15 Ocak 2021

Değerli Konut Vergisi Uygulama Genel Tebliği Resmi Gazete’de Yayımlandı. – GİB Duyurusu

Değerli Konut Vergisi Uygulama Genel Tebliği ile; 5/12/2019 tarihli ve 7194 sayılı Dijital Hizmet Vergisi ile Bazı Kanunlarda ve 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılması […]
14 Ocak 2021

18 Seri No.lu Kurumlar Vergisi Genel Tebliği (Seri No: 1)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ Taslağı Hazırlandı. – GİB Duyurusu

11/11/2020 tarihli ve 7256 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunun  – 17 nci maddesiyle 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 94 […]
13 Ocak 2021

314 Seri No.lu Gelir Vergisi Genel Tebliğ Taslağı Hazırlandı – GİB Duyurusu

11/11/2020 tarihli ve 7256 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunla, 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 9 uncu ve 89 uncu […]
13 Ocak 2021

Hatay Vergi Dairesi Başkanlığına Bağlı Antakya Vergi Dairesi Müdürlüğü Yeni Hizmet Binasına Taşınmış Bulunmaktadır. – GİB Duyurusu

Hatay Vergi Dairesi Başkanlığına Bağlı Antakya Vergi Dairesi Müdürlüğü, 21.12.2020 tarihinden itibaren Kışlasaray Mahallesi Fevzi Çakmak Caddesi No: 13 Antakya/ HATAY adresinde hizmet vermeye başlamıştır. Hatay […]
5 Ocak 2021

Yurt Dışında ve Yurt İçinde Bulunan Bazı Varlıkların Ekonomiye Kazandırılması Rehberi Yayınlandı – GİB Duyurusu

7256 sayılı Kanun’la getirilen yurt dışında ve yurt içinde bulunan bazı varlıkların ekonomiye kazandırılması hakkındaki düzenlemeye ilişkin olarak 28.11.2020 tarihli Resmi Gazete’de 1 Seri No.lu Bazı […]
4 Ocak 2021

2021 Yılı Serbest Muhasebecilik, Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Asgari Ücret Tarifesi Yayımlanmıştır. – GİB Duyurusu

3568 sayılı Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Kanununun 46 ncı maddesi ile 02/01/1990 tarihli ve 20390 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Serbest Muhasebeci, Serbest […]
4 Ocak 2021

2021 Yılı Vergi Takvimi Yayınlandı. – GİB Duyurusu

Mükelleflerimizin vergi türlerine göre beyan ve ödemelerini, elektronik defter beratlarını ve bildirimler gibi vergisel yükümlülüklerini kolayca takip edebilmeleri amacıyla hazırlanan “2021 Yılı Vergi Takvimi” Başkanlığımız internet […]
30 Aralık 2020

7256 Sayılı Yapılandırma Kanununa İlişkin Süre Uzatımı Hakkında Karar Resmi Gazete’de Yayımlandı. – GİB Duyurusu

30.12.2020 tarih ve 31350 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 3343 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile 17/11/2020 tarihli ve 7256 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik […]
25 Aralık 2020

24/12/2020 tarihli ve 3328 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı 25/12/2020 tarihli Resmi Gazete’ de Yayımlandı. – GİB Duyurusu

25/12/2020 tarih ve 3328 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile; 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununa ekli (III) sayılı listenin (B) cetvelinde yer alan sigaralar ile sigara muadili […]