11 Mayıs 2018

Kısmi bölünme işleminde vergilendirme

İlgide kayıtlı özelge talep formunda; – Pamuk ipliği imalatına yeni yatırım yapılması konusunda ortaklar arasında fikir birliği sağlanamaması üzerine, yeniden yapılandırma çalışmalarında iki yıldan fazla süredir […]
10 Mayıs 2018

%5 KURUMLAR VERGİSİ İNDİRİMİ

İlgide kayıtlı özelge talep formunuzda, şirketinizin 2013 yılı indirimli orana tabi KDV iadesi kapsamında şirketiniz tarafından iade alınan tutarın bir kısmının fazla ve yersiz olarak iade […]
2 Mayıs 2018

6736 sayılı Kanun kapsamında kayda alınan emtialar için ayrılan karşılığın ortaklara dağıtılması ve ortak şirketin de kendi gerçek kişi ortaklarına dağıtması durumunda vergisel yükümlülükler

  İlgide kayıtlı özelge talep formunuzda, %45,10 oranında sermayesine iştirak ettiğiniz …. …. İnşaat San. ve Tic. A.Ş.’nin 6736 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin Kanunun […]
24 Nisan 2018

Hızlı Geçiş Sistemine (HGS) ödenen tutarların KVK ve KDV indirimi

İlgide kayıtlı özelge talep formunuz ve ekleri incelenmiş olup  şirketiniz tarafından bazı müşterilerinizin aktifinde kayıtlı araçlarına köprü, otoyol ve tünel olmak üzere HGS ürününün geçerli olduğu […]
11 Nisan 2018

Şube ve İdari Bina Olarak Faaliyette Kullanılan Taşınmazların Kısmi Bölünmeye Konu Edilip Edilemeyeceği

İlgide kayıtlı özelge talep formunuzda, Bankanızın aktifinde hem bankacılık faaliyetinde kullandığı hem de bankacılık mevzuatına göre elinden çıkarmak durumunda olduğu taşınmazların bulunduğu; bu taşınmazların, şube ve […]
9 Nisan 2018

Kira Karşılığı Yapılan Tadilat Bedeli Üzerinden G.V. ve KDV Tevkifatı Yapılıp Yapılmayacağı

İlgide kayıtlı özelge talep formunuzda; mükellefiyeti olmayan bir gerçek kişiden 15 yıllığına kiraladığınız binayı çeşitli tadilatlar yaparak otel şekline dönüştürdüğünüzü, ilk dört yıl için kira bedelinin […]
4 Nisan 2018

İndirimli Kurumlar Vergisi

İlgide kayıtlı özelge talep formunda, yıllara sari inşaat işleriyle iştigal eden şirketinizin sahibi olduğu … tarihli ve … sayılı yatırım teşvik belgesi kapsamında bir yurt inşa […]
2 Nisan 2018

Hidroelektrik Kaynak Katkı Payı Ödemesinin Hangi Dönemde Gider Yazılacağı

İlgide kayıtlı özelge talep formunda, Şirketinizin hidroelektrik santralı işlettiğini, Elektrik Piyasası Kanununa istinaden çıkarılan yönetmelik hükümlerine göre bir takvim yılı içinde üretilen elektrik enerjisinin yıl sonu […]
16 Mart 2018

Sermayenin, Geçmiş Yıl Kârlarından, Sermaye Olumlu Farklardan, Nakit Olarak Ortaklardan Ödenen Sermayeden Oluşması ve Sermaye Azaltımına Gidilmesi Durumunda Vergilendirme

İlgide kayıtlı özelge talep formunda, … tarihli ve …. sayılı Ticaret Sicil Gazetesinde tescil ve ilan edilen kararla eski unvanınız olan … San. ve Tic. Ltd. […]
16 Mart 2018

Kısmi bölünme nedeniyle geçmiş yıl karlarının azaltımında kar dağıtımına bağlı tevkifat yapılıp yapılmayacağı ve bilançoda kayıtlı taşınmazların kısmi bölünmeye konu edilip edilmeyeceği.

İlgide kayıtlı özelge talep formunda, Şirketinizin faaliyet konusunun teneke ve diğer metallerden plastik karton, kağıt ve her nevi maddelerden ambalaj malzemesi imali ve satışı olduğu, Şirketinizin […]