Yönetim Kurulu Başkanı'nın Mesajı

İlhan ALKILIÇ

Yönetim Kurulu Başkanı


Dünyada belli aralıklarla yaşanan ekonomik krizlere rağmen, ticari yaşamdaki yoğun rekabet, yeni pazarlara açılma çabaları, yeni teknolojik, üretim teknikleri yaratma uğraşıları, piyasaya yeni ürünler sürme gayretleri tüm hızıyla devam etmektedir...

Duyuru ve Haberler

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Kore Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Gelir Üzerinden Alınan Vergilerde Çifte Vergilendirmeyi Önleme ve Vergi Kaçakçılığı ile Vergiden Kaçınmaya Engel Olma Anlaşması Seul’de İmzalanmıştır. – GİB Duyurusu

8 Kasım 2021GİB Duyuruları

24 Aralık 1983 tarihinde imzalanarak 25 Mart 1986 tarihinde yürürlüğe giren ve halen yürürlükte bulunan “Türkiye Cumhuriyeti ile Kore Cumhuriyeti Arasında Gelir Üzerinden Alınan Vergilerde Çifte […]


Tam Bağımsız, Tarafsız, Dürüst ve
Özenli Hizmet...

Sirkülerler

 • Sirküler 2022/86
  Bazı Varlıkların Ekonomiye Kazandırılması Hakkında Genel Tebliğ (Seri No: 1 yayımlandı.)
 • Sirküler 2022/85
  Tebliğde, ÖTV Kanununda yapılan değişikliklere ilişkin açıklamalar yer almıştır.
 • Sirküler 2022/84
    Tebliğ ile 1 Ağustos 2022 tarihinden itibaren elektrik enerjisini tedarik eden veya havagazını dağıtan kuruluşlar tarafından doldurularak belediyeye verilen  Elektrik ve Havagazı Tüketim beyannamenin şekil […]
 • Sirküler 2022/83
  5872 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile KVK’nın geçici 14’üncü maddesinde  yer alan kur korumalı mevduat kazançlarına ilişkin istisnanın, kurumların 30/6/2022 tarihli bilançolarında yer alan yabancı paralara da […]