Yönetim Kurulu Başkanı'nın Mesajı

İlhan ALKILIÇ

Yönetim Kurulu Başkanı


Dünyada belli aralıklarla yaşanan ekonomik krizlere rağmen, ticari yaşamdaki yoğun rekabet, yeni pazarlara açılma çabaları, yeni teknolojik, üretim teknikleri yaratma uğraşıları, piyasaya yeni ürünler sürme gayretleri tüm hızıyla devam etmektedir...

Duyuru ve Haberler


Tam Bağımsız, Tarafsız, Dürüst ve
Özenli Hizmet...

Sirkülerler

 • Sirküler 2021/44
  1.1.2021-30.06.2021 tarihleri arasında geçerli vergiden istisna kıdem tazminatı tutarı  7,638.96 TL’dir.
 • Sirküler 2021/43
    1 Mart 2021 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere kısmı tevkifat uygulamasında oran ve kapsam konusunda değişiklik yapıldı.
 • Sirküler 2021/42
  Tebliğ ile e-belge uygulamalarında değişiklik yapıldı.
 • Sirküler 2021/41
  Tebliğde  yabancı paraların  31.12.2020  tarihi itibariyle  değerleme kurları  belirlendi.