2 Ağustos 2019

Nakdi Sermaye Artışında Faiz İndirimi Hk.

İlgide kayıtlı özelge talep formunuzda; – Hissedarları ve hisse oranları aynı olan iki şirketin Türk Ticaret Kanununun 136 ncı maddesinin “devralma şeklinde birleşme” yoluyla 2018 yılında […]
26 Temmuz 2019

Örtülü Sermaye

İlgide kayıtlı özelge talep formunda, şirketinizin …’lik payının .. A.Ş.’ye ait olduğu, öz sermayenizin ekside olduğunu ve adı geçen şirketten farklı tarihlerde nakden borç alındığı, alınan […]
25 Temmuz 2019

Sat-geri kirala işlemi yaparak finansal kiralama şirketine satışı yapılan gayrimenkule ait tapu harcının gider yazılıp yazılamayacağı

İlgide kayıtlı özelge talep formunda, şirket aktifinde bulunan gayrimenkulü … tarihinde, finansal kiralama kapsamında sat-geri al işlemi yaparak finansal kiralama şirketine sattığınızı belirterek söz konusu gayrimenkul […]
25 Temmuz 2019

Kesinti yoluyla ödenen verginin kısmi bölünme sonrası kurulan şirketin vergi borcuna mahsubu

İlgide kayıtlı özelge talep formunda; … tarihinde … vergi kimlik numaralı mükellefi … A.Ş.’nin yine aynı vergi dairesinin … vergi kimlik numaralı mükellefi … A.Ş. ile […]
23 Temmuz 2019

Yenileme Fonu

İlgide kayıtlı özelge talep formunuzda … tarihin de başlamak üzere Ekonomi Bakanlığı tarafından verilen yatırım teşvik belgesi sahibi olduğunuz, yatırımın devam etmekte olduğu kısmen veya tamamen […]
19 Temmuz 2019

TFRS’ye göre düzenlenen finansal tablolardaki zarardan ötürü sermayenin 2-3 oranında yitirilmesi nedeniyle ortak tarafından karşılanan kısmın KV tabi olup olmayacağı

İlgide kayıtlı özelge talep formunda;   – Şirketinizin Türk Ticaret Kanunu (TTK) kapsamında ve Türkiye Muhasebe Standartları/Türkiye Finansal Raporlama Standartları (TMS)/(TFRS) çerçevesinde zorunlu olarak bağımsız denetime […]
19 Temmuz 2019

Makine ve techizat için ödenen avansların ilgili dönemde yatırım harcaması olarak indirimli kurumlar vergisinden yararlanıp yararlanmayacağı

İlgide kayıtlı özelge talep formunda, şirketinizin akümülatör imalatı faaliyetinde bulunduğu, 2016 yılında … tarihli ve … sayılı yatırım teşvik belgesi alarak aynı yıl içerisinde yeni bir […]
18 Temmuz 2019

Yatırım Faaliyetinde Kullanılmak Amacıyla Bankadan Alınan Kredinin, Bankada Döviz Hesabında Tutulması Nedeniyle Lehe Oluşan Kur Farkının Vergilendirilmesi.

İlgide kayıtlı özelge talep formunuzda, tarım ürünleri lisanslı depoculuk faaliyetinden dolayı mükellef olduğunuzu, henüz hiçbir ticari faaliyette bulunulmadığını, yatırım teşvik belgenizin bulunduğunu, yatırım faaliyetlerinde kullanılmak üzere […]
17 Temmuz 2019

Yurt dışında yayınlanmak şartıyla internet ortamında reklam hizmeti veren veya verilmesine aracılık edenlere yapılan ödemeler üzerinden tevkifat yapılıp yapılamayacağı

İlgide kayıtlı özelge talep formunda, şirketinizin İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğüne … sicil numarası ile kayıtlı olduğu, yurtiçi ve yurtdışı kurumsal ve/veya bireysel müşterilerinize web sitesi üzerinden […]
17 Temmuz 2019

Teknoloji Geliştirme Bölgelerinde Ar-Ge projeleri kapsamında yapılan teslim ve hizmetlerin vergilendirilmesi.

İlgide kayıtlı talep formunuzda, teknoloji geliştirme bölgesinde uzaktan kontrol sistemi ile dozajlama pompası üretimini geliştirdiğiniz, Ar-Ge faaliyetleri kapsamında geliştirilen pompaları üretimle çoğaltarak satış geliri elde ettiğiniz […]