21 Haziran 2018

Network marketing (ağ pazarlama) türünde faaliyet gösteren şirketin üyelerinin mal alımlarında uygulanan iskontodan stopaj yapılıp yapılmayacağı hk.

İlgide kayıtlı özelge talep formunuzda; şirketinizin network marketing şeklinde tabir edilen sistemi kullanarak satış yaptığı, sisteme üye kaydeden üyelerin kaydettikleri üyelere şirketiniz tarafından yapılan satışlardan kariyerine […]
11 Haziran 2018

Çilingirlik faaliyetinin karavan kullanılarak yapılması durumunda esnaf muaflığından yararlanamayacağı hk.

İlgide kayıtlı özelge talep formunuzda, çilingirlik faaliyetini icra etmek istediğinizi, bu faaliyetinizi işinizde kullanacağınız alet, takım ve malzemelerin muhafaza edilmesi için motorlu taşıt grubuna girmeyen kapalı […]
10 Mayıs 2018

Kaftan, fes ve terlik (kaftan takımı) çalışmaları nedeniyle serbest meslek kazanç istisnasından yararlanıp yararlanılamayacağı

İlgide kayıtlı özelge talep formunda verev, kabartma, delik sarma teknikleri, pesent teknikleri, süsleme teknikleri (hasır iğne, tırtıl, kordon ile atlatma işi, pul boncuk, beyoğlu taşı dikme) […]
16 Mart 2018

Ticari faaliyette bulunan kişinin kredi ile aldığı konutu home-ofis olarak kullanması sebebiyle ödediği faizlerin ve konut için yapılan giderlerin indirim konusu yapılıp yapılamayacağı hk.

İlgide kayıtlı özelge talep formunda; …. Vergi Dairesi Müdürlüğünün ….. vergi kimlik numaralı mükellefi olduğunuzu, bilgisayar mühendisi olarak bilgisayar yazılımı hazırlama, yazılımların satışı, veri tabanı yöneticiliği […]
15 Mart 2018

Eğitim Öğretim İşletmelerinde Kazanç İstisnası

İlgide kayıtlı özelge talep formunuz incelenmiş olup, … Temel Lise faaliyetiniz ile ilgili olarak 193 Sayılı Gelir Vergisi Kanununun 20 nci maddesinde yer alan eğitim ve […]
19 Şubat 2018

4 yıldır Türkiye’de ikamet eden Suriye vatandaşının internet üzerinden yurt dışından elektronik küçük malzeme alım satımı faaliyetinin vergilendirilmesi hk.

İlgide kayıtlı özelge talep formunuzda, Suriye vatandaşı olduğunuz ve 4 yıldır Türkiye’de ikamet ettiğiniz, internet üzerinden elektronik küçük malzeme alım-satımı yaptığınız belirtilerek, söz konusu faaliyetiniz nedeniyle […]
19 Şubat 2018

İflas idare memuruna yapılan ödemenin vergilendirilmesi

İlgide kayıtlı özelge talep formunda, avukatlık faaliyeti ile iştigal ettiğinizi, iflas idare memurluğu sebebi ile … İcra Dairesinden adınıza ödenmesi gereken 40.000 TL tutarındaki iflas idare […]
7 Şubat 2018

Köy sınırları içerisinde iş yeri açmak suretiyle yapılan traktör motoru tamiri faaliyetinin esnaf muaflığı kapsamında olması hk.

İlgide kayıtlı özelge talep formunda, köy sınırları içerisinde iş yeri açmak suretiyle yaptığınız oto motor tamiri faaliyetinden dolayı Gelir Vergisi Kanununun 9 uncu maddesi kapsamında esnaf […]
7 Şubat 2018

Ar-Ge Merkezi Belgesi Olan İşletmenin Personel Sayısını Belirleyebilme Dönemi

İlgide kayıtlı özelge talep formunda, 09.05.2017 tarihinde Ar-Ge Merkezi Belgesi aldığınız ve Ar-Ge Merkezlerine tanınan teşviklerden yararlanabilmek için 15 tam zaman eşdeğer personeli çalıştırmanızın gerekli olduğu, […]
30 Ocak 2018

2893 sayılı Kanuna tabi eski eser çalışmalarından elde edilen serbest meslek kazancında tevkifat

İlgide kayıtlı özelge talep formu ve ek dilekçenizde, belediyelere eski eser relöve, restorasyon ve restitüsyon projelerinin hazırlanması işi yaptığınızı, yaptığınız eski eser çalışmalarınızdan bazılarının 2863 sayılı […]