18 Ocak 2019

Vergi Kanunları ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Resmi Gazete’de Yayımlandı. – GİB Duyurusu

7161 Sayılı Vergi Kanunları ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun; 18.01.2019 tarih ve 30659 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır. Söz konusu Kanuna […]
14 Ocak 2019

“Vergi Usul Kanununa Göre Posta Yoluyla Tebligatta Yeni Dönem” Broşürü Yayınlandı. – GİB Duyurusu

7061 sayılı Kanun ile Vergi Usul Kanununa göre yapılacak tebligatlarda bilinen adresler ve tebliğ sürecine ilişkin düzenlemeler yapılmış olup 485 Sıra Nolu Vergi Usul Kanunu Genel […]
10 Ocak 2019

Tekirdağ Vergi Dairesi Başkanlığına Bağlı Kapaklı Vergi Dairesi Müdürlüğü Açıldı. – GİB Duyurusu

Tekirdağ Vergi Dairesi Başkanlığına bağlı Kapaklı Vergi Dairesi Müdürlüğü 01.01.2019 tarihinde Cumhuriyet Mahallesi Erbay Cad. No:7-9/A Kapaklı/TEKİRDAĞ adresinde hizmet vermeye başlamış bulunmaktadır. Tekirdağ Vergi Dairesi Başkanlığı […]
7 Ocak 2019

Vergi ve Diğer Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin 7143 Sayılı Kanun Genel Tebliği (Seri No: 5) Resmi Gazete’de Yayımlandı. – GİB Duyurusu

05/01/2019 tarihli ve 30646 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 5 Seri No.lu Vergi ve Diğer Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin 7143 sayılı Kanun Genel Tebliği ile; 7159 […]
3 Ocak 2019

Nazilli Vergi Dairesi Müdürlüğü Yeni Hizmet Binasına Taşınmıştır. – GİB Duyurusu

Aydın Vergi Dairesi Başkanlığına bağlı Nazilli Vergi Dairesi Müdürlüğü 24.12.2018 tarihinde Yeşilyurt Mahallesi 380 Sokak No.2 Nazilli-AYDIN adresindeki yeni hizmet binasına taşınmıştır.  Aydın Vergi Dairesi Başkanlığı […]
2 Ocak 2019

Bazı Araçlarda İndirimli KDV Uygulamasına İlişkin Karar Yayımlandı. – GİB Duyurusu

541 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile; 8716.20.00.00.00 (Tarımda kullanılmaya mahsus kendinden yüklemeli veya boşaltmalı römork ve yarı römorklar), 8716.31.00.00.00 (Tanker römork ve yarı römorklar), 8716.39 (Diğerleri), 8716.40.00.00.00 […]
2 Ocak 2019

Tahsilat Genel Tebliği (Seri: B Sıra No: 11) Resmi Gazete’de Yayımlanmıştır. – GİB Duyurusu

31/12/2018 tarih ve 30642 (4. Mükerrer) sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Tahsilat Genel Tebliğinde (Seri: B Sıra No: 11) 27/12/2018 tarihli ve 7159 sayılı Karayolları Trafik Kanunu […]
2 Ocak 2019

Bazı Mallara Uygulanacak Özel Tüketim Vergisi Oranlarının Belirlenmesine İlişkin Karar Yayımlandı. – GİB Duyurusu

540 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile Özel Tüketim Vergisi Kanununa ekli (II) sayılı listedeki yakıt motorlu olan; motosikletler (mopedler dahil) ve bir yardımcı motoru bulunan benzeri tekerlekli […]
2 Ocak 2019

Bazı Mallara Uygulanacak Tütün Fonu Tutarları ve Özel Tüketim Vergisi Tutarlarının Yeniden Tespit Edilmesine İlişkin Karar Yayımlandı. – GİB Duyurusu

536 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile, – 21/12/2009 tarihli ve 2009/15685 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Bazı Mallara Uygulanacak Tütün Fonu Tutarlarının Belirlenmesine Dair Kararın […]