15 Şubat 2019

Asgari günlük ücretle çalışan işçilere 31 gün çeken aylarda ücretin hesaplanmasında asgari geçim indiriminin uygulanması hk.

İlgide kayıtlı özelge talep formunda, asgari ücretli sigortalı çalışanlarınıza 30 gün olan aylarda 30 günlük, 31 gün olan aylarda ise 31 günlük asgari ücret verdiğiniz, Eylül […]
9 Şubat 2019

Mahsuben tahsil edilmek üzere çiftçiye verilen tohum ve gübre bedellerinden gelir vergisi tevkifatı yapılıp yapılmayacağı hk.

İlgide kayıtlı özel talep formunuzun incelenmesinden, kurumunuz tarafından çiftçilere sözleşmeli olarak pancar ekimi yaptırıldığı, kurumunuzca toplu olarak satın alınan gübre ve tohumun çiftçilere ihtiyacı kadar dağıtılarak […]
2 Ocak 2019

Kasım ve Aralık aylarında işten ayrılan personele asgari ücret farklarının ödenip ödenmeyeceği ve muhtasar beyannamede gösterilmesi hk.

İlgide kayıtlı özelge talep formunda; hazır yemek sektöründe faaliyet gösteren şirketinizde 2017 Aralık ayı itibariyle 4846 kişinin çalıştığı ve 2017 yılı Kasım ve Aralık aylarında bazı […]
27 Aralık 2018

Kendi arsası üzerinde özel inşaat yapılması durumunda vergilendirme.

İlgide kayıtlı özelge talep formunda, gerçek usulde gelir vergisi mükellefi olduğunuzu belirterek, aktife kayıtlı olmayan ve ticari iş hayatınız ile alakası olmayan tamamen şahsi servetiniz dahilinde […]
24 Aralık 2018

Mahkeme kararına istinaden yapılan kıdem tazminatı, ihbar tazminatı, fazla çalışma ve genel tatil ödemelerinde gelir vergisi kesintisi

İlgide kayıtlı özelge talep formu ve eklerinin incelenmesinden; 2008 – 2015 yılları arasında, farklı taşeron firmalara bağlı olarak Kayseri Büyükşehir Belediyesinde temizlik personeli olarak çalıştığınız, çalıştığınız […]
21 Aralık 2018

Ücretli olarak başka bir avukatın yanında çalışan avukatın arabuluculuk faaliyeti sonucu elde ettiği gelirin vergilendirilmesi.

İlgide kayıtlı özelge talep formunuzda; başka bir avukatın yanında ücretli avukat olarak çalıştığınız, bunun yanı sıra arabuluculuk faaliyetine başladığınız, bu faaliyetiniz nedeniyle elde ettiğiniz kazançların nasıl […]
3 Aralık 2018

Daire Sahibine Ödenen Kira ve Daire Sahibinden Alınan Komisyonun Gelir-Gider Kayıtlarının Vergi Kanunları Açısından Nasıl Uygulanacağı

İlgide kayıtlı özelge talep formunuzda, şirketinizin yaklaşık 200 adet 1+1 daire inşaatı yaptığı, dairelerin büyük bir bölümünün inşaatının tamamlandığı, bir kısmının inşaatının ise devam ettiği, daire […]
21 Kasım 2018

Vergi indirimi.

İlgide kayıtlı özelge talep formunda, şirketinizin 28/12/2015 tarihinde 2013 yılı için sınırlı incelemeye alındığı, incelemenin 02/06/2016 tarihinde tamamlandığı, tarhiyat öncesi uzlaşmada bulunularak 01/09/2016 tarihinde uzlaşmaya gidildiği, […]
15 Kasım 2018

Derneğe yapılacak ayni bağış ve yardımların kurum kazancı espitinde indirim konusu yapılıp yapılamayacağı.

İlgide kayıtlı özelge talep formunda, şirketiniz tarafından … Derneğine ayni olarak kıyafet bağışının yapıldığı belirtilerek; bu ayni bağışların gıda bankacılığı kapsamında değerlendirilip değerlendirilmeyeceği, kurum kazancı tespitinde […]
5 Kasım 2018

Vergiye Uyumlu Mükelleflere Vergi İndirimi

İlgide kayıtlı özelge talep formunda, Şirketinizin kurumlar vergisi mükellefi olduğu, tüm vergilerini düzenli ve zamanında ödediği, kurumlar vergisinden %5 lik vergi indirimi kazandığı ancak 2018 1. […]