Yönetim Kurulu Başkanı'nın Mesajı

İlhan ALKILIÇ

Yönetim Kurulu Başkanı


Dünyada belli aralıklarla yaşanan ekonomik krizlere rağmen, ticari yaşamdaki yoğun rekabet, yeni pazarlara açılma çabaları, yeni teknolojik, üretim teknikleri yaratma uğraşıları, piyasaya yeni ürünler sürme gayretleri tüm hızıyla devam etmektedir...

Duyuru ve Haberler


Tam Bağımsız, Tarafsız, Dürüst ve
Özenli Hizmet...

Sirkülerler

 • Sirküler 2019/85
  Tütün içeren sigaralar ile enfiye ve çiğnemeye mahsus tütünün asgari maktu ve maktu vergi tutarları arttırıldı.
 • Sirküler 2019/84
  Tebliğde engellilik sağlık kurulu raporu, çocuklar için özel gereksinim raporu (ÇÖZGER), Türk Silahlı Kuvvetlerine kayıt ve tescile tabi olmayan taşıt teslimi ve  ticari taşıtların yenilenmesinde geçici […]
 • Sirküler 2019/83
  VUK Genel Tebliğinde, ikmalen, re’sen veya idarece yapılan tarhiyatlar dolayısıyla her bir vergi dairesine 250.000 TL ve daha fazla borcu olan veya bu tutar ve üzerinde […]
 • Sirküler 2019/82
  Tebliğde 7186 sayılı Kanunla getirilen varlık barışına ilişkin düzenleme yapıldı.