25 Eylül 2019

Birleşme dolayısıyla işvereni değişen personelin ücret gelirinin vergilendirilmesi.

İlgide kayıtlı özelge talep formunda, … A.Ş. ile … San. ve Tic. Ltd. Şti. nin tasfiyesiz infisah yoluyla tüm aktif ve pasifleri ile birlikte kül halinde […]
12 Eylül 2019

Avukat tarafından icra takibindeki dosyalara ilişkin olarak yapılan tebligat masraflarının vergilendirilmesi ve belge düzeni hk.

İlgide kayıtlı özelge talep formu ve eklerinin incelenmesinden, Vakıflar Bankası T.A.O. ile aranızda düzenlenen sözleşme gereğince, bankaya borçlu kişilere yönelik olarak tarafınızca yürütülecek yasal takip ve […]
2 Eylül 2019

Özel öğretim kurumlarında görev yapan personelin çocuklarının burs ve ya indirimden yararlanması

İlgide kayıtlı özelge talep formunun incelenmesinden, okullarınızda 5580 sayılı Özel Öğretim Kanununun 13 üncü maddesi çerçevesinde %3 oranında ücretsiz öğrenci okutmakla yükümlü olduğunuzu, kontenjanın dolmadığı durumlarda […]
6 Ağustos 2019

Bireysel emeklilik sistemine ödenen primlerin serbest meslek kazancından indirimi

İlgide kayıtlı özelge talep formunuzda, serbest meslek erbabının kendisi ve bakmakla yükümlü olduğu eş ve çocukları adına bireysel emeklilik sistemine ödediği primlerin gelir vergisi beyannamesinde indirim […]
2 Ağustos 2019

Nakdi Sermaye Artışında Faiz İndirimi Hk.

İlgide kayıtlı özelge talep formunuzda; – Hissedarları ve hisse oranları aynı olan iki şirketin Türk Ticaret Kanununun 136 ncı maddesinin “devralma şeklinde birleşme” yoluyla 2018 yılında […]
26 Temmuz 2019

Örtülü Sermaye

İlgide kayıtlı özelge talep formunda, şirketinizin …’lik payının .. A.Ş.’ye ait olduğu, öz sermayenizin ekside olduğunu ve adı geçen şirketten farklı tarihlerde nakden borç alındığı, alınan […]
25 Temmuz 2019

Sat-geri kirala işlemi yaparak finansal kiralama şirketine satışı yapılan gayrimenkule ait tapu harcının gider yazılıp yazılamayacağı

İlgide kayıtlı özelge talep formunda, şirket aktifinde bulunan gayrimenkulü … tarihinde, finansal kiralama kapsamında sat-geri al işlemi yaparak finansal kiralama şirketine sattığınızı belirterek söz konusu gayrimenkul […]
25 Temmuz 2019

Kesinti yoluyla ödenen verginin kısmi bölünme sonrası kurulan şirketin vergi borcuna mahsubu

İlgide kayıtlı özelge talep formunda; … tarihinde … vergi kimlik numaralı mükellefi … A.Ş.’nin yine aynı vergi dairesinin … vergi kimlik numaralı mükellefi … A.Ş. ile […]
25 Temmuz 2019

Asgari ücretle çalışan personele ödenen ihbar tazminatı için asgari geçim indirimi uygulanıp uygulanmayacağı

İlgide kayıtlı özelge talep formunda, şirketinizde asgari ücretle çalışan personelin Haziran ayında 8 gün çalışarak işten ayrıldığı, 8 günlük çalışmanın karşılığı olan ücretin gelir vergisi tutarının […]