Finansal kiralama sözleşmesinin devri halinde belge düzeni ve devrin KDV karşısındaki durumu.

Şirket müdürü adına yaptırılan hayat sigortası poliçe bedellerinin gider yazılması hk.
12 Ekim 2020
Kısa çalışma ödeneğinin gelir vergisinden istisna olması nedeniyle bu ödemeye asgari geçim indiriminin uygulanmayacağı hk.
15 Ekim 2020

İlgide kayıtlı özelge talep formunuz ve eklerinin incelenmesinden; plastik enjeksiyon makinaları ve ekipmanları ile fason plastik parça üretimi yapan … Ltd. Şti.’nin … Bankası A.Ş. ile yaptığı finansal kiralama sözleşmesi yolu ile üretim faaliyetinde kullandığı makineleri temin ettiği, ancak finansal kiralama sözleşmesinden kaynaklanan yükümlülüklerini yerine getirmekte zorlanması nedeniyle … Ltd. Şti. ve … Bankası A.Ş. ile karşılıklı mutabakat sağlanarak finansal kiralama sözleşmesini devir aldığınız, finansal kiralamaya konu makinelerin … Ltd. Şti.’nin devir tarihine kadar finansal kiralama şirketi … Bankası A.Ş ‘ye ödemiş olduğu taksitleri şirketinize fatura etmek zorunda olup olmadığı ile fatura edilmesi durumunda KDV oranının ne olması gerektiği hususlarında görüş talep edildiği anlaşılmıştır.