27 Aralık 2021

Sirküler 2021/129

4970 sayılı   Cumhurbaşkanı Kararı ile 4970 sayılı   Cumhurbaşkanı Kararı ile k ur korumalı vadeli mevduat hesapları ile döviz tevdiat hesaplarında tevkifat oranı % 0 olarak belirlendi.
27 Aralık 2021

Sirküler 2021/128

7349 sayılı  Kanunla ücret gelirlerinin asgari ücrete isabet eden kısmı gelir vergisinden istisna tutuldu.
27 Aralık 2021

Sirküler 2021/127

7346 sayılı BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN ile 4691 sayılı Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanunu ve 5746 sayılı Araştırma, Geliştirme ve Tasarım Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Kanun’da […]
24 Aralık 2021

Sirküler 2021/126

Tebliğde yurt içi yerleşik gerçek kişilerin döviz tevdiat hesaplarının ve döviz cinsinden katılım fonlarının Türk lirası vadeli mevduat ve katılma hesaplarına dönüşmesi halinde mevduat ve katılım […]
24 Aralık 2021

Sirküler 2021/125

  4938 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile  bazı petrol ürünlerinde her bir malın fiyatında uluslararası petrol fiyatları veya döviz kurlarına bağlı olarak gerçekleşen azalış tutarı  kadar artırılacağı […]
24 Aralık 2021

Sirküler 2021/124

  Kararda, Devlet tahvili ve Hazine bonolarından elde edilen gelir ve kazançlara uygulanan tevkifat oranlarında indirim yapıldı.  
24 Aralık 2021

Sirküler 2021/123

Tebliğde, avukatlık hizmetlerinde KDV tevkifatı,  sosyal içerik üreticiliği ile mobil cihazlar için uygulama geliştiriciliği istisnası, yenilenmiş cep Telefonu teslimlerinde % 1 KDV Oranı ve basit usulde […]
24 Aralık 2021

Sirküler 2021/122

Tebliğde, 2022 yılında engellilik derecesine göre taşıt alımlarında uygulanacak istisna tutarının 450.500  TL’ye yükseltildiği belirtildi.
24 Aralık 2021

Sirküler 2021/121

89 seri No’lu Harçlar Kanunu Genel Tebliğinde 2022 yılında uygulanacak harç tutarları  belirlendi.
24 Aralık 2021

Sirküler 2021/120

Tebliğde   1 Ocak 2022 tarihinden itibaren Veraset ve İntikal Vergisi Kanununa tabi intikallere uygulanacak vergi tarifesi ile istisna tutarları yer aldı.