21 Aralık 2016

Sirküler 2016/109

2017 yılında uygulanacak Değerli Kağıt Bedelleri arttırıldı.
16 Aralık 2016

Sirküler 2016/108

Tebliğde 6736 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin Kanunun 4 üncü maddesinin birinci ila sekizinci fıkraları kapsamında başvuru yapabilecek mükelleflerden; süresinde başvuruda bulunamayanlar ile başvuruyu süresinde […]
14 Aralık 2016

Sirküler 2016/107

Tebliğde Dahilde İşleme İzin Belgesi (DİİB) kapsamında üretilen malların, dış ticaret sermaye şirketleri ile sektörel dış ticaret şirketlerine teslim edilmesi halinde yüklenilen KDV’lerin iadesi konusunda düzenleme […]
9 Aralık 2016

Sirküler 2016/106

Hesap dönemi takvim yılı olan mükelleflerin 2017 yılında kullanacakları tasdike tabi defterlerini en geç Aralık ayı sonuna kadar notere tasdik ettirmeleri gerekmektedir.
9 Aralık 2016

Sirküler 2016/105

1.1.2017 Tarihi İtibariyle e-Fatura ve e-Defter Uygulamalarına Zorunlu Olarak Dahil Olması Gereken Mükellefler Hakkında Duyuru Yayınlandı.
5 Aralık 2016

Sirküler 2016/104

Tebliğde 6736 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin Kanunun 7 nci maddesi kapsamında “Yurt Dışından Türkiye’ye Getirilecek Varlıklar”a ilişkin açıklamalar yer almaktadır.
2 Aralık 2016

Sirküler 2016/103

2016/9567 sayılı BKK ile alkollü içecekler ile tütün mamüllerine uygulanmakta olan ÖTV tutarlarında 1 Aralık 2016 tarihinden geçerli olmak üzere artış yapıldı.
28 Kasım 2016

Sirküler 2016/102

24/11/ 2016 tarihli ve 2016/9542 sayılı BKK ile KDV oranlarına ilişkin % 8 oranında vergiye tabi mal ve hizmetlerin yer aldığı II sayılı Listede yer alan […]
28 Kasım 2016

Sirküler 2016/101

6761 sayılı Kanunla Emlak Vergisi Kanunu, Katma Değer Vergisi Kanunu, Özel Tüketim Vergisi Kanunu, Sosyal Sigortalar Ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu Ve 6736 Sayılı Bazı Alacakların […]
28 Kasım 2016

Sirküler 2016/100

Tebliğde 6736 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin Kanunun 4 üncü maddesinin birinci ila sekizinci fıkraları kapsamında başvuru yapabilecek mükelleflerden; süresinde başvuruda bulunamayanlar ile başvuruyu süresinde […]