30 Kasım 2020

Sirküler 2020/104

Tebliğde, 7256 sayılı Kanun ile Gelir Vergisi Kanunu’na varlık barışına ilişkin olarak eklenen geçici 93’üncü madde konusunda düzenleme ve açıklamalar yer alıyor.
30 Kasım 2020

Sirküler 2020/103

Tebliğde   2020  yılı için yeniden değerleme oranı % 9,11 (dokuz virgül on bir) olarak belirlendi.
30 Kasım 2020

Sirküler 2020/102

Tebliğde, Hazine ve Maliye Bakanlığına bağlı tahsil dairelerince takip edilen amme alacakları, il özel idareleri ile belediyeler ve Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlıklarına (YİKOB) ait alacakların […]
18 Kasım 2020

Sirküler 2020/101

  Kesinleşmiş kamu ve diğer bazı alacaklarının yapılandırılması, yeni bir varlık barışı getirilmesi ve ayrıca Gelir Vergisi Kanunu, Kurumlar Vergisi Kanunu ve Katma Değer Vergisi Kanunlarında […]
3 Kasım 2020

Sirküler 2020/100

2020 yılı üçüncü geçici vergi döneminde uygulanacak yeniden değerleme oranı belirlendi.
3 Kasım 2020

Sirküler 2020/99

Sermaye şirketlerinin 31 Aralık 2020 tarihine kadar; 2019 yılı net dönem kârının yalnızca yüzde yirmibeşine kadarının dağıtımına karar verilebilmesine ilişkin Tebliğde değişiklik yapıldı.
13 Ekim 2020

Sirküler 2020/98

Anonim şirketlerdeki hisselerin elden çıkarılmasında, vergi istisnalarından yararlanılabilmesi için hisse senedi bastırılması önem arz etmektedir.
8 Ekim 2020

Sirküler 2020/97

Tebliğde Vergi Usul Kanununun “Mükellefiyet kaydının analiz ve değerlendirme sonuçlarına bağlı olarak terkini” başlıklı 160/A maddesinin uygulamasına ilişkin usul ve esaslar hakkında açıklamalar yapıldı.
30 Eylül 2020

Sirküler 2020/96

3031 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı  ile 30 Eylül 2020 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere tekrar Kambiyo muamelelerinde Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisinin oranı  yüzde 1’den binde 2’ye […]
30 Eylül 2020

Sirküler 2020/95

  3032 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile  vadesiz ve özel cari hesaplara ve 30/09/2020 ile 31/12/2020 tarihleri arasında (bu tarih dâhil) açılan veya vadesi bu tarihler arasında […]