25 Eylül 2019

Birleşme dolayısıyla işvereni değişen personelin ücret gelirinin vergilendirilmesi.

İlgide kayıtlı özelge talep formunda, … A.Ş. ile … San. ve Tic. Ltd. Şti. nin tasfiyesiz infisah yoluyla tüm aktif ve pasifleri ile birlikte kül halinde […]
12 Eylül 2019

Avukat tarafından icra takibindeki dosyalara ilişkin olarak yapılan tebligat masraflarının vergilendirilmesi ve belge düzeni hk.

İlgide kayıtlı özelge talep formu ve eklerinin incelenmesinden, Vakıflar Bankası T.A.O. ile aranızda düzenlenen sözleşme gereğince, bankaya borçlu kişilere yönelik olarak tarafınızca yürütülecek yasal takip ve […]
2 Eylül 2019

Özel öğretim kurumlarında görev yapan personelin çocuklarının burs ve ya indirimden yararlanması

İlgide kayıtlı özelge talep formunun incelenmesinden, okullarınızda 5580 sayılı Özel Öğretim Kanununun 13 üncü maddesi çerçevesinde %3 oranında ücretsiz öğrenci okutmakla yükümlü olduğunuzu, kontenjanın dolmadığı durumlarda […]
6 Ağustos 2019

Bireysel emeklilik sistemine ödenen primlerin serbest meslek kazancından indirimi

İlgide kayıtlı özelge talep formunuzda, serbest meslek erbabının kendisi ve bakmakla yükümlü olduğu eş ve çocukları adına bireysel emeklilik sistemine ödediği primlerin gelir vergisi beyannamesinde indirim […]
25 Temmuz 2019

Asgari ücretle çalışan personele ödenen ihbar tazminatı için asgari geçim indirimi uygulanıp uygulanmayacağı

İlgide kayıtlı özelge talep formunda, şirketinizde asgari ücretle çalışan personelin Haziran ayında 8 gün çalışarak işten ayrıldığı, 8 günlük çalışmanın karşılığı olan ücretin gelir vergisi tutarının […]
22 Temmuz 2019

Vergiye uyumlu mükelleflere uygulanacak %5 vergi indirimi alacağının ortaklık borçlarına mahsubu

İlgide kayıtlı özelge talep formunuzda, avukatlık faaliyetinizden dolayı … Avukatlık Ortaklığı’nın %50 hisseli ortağı olduğunuzu, 2017 yılı vergilendirme dönemi Gelir Vergisi beyannamenizde 193 sayılı Gelir Vergisi […]
19 Temmuz 2019

Gelir Vergisi Stopaj Teşviki Uygulaması hk

İlgide kayıtlı özelge talep formunda; 25/8/1999 tarihli ve 4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanununun Geçici 21 inci maddesi kapsamında işe alınan personelden dolayı gelir vergisi sopajı teşvikinden […]
16 Temmuz 2019

Toptan olarak yapılan askerlik borçlanması ödemelerinin ücretin safi tutarının tespitinde gelir vergisi matrahından indirilip indirilemeyeceği

İlgide kayıtlı özelge talep formunuzda, 2002 yılından itibaren … bünyesinde çalıştığınız, askerlik süresince ödenmeyen prim ve aidat ödemelerini, Sosyal Güvenlik Kurumu mevzuatı gereği borçlanarak 2013 yılında […]
10 Temmuz 2019

Genç Girişimcilerde Kazanç İstisnası

İlgide kayıtlı özelge talep formunuz ve eklerinin incelenmesinden; Başkanlığımız … vergi numarasında kayıtlı mükellefi olduğunuz, mimarlık faaliyetiniz dolayısıyla 03.01.2018 tarihinden itibaren … Vergi Dairesi Müdürlüğünde mükellefiyet […]
9 Temmuz 2019

Konkordato komiseri olarak görevlendirilen kişiye yapılan ödemelerde tevkifat.

İlgide kayıtlı özelge talep formu ve … Asliye Ticaret Mahkemesinin …  tarihli ve E.No: … sayılı kararının incelenmesinden,  … Limited Şirketi ile … Limited Şirketi tarafından […]