14 Haziran 2019

Kısmi bölünme

İlgide kayıtlı özelge talep formunda, şirketinizin taşımacılık faaliyetiyle iştigal ettiği, yüzölçümü 212.503,99 m²’den ve tek parselden oluşan arsanın 45.921,18 m² hissesinin şirketiniz aktifinde kayıtlı olduğu ve […]
22 Nisan 2019

Vergi indirimi

İlgide kayıtlı özelge talep formunda, 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun “Vergiye uyumlu mükelleflere vergi indirimi” başlıklı mükerrer 121 inci maddesinde düzenlenen vergi indiriminden faydalanmak üzere başvuruda […]
1 Aralık 2018

7143 sayılı Kanun’un 16’ncı maddesi kapsamında yapılan imar barışına istinaden ödenen kayıt bedelinin, taşınmazın maliyetine eklenip eklenemeyeceği ya da gider yazılıp yazılmayacağı hk.

İlgide kayıtlı özelge talep formunda, …… Vergi Dairesi Müdürlüğünün …………… vergi kimlik numarasında kayıtlı mükellefi olduğunuz, Şirketinize ait Kayseri’de bulunan taşınmaz için imar barışından yararlanılacağı, imar […]
15 Kasım 2018

Yatırımdan vazgeçilmesi nedeniyle yapılmakta olan yatırımlar hesabında bulunan tutarın gider hesaplarına alınıp alınmayacağı.

İlgide kayıtlı özelge talep formunuzda, şirketiniz tarafından … teleferik tesisi kurmak amacı ile Orman ve Su İşleri Bakanlığı ile 5+24 yıllık kira sözleşmesi yapıldığı, … yamaç […]
26 Ekim 2018

Mahkeme kararı olmadan ödenen alacak ve tazminat tutarlarının gider yazılıp yazılmayacağı

İlgi (a)’da kayıtlı özelge talep formunuz ile ilgi (b)’de kayıtlı dilekçeniz ve ekinde, bankanız ile … arasında … projesinin inşası ile ilgili … tarihli bir inşaat […]
23 Ekim 2018

Tasfiye öncesi sermayeye eklenen yedek hesapların tasfiyede kar dağıtımı sayılıp sayılmayacağı hk

İlgide kayıtlı özelge talep formunda, tasfiye öncesi sermayeye eklenen 502, 540, 541 ve 542 No’lu hesapların tasfiyede kar dağıtımı sayılıp sayılmayacağı ve geçmiş yıl zararlarının olağanüstü […]
9 Ekim 2018

Nakdi sermaye artışında faiz indirim.

İlgide kayıtlı özelge talep formunda, – Restoran ve gıda işletmeciliği sektöründe faaliyet gösteren şirketinizin 3.11.2017 tarihinde yapılan olağanüstü kurulda aldığı ve 30.11.2017 tarihinde Türkiye Ticaret Sicil […]
8 Ekim 2018

Gerçek kişi ortağın parasının şirket tarafından borçlanmak suretiyle kullanılmasının şirket yönünden değerlendirilmesi

İlgide kayıtlı özelge talep formunda, Şirketinizin kısa veya uzun vadeli ortaya çıkan nakit ihtiyacı için gerçek kişi ortağınızın şahsi paralarından döviz veya TL cinsinden yıl içinde […]
3 Ekim 2018

Tahsil edilemeyen yurt dışı alacağına karşılık ayrılıp ayrılamayacağı ile yurt dışındaki mahkemeye ödenen yargı harcının gider olarak indirilip indirilemeyeceği.

İlgide kayıtlı özelge talep formunda, şirketinizin …. sınırları içinde bir firmaya yaptığınız ihracattan dolayı 276.696,66 ABD Doları alacağınızın olduğu, müşterinin …  bulunduğu ve bu bölgenin … […]