25 Şubat 2021

Sözleşmenin Feshi Nedeniyle Ödenecek Tazminatın GV, DV ve KDV’ye Tabi Olup Olmadığı

İlgide kayıtlı özelge talep formunda, 696 sayılı Olağanüstü Hal Kapsamında Bazı Düzenlemeler Yapılması Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 127 nci maddesiyle 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye eklenen […]
23 Şubat 2021

Kurum kazancının tespitinde gelir ve giderlerin hangi dönemde kaydedileceği

İlgide kayıtlı özelge talep formunda, KİT kapsamında … olarak faaliyet göstermekte iken, 6475 sayılı Kanun ile bu kapsamdan çıkıp … tarihi itibarıyla … olarak aynı faaliyetlerinizin […]
30 Aralık 2020

Kısmi İstisna Kapsamındaki Hizmetlere İlişkin Olarak İndirimi Kabul Edilmeyen KDV’lerin Kurumlar Vergisi Yönünden Gider Olarak Dikkate Alınması

İlgide kayıtlı dilekçeniz ekinde yer alan özelge talep formunuzda;   – Şirketinizin … Limanının işletilmesi ile iştigal ettiği ve KDV Kanununun 13/b ve 17/4-o maddesi kapsamında […]
28 Aralık 2020

Hazine tarafından karşılanan sigorta primi işveren desteğinin kurum kazancının tespitinde gelir ve gider olarak dikkate alınıp alınmayacağı hk.

İlgide kayıtlı özelge talep formunuzda, … Vergi Dairesi Müdürlüğünün … vergi kimlik numaralı mükellefi olduğunuzu belirterek, yıllara sari inşaat ve onarım işi faaliyetinde bulunan şirketinizin, söz […]
15 Aralık 2020

Örtülü sermaye üzerinden ödenen faiz ve kur farklarının beyanı ve düzeltme işlemleri

İlgide kayıtlı özelge talep formunda, şirketinizin bazı dönemlerde ilişkili firmalara ve iştiraklerine döviz cinsinden borç verdiği, bu borçlar için adat hesabı yaparak emsale uygun faiz tahakkuk […]
18 Kasım 2020

İnternet ortamında reklam hizmetinin verilmesine aracılık eden şirketin, Google firmasına yaptığı ödemelerde tevkifat yapılıp yapılmayacağı.

İlgide kayıtlı özelge talep formunun ve ek dilekçenin incelenmesi neticesinde; … Vergi Dairesi Müdürlüğünün … vergi kimlik numaralı mükellefi olduğunuz, Şirketinizin Google ve Facebook üzerinden reklam […]
12 Ekim 2020

Şirket müdürü adına yaptırılan hayat sigortası poliçe bedellerinin gider yazılması hk.

İlgide kayıtlı özelge talep formunuz ve eklerinin incelenmesinden, şirketiniz ortağı olan ve aynı zamanda şirket müdürü olarak görev yapan …’a bu iş için aylık net …-TL […]
25 Eylül 2020

Serbest Bölgede Ar-Ge İndirimi Uygulamaları

İlgide kayıtlı özelge talep formunun incelenmesinden; şirketinizin her cins boru ve dirsek, flanş, vana gibi boru aksesuarları ile bunların destek ve askı aksamından oluşacak boru spullarının […]
18 Eylül 2020

Bedelsiz satılacak marka hakkı devri hk.

İlgide kayıtlı özelge talep formunuz ve ek dilekçenizde, şirketinizin … orijinli … firmasına ait ürünleri ithal ederek yurt içinde satışını yaptığı, … firmasının …’da marka tescilinin […]