Şirket müdürü adına yaptırılan hayat sigortası poliçe bedellerinin gider yazılması hk.

Araç satışından kaynaklı olan yenileme fonunun ileride alınacak araçların amortismanından mahsup edilmek üzere özel fonda tutulmasının sakınca yaratıp yaratmayacağı hk.
2 Ekim 2020
Finansal kiralama sözleşmesinin devri halinde belge düzeni ve devrin KDV karşısındaki durumu.
14 Ekim 2020

İlgide kayıtlı özelge talep formunuz ve eklerinin incelenmesinden, şirketiniz ortağı olan ve aynı zamanda şirket müdürü olarak görev yapan …’a bu iş için aylık net …-TL ücret ödendiği, şirketiniz tarafından şirket müdürü adına “Prim İadeli Hayat Sigortası” yaptırıldığı ancak, sigortalının vefatı durumunda dönülmez lehdar olarak şirketinizin tanımlandığı ve aylık …-TL prim ödemesi yapıldığı belirtilmiş olup, şirketinizce ödenen söz konusu prim iadeli hayat sigortası poliçe bedellerinin kurum kazancının tespitinde gider olarak dikkate alınıp alınamayacağı husunda Başkanlığımız görüşünün talep edildiği anlaşılmaktadır.