25 Temmuz 2019

Asgari ücretle çalışan personele ödenen ihbar tazminatı için asgari geçim indirimi uygulanıp uygulanmayacağı

İlgide kayıtlı özelge talep formunda, şirketinizde asgari ücretle çalışan personelin Haziran ayında 8 gün çalışarak işten ayrıldığı, 8 günlük çalışmanın karşılığı olan ücretin gelir vergisi tutarının […]
22 Temmuz 2019

Vergiye uyumlu mükelleflere uygulanacak %5 vergi indirimi alacağının ortaklık borçlarına mahsubu

İlgide kayıtlı özelge talep formunuzda, avukatlık faaliyetinizden dolayı … Avukatlık Ortaklığı’nın %50 hisseli ortağı olduğunuzu, 2017 yılı vergilendirme dönemi Gelir Vergisi beyannamenizde 193 sayılı Gelir Vergisi […]
19 Temmuz 2019

Gelir Vergisi Stopaj Teşviki Uygulaması hk

İlgide kayıtlı özelge talep formunda; 25/8/1999 tarihli ve 4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanununun Geçici 21 inci maddesi kapsamında işe alınan personelden dolayı gelir vergisi sopajı teşvikinden […]
10 Temmuz 2019

Genç Girişimcilerde Kazanç İstisnası

İlgide kayıtlı özelge talep formunuz ve eklerinin incelenmesinden; Başkanlığımız … vergi numarasında kayıtlı mükellefi olduğunuz, mimarlık faaliyetiniz dolayısıyla 03.01.2018 tarihinden itibaren … Vergi Dairesi Müdürlüğünde mükellefiyet […]
9 Temmuz 2019

Konkordato komiseri olarak görevlendirilen kişiye yapılan ödemelerde tevkifat.

İlgide kayıtlı özelge talep formu ve … Asliye Ticaret Mahkemesinin …  tarihli ve E.No: … sayılı kararının incelenmesinden,  … Limited Şirketi ile … Limited Şirketi tarafından […]
8 Temmuz 2019

Serbest Bölgede Uygulanan Gelir Vergisi İstisnasında İbraz Edilecek YMM raporunun süresi

İlgide kayıtlı özelge talep formunda, Antalya Serbest Bölgesinde kurulu şirketinizde tekne imalatı işi yapmakta olduğunuzu, yaptığınız tekne imalatının tamamını yurt dışındaki müşterileriniz için yaptığınızı, 2017 yılında […]
8 Temmuz 2019

İhraç kayıtlı olmayan satış nedeniyle serbest bölgede ücret istisnasından yararlanamama hk.

İlgide kayıtlı özelge talep formunda, … unvanı altında  01/04/2014 tarihinden itibaren Ege Serbest Bölgesinde üretim faaliyetinde bulunduğunuzu, ürettiğiniz ürünlerin tamamını, ana faaliyeti alkolsüz içeceklerin üretimi  olan […]
8 Temmuz 2019

Basit Usul Mükellefin Yanında Diğer Ücreti Olarak Çalışan Kişinin 4447 Sayılı Kanunun Geçici 21. Maddesi Kapsamında Gelir Vergisi Teşviğinden Yararlanıp Yararlanamayacağı

İlgide kayıtlı özelge talep formunuzda, basit usul vergi mükellefi yanında diğer ücretli kapsamında sigortalı olarak istihdam edildiğinizi, 21.03.2018 tarihli 7103 sayılı Vergi Kanunları ile Bazı Kanun […]
26 Nisan 2019

Şehirler arası yük taşımacılığı faaliyetinde yemek giderlerinin indirim konusu yapılıp yapılmayacağı

İlgide kayıtlı özelge talep formunda, kendi kamyonunuzla şehirlerarası yük taşımacılığı faaliyetiyle iştigal ettiğinizi ve işletme hesabı esasına göre defter tuttuğunuzu belirterek, yemek giderlerinizi tevsik eden fiş […]
22 Nisan 2019

Basit usulde vergilendirilen mükelleflerde genç girişimcilere ilişkin kazanç istisnası

İlgide kayıtlı özelge talep formunda, basit usul ticari kazanç  mükellefi olduğunuz, elde ettiğiniz ticari kazancınız nedeniyle Gelir Vergisi Kanununun mükerrer 20 inci maddesinde yer alan genç […]