19 Şubat 2024

Sirküler 2024/39

  Sorumlu sıfatıyla verilen KDV  Beyannamelerinin beyan ve ödeme süreleri ilgili vergilendirme dönemini takip eden ayın 25 inci günü olarak  değiştirildi.  
19 Şubat 2024

Sirküler 2024/38

Yurt içi yerleşik gerçek kişiler kur korumalı mevduat sisteminden 31.1.2024  tarihi itibariyle bankalarda mevcut olan yabancı paralar için yararlanabileceklerdir.
19 Şubat 2024

Sirküler 2024/37

Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ  (Seri No: 50)’de KDV tevkifatı ve KDV iade uygulamalarına ilişkin değişiklik ve açıklamalar yapıldı.
19 Şubat 2024

Sirküler 2024/36

Tebliğde Damga Vergisi Kanunu ve Harçlar Kanununun döviz kazandırıcı faaliyetlere ilişkin istisna hükümlerinde 7491 sayılı Kanunla yapılan değişikliğe ilişkin açıklamalar yer almaktadır.
5 Şubat 2024

Sirküler 2024/35

559  No’lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğinde  borsada rayici olmayan yabancı paraların, 31.12.2023   tarihinde yapılacak değerlemelerine esas kurları  ilan edildi.
1 Şubat 2024

Sirküler 2024/34

69 seri No’lu Damga Vergisi Kanunu Genel Tebliğindeİ 7491 sayılı Kanunla Damga Vergisi Kanununda Kamu İhale Kanunu kapsamındaki kurum ve kuruluşlara şikâyet veya Kamu İhale Kurumuna […]
1 Şubat 2024

Sirküler 2024/33

Bankaların sorumlu oldukları karşılıksız çek üst tutarı 9.270 TL ye çıkarıldı.
29 Ocak 2024

Sirküler 2024/32

  Geri kazanım katkı payı tutarları, 1 Ocak 2024 tarihinden itibaren arttırıldı.  
29 Ocak 2024

Sirküler 2024/31

2024   yılında zorunlu fatura düzenleme  sınırının tutarı  6.900  TL’dir.
29 Ocak 2024

Sirküler 2024/30

  1/2/2024 tarihinden itibaren bazı belgelerin  Form Ba ve Form Bs bildirimlerine dâhil edilmesi zorunluluğu kaldırıldı.