29 Aralık 2017

Sirküler 2017/123

Tebliğde malul ve engellilerin iktisap ettiği taşıtlarda ÖTV İstisnası konusunda ÖTV Kanununda yapılan değişikliklerine ilişkin açıklamalar yapılmıştır.
26 Aralık 2017

Sirküler 2017/122

Tebliğde vergiye uyumlu mükelleflerin yıllık gelir veya kurumlar vergisi beyannameleri üzerinden hesaplanan verginin %5’inin indirilmesine ilişkin açıklamalar yapıldı.
26 Aralık 2017

Sirküler 2017/121

Tebliğde 2018 yılında asgari ölçüde arsa ve arazi metrekare birim değerlerinin bir önceki yıla göre en fazla % 50 artmasına ilişkin açıklamalar yapılmıştır.
26 Aralık 2017

Sirküler 2017/120

Tebliğde 7061 sayılı Kanunla yapılan düzenlemelere ilişkin olarak kurumlar vergisi oranı, taşınmaz satış istisnası ve kooperatif risturn istisnaları konularında açıklamalar yapıldı.
26 Aralık 2017

Sirküler 2017/119

Tebliğde 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Hakkında Kanunda yapılan değişikliklere ilişkin açıklamalar yapıldı.
25 Aralık 2017

Sirküler 2017/118

Tebliğde 7061 sayılı Kanunla yapılan düzenlemelere ilişkin olarak kurumlar vergisi oranı, taşınmaz satış istisnası ve kooperatif risturn istisnaları konularında açıklamalar yapıldı.
22 Aralık 2017

Sirküler 2017/117

Organize perakende sektöründe kullanılan eski nesil ödeme kaydedici cihazlar mali hafızalarının dolacağı zamana kadar kullanılabilecektir.
22 Aralık 2017

Sirküler 2017/116

1 Ocak 2018 tarihinde yeni nesil ödeme kaydedici cihaz kullanmaya başlaması gereken mükelleflerle ilgili değişiklik yapılarak eski nesil yazarkasaların mali hafızaları doluncaya kadar kullanılabilmelerine izin verilmiştir.
22 Aralık 2017

Sirküler 2017/115

“Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi” verilmesi uygulamasına, Amasya, Bartın ve Çankırı illeri merkez ve ilçelerinde bulunan mükellefler/işverenler 1/1/2018, diğer illerde bulunan mükellefler/işverenler 1/7/2018 tarihinden itibaren başlayacaktır.
20 Aralık 2017

Sirküler 2017/114

Sporculara yapılan ücret ve ücret sayılan ödemelerdeki gelir vergisi tevkifatının uygulama süresi 31/12/2019’e uzatıldı.