3 Aralık 2018

Daire Sahibine Ödenen Kira ve Daire Sahibinden Alınan Komisyonun Gelir-Gider Kayıtlarının Vergi Kanunları Açısından Nasıl Uygulanacağı

İlgide kayıtlı özelge talep formunuzda, şirketinizin yaklaşık 200 adet 1+1 daire inşaatı yaptığı, dairelerin büyük bir bölümünün inşaatının tamamlandığı, bir kısmının inşaatının ise devam ettiği, daire […]
21 Kasım 2018

Vergi indirimi.

İlgide kayıtlı özelge talep formunda, şirketinizin 28/12/2015 tarihinde 2013 yılı için sınırlı incelemeye alındığı, incelemenin 02/06/2016 tarihinde tamamlandığı, tarhiyat öncesi uzlaşmada bulunularak 01/09/2016 tarihinde uzlaşmaya gidildiği, […]
15 Kasım 2018

Derneğe yapılacak ayni bağış ve yardımların kurum kazancı espitinde indirim konusu yapılıp yapılamayacağı.

İlgide kayıtlı özelge talep formunda, şirketiniz tarafından … Derneğine ayni olarak kıyafet bağışının yapıldığı belirtilerek; bu ayni bağışların gıda bankacılığı kapsamında değerlendirilip değerlendirilmeyeceği, kurum kazancı tespitinde […]
5 Kasım 2018

Vergiye Uyumlu Mükelleflere Vergi İndirimi

İlgide kayıtlı özelge talep formunda, Şirketinizin kurumlar vergisi mükellefi olduğu, tüm vergilerini düzenli ve zamanında ödediği, kurumlar vergisinden %5 lik vergi indirimi kazandığı ancak 2018 1. […]
18 Ekim 2018

Gemi İnşasında müşterilerin ulaşım, konaklama, yemek ve haberleşme giderlerinin safi kurum kazancından düşülmesi

İlgide kayıtlı özelge talep formunuzun incelenmesinden, şirketinizin gemi inşası ve tamir bakım onarımı konularında faaliyet göstermekte olduğu, imalatın her aşamasını izlemek ve yapılan imalatı kontrol etmek […]
17 Ekim 2018

Arızi Kazanç

İlgide kayıtlı özelge talep formunda, şirketinizin vergi mükellefi olmayan gerçek kişilerle kat karşılığı inşaat sözleşmesi yaptığını, sözleşme yapılan şahıslardan biri ile (arsa payının %10 una sahip […]
15 Ekim 2018

Üniversite Yönetim Kurulu tarafından onaylanan proje kapsamında akademik personele yapılan ödemelerin vergilendirilmesi.

İlgide kayıtlı özelge talep formunda; İstanbul Büyükşehir  Belediyesi Başkanlığı Kültürel Mirası Koruma Müdürlüğü ile Üniversiteniz arasında düzenlenen teknik şartnamede yer alan İstanbul Fatih, Eyüp, Üsküdar ve […]
8 Ekim 2018

Proje ve danışmanlık hizmetinin vergilendirilmesi

İlgide kayıtlı özelge talep formunda, devlet destekli projelere, yerel yönetimlere, kamu iktisadi teşebbüslerine, KOBİ’lere ve sivil toplum kuruluşlarına proje ve danışmanlık hizmeti vermek için mükellefiyet kaydınızı […]
1 Ekim 2018

Genç Girişimcilerde Kazanç İstisnası

İlgi’de kayıtlı özelge talep formunda, 01/05/2017 tarihinde avukatlık faaliyetiniz nedeniyle serbest meslek erbabı olarak gelir vergisi mükellefi olduğunuz, 03/10/2017 tarihinden itibaren faaliyetinizi … ile adi ortaklık […]
28 Eylül 2018

İşverenlerce, kadın hizmet erbabına kreş ve gündüz bakımevi hizmeti verilmek suretiyle sağlanan menfaatlerin ücret olup olmadığı hk.

İlgide kayıtlı özelge talep formunda, Kurumunuzca; gerek 7103 sayılı Kanunun 4 üncü maddesi ile 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 23 üncü maddesine eklenen kreş istisnası hükmüne […]