29 Kasım 2021

Sirküler 2021/102

4862 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile “6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu ve 1136 sayılı Avukatlık Kanununda yer alan adli yardım ve adli müzaharet hükümleri kapsamında verilen avukatlık […]
29 Kasım 2021

Sirküler 2021/101

  2021 yılı için yeniden değerleme oranı % 36,20 (otuz altı virgül yirmi) olarak belirlendi.
8 Kasım 2021

Sirküler 2021/100

7341 sayılı Kanunla vergi, çek düzenlemesi ve tasfiye konularında düzenlemeler yapıldı.
28 Ekim 2021

Sirküler 2021/99

7338 sayılı Kanunla Gelir Vergisi Kanunu, Vergi Usul Kanunu, Kurumlar Vergisi Kanunu, Katma Değer Vergisi Kanunu, Bankacılık Kanunu ve Damga Vergisi Kanununda değişiklikler yapıldı.
20 Ekim 2021

Sirküler 2021/98

  58 No’lu Kurumlar Vergisi Sirküleri ile  2021 yılı üçüncü geçici vergi döneminde uygulanacak yeniden değerleme oranı belirlendi.
20 Ekim 2021

Sirküler 2021/97

532 sıra No’lu VUK Genel Tebliği ile defter beyan sisteminde değişiklik yapıldı.
18 Ekim 2021

Sirküler 2021/96

4625 Sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile  ücretli çalışan personelin gelir vergisi stopajı teşviki için AR-GE Bölgesi ile Teknoloji Bölgeleri dışında geçirdikleri süre  oranı değiştirildi.
18 Ekim 2021

Sirküler 2021/95

  Tebliğde, tevkif yoluyla kesilen vergilerin yıllık beyanname üzerinden hesaplanan gelir veya kurumlar vergisinden mahsubu ve kalan kısmın iadesi, geçici verginin mahsup ve iadesi ile bu […]
4 Ekim 2021

Sirküler 2021/94

En az bir yıl öncesine ilişkin data, ses ya da kısa mesaj kullanım trafiği bulunan kullanılmış cep telefonlarının  yenilenmiş ürün garantisi verilerek teslimlerinde  KDV oranı % […]
4 Ekim 2021

Sirküler 2021/93

4312 sayılı  Cumhurbaşkanı Kararı ile 30 Eylül  2021 tarihine kadar uzatılan indirimli KDV oranı  uygulaması  sona erdi.