12 Mayıs 2020

Şirket Aktifine Kayıtlı Olan ve Kiraya Verilmek Suretiyle Değerlendirilen Taşınmaz Satışının KDV ve KVK Yönünden Değerlendirilmesi.

İlgide kayıtlı özelge talep formu ve eklerinin incelenmesinden; şirketinizin ana faaliyet konusunun motorlu kara taşıtlarına lpg sistemi montajı, bakım hizmeti ve satışı olduğundan bahisle, mevcut merkez […]
29 Nisan 2020

Yurtdışı eğitim harcamalarının kurum kazancının tespitinde gider olarak indirim konusu yapılıp yapılamayacağı.

İlgide kayıtlı özelge talep formunda, sanayi ürünleri toptan ticaretini yapan Şirketinizin satış yönetiminde görev yapan, aynı zamanda Şirket ortağınızın oğlu olan çalışanınızın Şirket faaliyetleri ile ilgili […]
29 Nisan 2020

Danışmanlık hizmeti karşılığında elde edilen kazancın hangi dönemin beyanına dahil edileceği

İlgide kayıtlı özelge talep formunda, şirket müşterileriniz olan alışveriş merkezi mülk sahiplerine ait kiralama ve AVM yönetimi konularında danışmanlık hizmeti kapsamında AVM’deki bağımsız bölümlerin kiralanması, AVM’nin […]
18 Mart 2020

Yurt dışı iştirak kazançlarının kurumlar vergisi kanunu açısından değerlendirilmesi

İnternet Vergi Dairesi Sistemi aracılığıyla Müdürlüğümüze gönderilen ilgide kayıtlı özelde talep formunda; şirketinizin Almanya’da mukim …şirketinin %100 ortağı olduğu, yine Almanya’da adi ortaklık statüsündeki…’nin %53,69 hissesini […]
6 Ocak 2020

Kurum aktifinde kayıtlı bulunan gayrimenkulün satışında kurumlar vergisi ve KDV istisnası.

İlgide kayıtlı özelge talep formlarınızda; Şirketinizin … ve … tarihlerinde şirket çalışanlarına lojman yapmak üzere şirket  aktifine kaydedildiği belirtilen taşınmazların ekonomik şartlardan dolayı … tarihinde satışa […]
17 Eylül 2019

Tahsil edilemeyen kira gelirine ait faturaların gider yazılıp yazılamayacağı hk.

İlgide kayıtlı özelge talep formunda, şirketinizin mülkiyetinde olan bir gayrimenkulü kira sözleşmesi yaparak … tarihinden itibaren bir şirkete kiraladığınız, … tarihinde bu şirkete kayyum atandığı, kayyum […]
10 Eylül 2019

Mahkeme kararı gereği tapu iptaline karar verilen taşınmaz satışından dolayı elde edilecek kazancın verilendirilmesi

İlgide kayıtlı özelge talep formunda, şirketinizin her türlü züccaciye emtiasının alım satımı ve züccaciye mamulün imalini yaptırmak, ithalatını, ihracatını gerçekleştirmek de dahil ticaretini yapma alanında faaliyet […]
9 Ağustos 2019

Kurumlar Vergisi Kanunu Uygulamaları

İlgide kayıtlı özelge talep formunuzda;   -Kooperatifinizin 1966 yılında kurulduğu, her yıl yapılması gereken genel kurul toplantılarının yasal süresi içerisinde yapılmaması nedeniyle .. Asliye Hukuk Mahkemesi […]
2 Ağustos 2019

Nakdi Sermaye Artışında Faiz İndirimi Hk.

İlgide kayıtlı özelge talep formunuzda; – Hissedarları ve hisse oranları aynı olan iki şirketin Türk Ticaret Kanununun 136 ncı maddesinin “devralma şeklinde birleşme” yoluyla 2018 yılında […]
26 Temmuz 2019

Örtülü Sermaye

İlgide kayıtlı özelge talep formunda, şirketinizin …’lik payının .. A.Ş.’ye ait olduğu, öz sermayenizin ekside olduğunu ve adı geçen şirketten farklı tarihlerde nakden borç alındığı, alınan […]