30 Temmuz 2021

Sirküler 2021/85

4312 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile indirimli KDV oranı uygulaması 30 Eylül 2021 tarihine kadar uzatıldı.
30 Temmuz 2021

Sirküler 2021/84

4311 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile indirimli kira stopajı oranlarının uygulanma süresi 30 Eylül 2021 tarihine kadar uzatıldı.
26 Temmuz 2021

Sirküler 2021/83

530 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Tebliği ile 9 Haziran 2021 tarihi itibarıyla işletmelerin aktiflerine kayıtlı bulunan taşınmazlar ile amortismana tabi diğer iktisadi kıymetlerinin değerlemesine ilişkin […]
26 Temmuz 2021

Sirküler 2021/82

Katma Değer Vergisi, Damga Vergisi ve Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannameleri ile Form Ba-Bs” bildirimlerinin verilme ve Elektronik Defter Beratlarının yüklenme süreleri uzatıldı.
26 Temmuz 2021

Sirküler 2021/81

4298 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile 4760 sayılı ÖTV Kanununa ekli (III) sayılı listenin (B) cetvelinde yer alan yer alan bazı tütün ürünlerinin oranları düşürüldü.
26 Temmuz 2021

Sirküler 2021/80

Belediye Gelirleri Kanununa göre biletle girilen yerlerdeki yerli ve yabancı film gösterimlerinde uygulanmakta olan % 0 eğlence vergisi indirimi uygulaması, 31 Mayıs 2022 tarihine kadar uzatıldı.
26 Temmuz 2021

Sirküler 2021/79

1.7.2021 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere uygulanacak vergiden istisna kıdem tazminatı tutarı 8,284.51 TL’dir.
26 Temmuz 2021

Sirküler 2021/78

529 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Tebliği ile Gerçek Faydalanıcıya İlişkin Bildirim Formu uygulaması başlatıldı
26 Temmuz 2021

Sirküler 2021/77

Yeni memur maaş katsayılarına göre 1 Temmuz 2021 tarihinden itibaren geçerli gelir vergisinden istisna harcırah tutarları
1 Temmuz 2021

Sirküler 2021/76

Varlık barışı olarak bilinen Gelir Vergisi Kanununun Geçici 93’üncü maddesinde yer alan   başvuru süreleri  30  Haziran 2021 tarihinden 31 Aralık 2021 tarihine uzatıldı.