18 Ocak 2019

Sirküler 2019/23

1.1.2019-30.6.2019 tarihleri arasında gelir vergisinden istisna  kıdem tazminatı tutarı 6.017,60 TL’dir.
8 Ocak 2019

Sirküler 2019/22

Tebliğde araç sınıfları itibarıyla kullanılması yasak olan köprülerden geçilmesi nedeniyle kesilen idari para cezaları iadesine ilişkin açıklamalar yapıldı.
8 Ocak 2019

Sirküler 2019/21

2872 sayılı Çevre Kanununda yapılan değişiklikle “geri kazanım katılım payı”, “depozito” ve “poşet ücreti” konularında düzenlemeye ilişkin usul ve esaslar belirlendi.
8 Ocak 2019

Sirküler 2019/20

Tebliğde 1 Ocak 2019 tarihinden itibaren uygulanacak motorlu taşıtların vergisi tutarları belirlendi.
8 Ocak 2019

Sirküler 2019/19

İşletme hesabı esasına göre defter tutan mükelleflerin 1 Ocak 2019 tarihinden itibaren defterlerini elektronik ortamda tutma zorunluluğu başladı.
8 Ocak 2019

Sirküler 2019/18

Tebliğde Muvazzaf ve Fahri Konsoloslukların yapacağı işlemlerden alınacak harç miktarlarına ilişkin belirleme yapıldı.
8 Ocak 2019

Sirküler 2019/17

Tebliğde 1 Ocak 2019 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere 492 sayılı Kanuna bağlı tarifelerde yer alan harç tutarları belirlendi.
7 Ocak 2019

Sirküler 2019/16

 Tebliğde   Vergi Usul Kanunu’nda yer alan ve 2019 yılında uygulanacak hadler belirlendi.   
7 Ocak 2019

Sirküler 2019/15

  Tebliğde 1 Ocak 2019 tarihinden itibaren Veraset ve İntikal Vergisi Kanununa tabi intikallere uygulanacak vergi tarifesi ile istisna tutarları belirlendi.
7 Ocak 2019

Sirküler 2019/14

 Tebliğde sermayesinin yarısından fazlası kamuya ait olan şirketlere ilişkin düzenleme yapıldı.