11 Eylül 2019

Sirküler 2019/87

2018-32/48 sayılı Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karara İlişkin Tebliğ ile altı ay süre ile ihracat bedellerinin 180 gün içerisinde Türkiye’ye getirilme ve % […]
11 Eylül 2019

Sirküler 2019/86

75 seri No’lu Emlak Vergisi Kanunu Genel Tebliğinde, emlak vergisine esas olmak üzere 2020 yılında uygulanacak bina metrekare normal inşaat maliyet bedelleri ilan edildi.
16 Ağustos 2019

Sirküler 2019/85

Tütün içeren sigaralar ile enfiye ve çiğnemeye mahsus tütünün asgari maktu ve maktu vergi tutarları arttırıldı.
15 Ağustos 2019

Sirküler 2019/84

Tebliğde engellilik sağlık kurulu raporu, çocuklar için özel gereksinim raporu (ÇÖZGER), Türk Silahlı Kuvvetlerine kayıt ve tescile tabi olmayan taşıt teslimi ve  ticari taşıtların yenilenmesinde geçici […]
5 Ağustos 2019

Sirküler 2019/83

VUK Genel Tebliğinde, ikmalen, re’sen veya idarece yapılan tarhiyatlar dolayısıyla her bir vergi dairesine 250.000 TL ve daha fazla borcu olan veya bu tutar ve üzerinde […]
5 Ağustos 2019

Sirküler 2019/82

Tebliğde 7186 sayılı Kanunla getirilen varlık barışına ilişkin düzenleme yapıldı.
29 Temmuz 2019

Sirküler 2019/81

Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi uygulamasının ülke genelinde uygulanmasına başlama tarihi 1 Temmuz 2019 dan 1 Ocak 2020 tarihine ertelendi.
22 Temmuz 2019

Sirküler 2019/80

7186 sayılı Kanunla Gelir Vergisi Kanunu ve Kurumlar Vergisi Kanunu başta olmak üzere bazı kanunlarda değişiklik yapıldı. Yeni bir varlık barışı düzenlemesi yapıldı.
22 Temmuz 2019

Sirküler 2019/79

Yolcu beraberinde getirilen cep telefonu harcı 1.500 TL’ye çıkarıldı.
16 Temmuz 2019

Sirküler 2019/78

1 Ekim 2019 tarihinden itibaren “turizm payı” alınması uygulaması başlıyor