3 Haziran 2024

Sirküler 2024/54

Anonim ve limited şirketlerin   31 Aralık 2026 tarihine kadar  asgari sermaye tutarı yükümlülüklerini  yerine getirmeleri gerekiyor.
29 Mayıs 2024

Sirküler 2024/53

561 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğinde   beyan edilen matrah üzerinden adına en fazla vergi tahakkuk eden gelir ve kurumlar vergisi mükelleflerinin açıklanmasına ilişkin usul […]
29 Mayıs 2024

Sirküler 2024/52

6 seri No’lu BAZI ALACAKLARIN YENİDEN YAPILANDIRILMASINA DAİR 7440 SAYILI KANUN GENEL TEBLİĞİ’nde  mücbir sebep hali uzatılan yerlerde  başvuru, bildirim, beyan ve ödeme süreleri  usul ve […]
29 Mayıs 2024

Sirküler 2024/51

4 Sıra No.lu Tebliğ ile ELEKTRONİK DEFTER GENEL TEBLİĞİ (SIRA NO: 1)’nde    değişiklik yapılarak e-Defter ve berat dosyalarının oluşturulma, NES veya Mali Mühürle zaman damgalı imzalama/onaylama […]
29 Mayıs 2024

Sirküler 2024/50

  8484 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile   gecikme zammı oranı, 21 Mayıs  2024  tarihinden itibaren aylık % 4,5 olarak belirlendi.  
20 Mayıs 2024

Sirküler 2024/49

2024 I. Geçici Vergi Dönemine (Ocak-Şubat-Mart) ait Gelir ve Kurum Geçici Vergi Beyannamelerinin verilme süreleri ile bu beyannameler üzerine tahakkuk eden vergilerin ödeme süreleri 22 Mayıs […]
2 Mayıs 2024

Sirküler 2024/48

560 sıra No’lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğinde  2024 hesap döneminin birinci geçici vergi döneminde enflasyon düzeltmesi yapılmayacağı belirtildi.
2 Mayıs 2024

Sirküler 2024/47

2024 yılı birinci geçici vergi döneminde uygulanacak yeniden değerleme oranı % 7,55 (yüzde yedi virgül ellibeş) olarak belirlendi. https://www.bakis.com.tr/wp-content/uploads/2024/05/YD-ORAN-B-2024.47docx.pdf
2 Mayıs 2024

Sirküler 2024/46

Mevduat ve katılma hesapları ile bazı menkul kıymetlerden elde edilen gelirlere uygulanan indirimli tevkifat uygulaması, bazı oran artışları yapılarak  31 Temmuz 2024 tarihine kadar uzatıldı.
30 Nisan 2024

Sirküler 2024/45

51 Seri No.lu Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğde yeme içme hizmetlerinde KDV oranlarının uygulanmasına ilişkin açıklama yapıldı.