3 Temmuz 2024

Sirküler 2024/57

Mali tatil 2-20 temmuz 2024 tarihleri  arasında uygulanıyor
24 Haziran 2024

Sirküler 2024/56

Enflasyon Düzeltmesi Uygulayan Şirketlerde Esas Alınacak Finansal Tablolara İlişkin Tebliğinde  2023 yılı ve sonrasındaki hesap dönemlerinde uygulanacak enflasyon düzeltmesine ilişkin olarak genel kurul ve yönetim organınca […]
24 Haziran 2024

Sirküler 2024/55

562 sıra No’lu VUK Genel Tebliğine göre 6493 sayılı Kanun kapsamında faaliyet gösteren ödeme ve elektronik para kuruluşları BSMV’ye tâbi işlemleri için dekont, BSMV’ye tabi olan işlemleri […]
3 Haziran 2024

Sirküler 2024/54

Anonim ve limited şirketlerin   31 Aralık 2026 tarihine kadar  asgari sermaye tutarı yükümlülüklerini  yerine getirmeleri gerekiyor.
29 Mayıs 2024

Sirküler 2024/53

561 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğinde   beyan edilen matrah üzerinden adına en fazla vergi tahakkuk eden gelir ve kurumlar vergisi mükelleflerinin açıklanmasına ilişkin usul […]
29 Mayıs 2024

Sirküler 2024/52

6 seri No’lu BAZI ALACAKLARIN YENİDEN YAPILANDIRILMASINA DAİR 7440 SAYILI KANUN GENEL TEBLİĞİ’nde  mücbir sebep hali uzatılan yerlerde  başvuru, bildirim, beyan ve ödeme süreleri  usul ve […]
29 Mayıs 2024

Sirküler 2024/51

4 Sıra No.lu Tebliğ ile ELEKTRONİK DEFTER GENEL TEBLİĞİ (SIRA NO: 1)’nde    değişiklik yapılarak e-Defter ve berat dosyalarının oluşturulma, NES veya Mali Mühürle zaman damgalı imzalama/onaylama […]
29 Mayıs 2024

Sirküler 2024/50

  8484 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile   gecikme zammı oranı, 21 Mayıs  2024  tarihinden itibaren aylık % 4,5 olarak belirlendi.  
20 Mayıs 2024

Sirküler 2024/49

2024 I. Geçici Vergi Dönemine (Ocak-Şubat-Mart) ait Gelir ve Kurum Geçici Vergi Beyannamelerinin verilme süreleri ile bu beyannameler üzerine tahakkuk eden vergilerin ödeme süreleri 22 Mayıs […]
2 Mayıs 2024

Sirküler 2024/48

560 sıra No’lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğinde  2024 hesap döneminin birinci geçici vergi döneminde enflasyon düzeltmesi yapılmayacağı belirtildi.