 65 Yaş ve Üstünde Olan Bazı Mükellefler Tarafından Sokağa Çıkma Kısıtlamasının Kaldırılmasına Bağlı Olarak Yerine Getirilmesi Gereken Beyan ve Ödeme Yükümlülüğüne İlişkin Duyuru – GİB Duyurusu

2 Haziran 2020GİB Duyuruları

Bilindiği üzere 518 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile İçişleri Bakanlığınca alınan tedbirler uyarınca 65 yaş ve üstünde olması nedeniyle sokağa çıkma kısıtlaması kapsamına […]


Tam Bağımsız, Tarafsız, Dürüst ve
Özenli Hizmet...

Sirkülerler

 • Sirküler 2020/71
  Şubat/2020 ile üç aylık tercihte bulunan mükelleflerin Ocak-Şubat-Mart/2020 dönemleri e-Defterlerinin oluşturulma ve imzalanma süresi ile  “Elektronik Defter Beratları”nın yüklenme süresi 19 Haziran 2020 Cuma günü sonuna […]
 • Sirküler 2020/70
  Tebliğde 7194 sayılı Kanunla vergiye uyumlu mükelleflere sağlanan % 5 vergi indirimi konusunda yapılan değişikliklere ilişkin açıklama ve düzenleme yapıldı.
 • Sirküler 2020/69
  Tebliğde   7194 sayılı Kanunla Gelir Vergisi Kanununda yapılan değişikliklere ilişkin olarak açıklama ve düzenleme yapıldı.
 • Sirküler 2020/68
  23/5/2020 tarihli ve   2569 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı   ile  Gelir Vergisi Kanunu Geçici 67’nci madde tevkifat oranında değişiklik yapıldı.