24 Aralık 2018

İlgili Mevzuatında Yer Alan Özel Hükümler Uyarınca Yaptırılan Bağımsız Denetimler ile İhtiyari Olarak Yaptırılan Bağımsız Denetimlere Ait Sözleşme ve Raporların Kurumumuza Bildirim Süresinin Uzatılması Hakkında Kurul Kararı – KGK Duyurusu

Bilindiği üzere, Kurulumuzun “İlgili Mevzuatında Yer Alan Özel Hükümler Uyarınca Yaptırılan Bağımsız Denetimler ile İhtiyari Olarak Yaptırılan Bağımsız Denetimlere Ait Sözleşme ve Raporların Kurumumuza Bildirimi” hakkındaki […]
20 Aralık 2018

Denetim Üstlenen Bağımsız Denetçi Başvurularına İlişkin Duyuru – KGK Duyurusu

Bağımsız denetime, bağımsız denetim kuruluşlarına ve bağımsız denetçilere ilişkin usul ve esaslar, Kurumumuz tarafından 26/12/2012 tarihli ve 28509 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Bağımsız Denetim Yönetmeliği (Yönetmelik) […]
20 Aralık 2018

Sürekli Eğitim Programı Düzenleme Taleplerine İlişkin Duyuru – KGK Duyurusu

4/11/2017 tarihli ve 20230 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Bağımsız Denetçiler İçin Sürekli Eğitim Tebliği’nin (Tebliğ) 8’inci maddesinin ikinci fıkrasında; temel mesleki konularda yürütülecek yüz […]
7 Aralık 2018

– KGK Duyurusu

30 Kasım 2018

11 Kasım 2018 Tarihli Bağımsız Denetçilik Sınav Sonuçları (30/11/2018) – KGK Duyurusu

Sınav sonuçlarına ilişkin itirazlar, sonuçların Kurum internet sitesinde duyurulmasını izleyen yedi gün içerisinde sınav adının ve itiraz edilen modüllerin yazılı olduğu dilekçe ile Kurumumuza yapılacaktır. Kurumumuz […]
30 Kasım 2018

11 Kasım 2018 Tarihli Bağımsız Denetçilik Sınav Sonuçları – KGK Duyurusu

Sınav sonuçlarına ilişkin itirazlar, sonuçların Kurum internet sitesinde duyurulmasını izleyen yedi gün içerisinde sınav adının ve itiraz edilen modüllerin yazılı olduğu dilekçe ile Kurumumuza yapılacaktır. Kurumumuz […]
29 Kasım 2018

BOBİ FRS Uygulaması Başlıyor. – KGK Duyurusu

Bilindiği üzere, Büyük ve Orta Boy İşletmeler için Finansal Raporlama Standardı (BOBİ FRS), bağımsız denetime tâbi olup Türkiye Finansal Raporlama Standartlarını (TFRS) uygulamayan işletmelerin uygulayacakları finansal […]
28 Kasım 2018

Bağımsız Denetim Yönetmeliği Değişikliğine İlişkin Duyuru – KGK Duyurusu

Bağımsız Denetim Yönetmeliği değişikliği Resmi Gazete’de yayımlanmıştır. Bağımsız Denetim Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik için tıklayınız. Bağımsız Denetim Yönetmeliği’nin güncel hali için tıklayınız.
20 Kasım 2018

– KGK Duyurusu