1 Temmuz 2019

Sirküler 2019/73

Mali tatil 2 Temmuz 2019 günü başlayıp – 22 Temmuz 2019 Pazartesi günü sona eriyor.  
1 Temmuz 2019

Sirküler 2019/72

Gecikme zammı oranı aylık % 2’den % 2,5’e çıkarıldı.
25 Haziran 2019

Sirküler 2019/71

2018 yılında fiziki ortamda tutulan yevmiye defterlerinin kapanış tasdiklerinin 1 Temmuz 2019 Pazartesi gününe kadar yaptırılması gerekmektedir.  
22 Haziran 2019

Sirküler 2019/70

Limited şirket tüzel kişiliğinden tamamen veya kısmen tahsil edilemeyen veya tahsil edilemeyeceği anlaşılan vergi borcunun şirket ortaklarından tahsili için öncelikle kanuni temsilcilerin takibinin gerekmemektedir.  
19 Haziran 2019

Sirküler 2019/69

  Tebliğde hatalı köprü geçişleri nedeniyle kesilen para cezalarının red ve iadesine ilişkin usul ve esaslar belirlendi.
18 Haziran 2019

Sirküler 2019/68

Sanayi sicil belgesini haiz işletmelere ve ihracatçı birliklerine üye olan ihracatçılara yapılan döviz satışlarında BSMV istisnası
18 Haziran 2019

Sirküler 2019/67

Hurda araçlar için uygulanan ÖTV indirim tutarları yeniden belirlendi.
14 Haziran 2019

Sirküler 2019/66

ÖTV’ye ilişkin hurda indirimi tutarı arttırıldı.
14 Haziran 2019

Sirküler 2019/65

Kapadokya Alanı İdaresi için vergi muafiyet ve istisnaları getirildi.
15 Mayıs 2019

Sirküler 2019/64

Kambiyo işlemlerinde BSMV oranı binde bir olarak belirlendi.