29 Aralık 2022

Sirküler 2022/107

  1 Ocak 2023 tarihinden itibaren uygulanmaya başlanılacak olan 2023 yılı asgari ücreti; brüt günlük 333,60.-TL Aylık brüt 10,008.00 TL, net 8,506.80 .-TL olarak açıklandı.   […]
26 Aralık 2022

Sirküler 2022/106

  Kasım 2022 döneminden başlayarak KDV Beyannamelerinin verilme ve beyan üzerine tahakkuk eden vergilerin ödeme süresi izleyen ayın 28 günü olarak değiştirildi.  
22 Aralık 2022

Sirküler 2022/105

7423 sayılı Kanun ile 213 sayılı Vergi Usul Kanunu, 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanunu ve 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu’nda değişiklikler yapıldı.
22 Aralık 2022

Sirküler 2022/104

Konaklama vergisi uygulamasına ilişkin  Tebliğ yayımlandı.
22 Aralık 2022

Sirküler 2022/103

Sanayi Sicili Kanununa göre sanayi sicil belgesini haiz KDV mükelleflerine münhasıran imalat sanayiinde kullanılmak üzere yapılan yeni makina ve teçhizatın teslimlerinde uygulanan KDV istisnasının süresi 31/12/2024 […]
22 Aralık 2022

Sirküler 2022/102

2023 yılında motorlu taşıtlar vergisi tutarları için yeniden değerleme oranı,   % 61,5 olarak belirlendi.
22 Aralık 2022

Sirküler 2022/101

yerli ve yabancı film gösterimlerinde eğlence vergisi oranı kalıcı olarak % 0 olarak belirlenirken, spor müsabakaları, at yarışları ve konserlerden alınan eğlence vergisi oranı da % […]
5 Aralık 2022

Sirküler 2022/100

  6434 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile Bağımsız Denetime Tabi olma kriterleri yeniden belirlendi.  
5 Aralık 2022

Sirküler 2022/99

543 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile (Form Ba) ve (Form Bs) yükümlülüklerinin usul ve esasları ile bildirim hadlerine ilişkin değişiklikler yapıldı.
25 Kasım 2022

Sirküler 2022/98

6417 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile motor silindir hacmi 1600 (cm3) geçmeyen binek otomobilleri için özel tüketim vergisi oranlarına esas özel tüketim vergisi matrahları yeniden belirlendi.