1 Ağustos 2021

Vergi Daireleri 02 Ağustos 2021 Pazartesi Günü Saat 19:00′ a Kadar Açık Bulundurulacaktır – GİB Duyurusu

Bilindiği üzere, 2020 yılında elde edilen gelir unsurlarına ilişkin Gelir Vergisinin ikinci, 7143 Sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına Dair Kanun kapsamında yapılandırılan borçların onsekizinci, 7256 sayılı […]
30 Temmuz 2021

Akaryakıt ve LPG Piyasasında Fatura Düzenleme Süresinin Belirlenmesi ile Söz Konusu Sektörler ve Özel Etiket ve İşaret Kullanma Zorunluluğu Getirilen Ürünlere İlişkin Sektörde Teminat Uygulamasına İlişkin VUK Genel Tebliği Taslağı Revize Edilmiştir. – GİB Duyurusu

7318 sayılı Kanun ile 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 231, mükerrer 257, mükerrer 355, 359 ve 367 nci maddelerinde değişiklikler yapılmıştır. Söz konusu değişikliklerin uygulanmasına ilişkin […]
30 Temmuz 2021

4311 Sayılı Cumhurbaşkanı Kararı Resmi Gazete’de Yayımlandı. – GİB Duyurusu

30/7/2021 tarih ve 4311 sayılı Karar ile; 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 94 üncü maddesi ile 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanununun 15 inci maddesinde yer alan […]
30 Temmuz 2021

Mal ve Hizmetlere Uygulanacak Katma Değer Vergisi Oranlarının Tespitine İlişkin Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar (Karar Sayısı: 4312) Resmi Gazete’de Yayımlandı. – GİB Duyurusu

30/7/2021 tarih ve 4312 sayılı Karar ile; 2007/13033 sayılı BKK’ya 2812 sayılı Cumhurbaşkanı Kararıyla eklenen geçici 6 ncı madde ve 3931 sayılı Cumhurbaşkanı Kararıyla eklenen geçici […]
29 Temmuz 2021

Vergi Daireleri 02 Ağustos 2021 Pazartesi Günü Açık Bulundurulacaktır – GİB Duyurusu

Bilindiği üzere, 2020 yılında elde edilen gelir unsurlarına ilişkin Gelir Vergisinin ikinci, 7143 Sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına Dair Kanun kapsamında yapılandırılan borçların onsekizinci, 7256 sayılı […]
29 Temmuz 2021

88 Seri No.lu Harçlar Kanunu Genel Tebliği Resmi Gazete’de Yayımlandı. – GİB Duyurusu

29/07/2021 tarihli ve 31552 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 88 Seri No.lu Harçlar Kanunu Genel Tebliğinde; 492 sayılı Harçlar Kanununa bağlı (4) sayılı tarifenin “I-Tapu işlemleri” başlıklı […]
28 Temmuz 2021

2021 Yılı İkinci Geçici Vergi Döneminde Uygulanacak Yeniden Değerleme Oranına İlişkin Sirküler Yayımlanmıştır. – GİB Duyurusu

2021 yılı ikinci geçici vergi döneminde uygulanacak yeniden değerleme oranı % 18,14 (yüzde onsekiz virgül ondört) olarak tespit edilmiştir. Açıklayıcı bilgi notuna ulaşmak için tıklayınız. Söz […]
26 Temmuz 2021

7143 Sayılı Yapılandırma Kanunu 18. Taksit Ödemesi için Son Gün 2 Ağustos 2021 – GİB Duyurusu

7143 Sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına Dair Kanun kapsamında yapılandırılan borçların 18. taksit ödeme süresi  2 Ağustos 2021 Pazartesi günü sona ermektedir (31 Temmuz 2021 resmi tatile […]
26 Temmuz 2021

7256 Sayılı Yapılandırma Kanunu 4. Taksit Ödemesi için Son Gün 2 Ağustos 2021 – GİB Duyurusu

7256 Sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına Dair Kanun kapsamında yapılandırılan borçların 4. taksit ödeme süresi  2 Ağustos 2021 Pazartesi günü sona ermektedir (31 Temmuz 2021 resmi tatile […]