30 Haziran 2022

Sirküler 2022/65

Gelir İdaresi Başkanlığının 14.06.2022 tarihli Duyurusu ile yeni nesil akaryakıt pompa ödeme kaydedici cihazlara geçiş zorunluluğuna ilişkin süreler uzatıldı.   
30 Haziran 2022

Sirküler 2022/64

  Gelir İdaresi Başkanlığı   , 2021 Yılı Kurumlar Vergisi Beyannamesi Tasdik Raporlarının 31/7/2022 tarihine kadar verilmesi gerektiğinin değerlendirildiğini belirtmiştir.
30 Haziran 2022

Sirküler 2022/63

  Yetkili müesseselerin  efektif/döviz alış ve satış işlemlerinde ve müşterileriyle yapacakları sözleşmelerde işlem ve sözleşmeleri yapmadan önce vergi kimlik numaralarının tespiti ve kullanımı ile ilgili işlemleri […]
30 Haziran 2022

Sirküler 2022/62

  BDDK), 24.06.2022 tarih ve 10250 sayılı Kararı ile bağımsız denetime tabi şirketlere kredi kullandırılmasının usul ve esaslarına ilişkin düzenleme yayınladı.  
30 Haziran 2022

Sirküler 2022/61

7412 sayılı İstanbul Finans Merkezi Kanunu ile İstanbul Finans Merkezi (İFM) kuruldu.
30 Haziran 2022

Sirküler 2022/60

  5729 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı  ile tüketici kredilerinde BSMV oranı %5’den %10’a yükseltildi  
30 Haziran 2022

Sirküler 2022/59

Mali Tatil uygulaması, bu yıl 1 Temmuz 2022 Cuma günü başlayıp 20 Temmuz 2022 Çarşamba  günü sona erecektir.
30 Haziran 2022

Sirküler 2022/58

2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanununda yapılan değişiklikle Türkiye’de gerçekleştirilen fuarların düzenlendiği iç alanlarda yapılan ilan ve reklamlar, ilan ve reklam vergisinden istisna edildi.
2 Haziran 2022

Sirküler 2022/57

Tebliğ ile taşınır ve taşınmazlar ile mal ve hizmetlerin alınması, satılması veya kiralanmasının temin edilmesine yönelik olarak verilen ilanların yayımlanmasına aracılık eden aracı hizmet sağlayıcılarına, sosyal […]
30 Mayıs 2022

Sirküler 2022/56

4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununa ekli (III) sayılı listenin (A) ve (B) cetvellerinde yer alan bazı mallara uygulanan asgari maktu ve maktu vergi tutarları artırıldı.