14 Haziran 2019

Kısmi bölünme

İlgide kayıtlı özelge talep formunda, şirketinizin taşımacılık faaliyetiyle iştigal ettiği, yüzölçümü 212.503,99 m²’den ve tek parselden oluşan arsanın 45.921,18 m² hissesinin şirketiniz aktifinde kayıtlı olduğu ve […]
26 Nisan 2019

Şehirler arası yük taşımacılığı faaliyetinde yemek giderlerinin indirim konusu yapılıp yapılmayacağı

İlgide kayıtlı özelge talep formunda, kendi kamyonunuzla şehirlerarası yük taşımacılığı faaliyetiyle iştigal ettiğinizi ve işletme hesabı esasına göre defter tuttuğunuzu belirterek, yemek giderlerinizi tevsik eden fiş […]
22 Nisan 2019

Vergi indirimi

İlgide kayıtlı özelge talep formunda, 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun “Vergiye uyumlu mükelleflere vergi indirimi” başlıklı mükerrer 121 inci maddesinde düzenlenen vergi indiriminden faydalanmak üzere başvuruda […]
22 Nisan 2019

Basit usulde vergilendirilen mükelleflerde genç girişimcilere ilişkin kazanç istisnası

İlgide kayıtlı özelge talep formunda, basit usul ticari kazanç  mükellefi olduğunuz, elde ettiğiniz ticari kazancınız nedeniyle Gelir Vergisi Kanununun mükerrer 20 inci maddesinde yer alan genç […]
17 Nisan 2019

Genç Girişimci Kazanç İstisnası

İlgide kayıtlı özelge talep formu ve eklerinin tetkikinden; 25.09.2018 tarihinde oto tamir ve bakım faaliyetiyle iştigal etmek üzere iş yeri kiraladığınız, iş yeri adına elektrik aboneliği […]
3 Nisan 2019

İhbar tazminatından vergi kesintisi yapılıp yapılmayacağı hk.

İlgide kayıtlı özelge talep formunuzda, 11.05.2018 tarihinde iş akdini sonlandırdığınız çalışanınıza ihbar tazminatı ödemesi yapacağınızı belirterek, söz konusu tazminatın gelir vergisinden istisna olup olmadığı hususunda Başkanlığımız […]
27 Mart 2019

Üzerinde yapı bulunan arsa vasıflı taşınmazın satışında uygulanması gereken KDV oranı.

İlgide kayıtlı özelge talep formunda, üzerinde 2656 m² inşaat alanlı idari kısım ve depoların bulunduğu, 7.797 m² alanlı, tapu kayıtlarına göre arsa vasfında olan taşınmazın, ….. […]
27 Mart 2019

Hakediş ödemelerinde uygulanması gereken KDV oranı

İlgide kayıtlı özelge talep formlarında, İliniz sınırları içerisinde ilgili mevzuat uyarınca ilan edilen riskli alanlarda yetkilendirilmiş olan ….. Büyükşehir Belediye Başkanlığıyla Şirketiniz arasında imzalanan protokol gereğince […]
21 Mart 2019

İkinci el motorlu kara taşıtı veya taşınmaz ticaretinde KDV matrahı ve oranı hakkında bilgi

İlgide kayıtlı özelge talep formunda, ikinci el motorlu kara taşıtı ticareti ile iştigal eden mükelleflerce, KDV mükellefiyeti olmayanlardan alınarak ve vasfında değişiklik yapılmaksızın satılan ikinci el […]