12 Kasım 2018

Veraset Ve İntikal Vergisi Beyannamesinin Elektronik Ortamda Alınması Çalışmaları Tamamlanmıştır. – GİB Duyurusu

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip ERDOĞAN tarafından 03.08.2018 tarihinde açıklanan “100 Günlük Eylem Planı”nda Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından yerine getirilecek eylemler arasında yer alan […]
12 Kasım 2018

İnteraktif Vergi Dairesinde Sunulan Hizmetlere 10 Yeni Hizmet Eklendi. – GİB Duyurusu

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip ERDOĞAN tarafından 03.08.2018 tarihinde açıklanan “100 Günlük İcraat Programı”nda Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından yerine getirilecek eylemler arasında “İnteraktif Vergi […]
9 Kasım 2018

Yolcu Beraberinde Getirilen Telefon Kullanım Harcı Tutarının Yeniden Belirlenmesine Dair Karar (Karar Sayısı: 320) Resmi Gazete’ de Yayımlandı. – GİB Duyurusu

09.11.2018 tarih ve 30590 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 320 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile; 492 sayılı Harçlar Kanununa bağlı (8) sayılı tarifenin “VIII- Yolcu beraberinde getirilen telefon […]
2 Kasım 2018

2017 Vergilendirme Dönemine İlişkin En Fazla Vergi Beyan Eden Mükellefler – GİB Duyurusu

2017 vergilendirme dönemine ilişkin Yıllık Gelir Vergisi ve Kurumlar Vergisi beyannamelerinin değerlendirilmesi sonucunda Türkiye genelinde en fazla vergi beyan eden 100 mükellef listeleri açıklandı. 2017 yılı […]
2 Kasım 2018

Türkiye ile Filistin Arasında Çifte Vergilendirmeyi Önleme ve Vergi Kaçakçılığına Engel Olma Anlaşması Ankara’da İmzalandı. – GİB Duyurusu

“Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Filistin Devleti Hükümeti Arasında Gelir Üzerinden Alınan  Vergilerde Çifte Vergilendirmeyi Önleme ve Vergi Kaçakçılığına Engel Olma Anlaşması” 25.10.2018 tarihinde Ankara’da imzalandı. Türkiye […]
2 Kasım 2018

2017 Vergilendirme Dönemine İlişkin En Fazla Vergi Beyan Eden Mükellefler Açıklandı. – GİB Duyurusu

2017 vergilendirme dönemine ilişkin Yıllık Gelir Vergisi ve Kurumlar Vergisi beyannamelerinin değerlendirilmesi sonucunda Türkiye genelinde en fazla vergi beyan eden 100 mükellef listeleri açıklandı. 2017 yılı […]
1 Kasım 2018

Defter Beyan Sistemi Mobil Uygulaması Yayınlandı. – GİB Duyurusu

Mobil uygulamanın ilk versiyonu ile gelir, gider, hesap özeti ve defter bilgileri görüntülenip incelenebilir, düzenlenen ya da alınan e-Arşiv Fatura ile e-Serbest Meslek Makbuzu bilgilerine ulaşılabilinir. […]
1 Kasım 2018

Harçlar Kanununa Bağlı (4) Sayılı Tarifenin “I-Tapu İşlemleri” Başlıklı Bölümünün 20/a Fıkrası, KDV Kanununun 28 inci ve 29 uncu Maddeleri ile ÖTV Kanununun 12 nci Maddesi Gereğince Karar Verilmesi Hakkında Karar Resmi Gazete’ de Yayımlandı. – GİB Duyurusu

31.10.2018 tarih ve 30581 (M) sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 287 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile; -Tapu harçlarında uygulanan oran indiriminin süresi 31/12/2018 tarihine kadar uzatılmaktadır.  -Konut ve […]
31 Ekim 2018

Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 483)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sıra No:502) Resmi Gazete’de Yayımlandı. – GİB Duyurusu

31/10/2018 tarih ve 30581 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 483)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sıra No:502) ile 483 Sıra No.lu […]