22 Nisan 2019

Vergi indirimi

İlgide kayıtlı özelge talep formunda, 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun “Vergiye uyumlu mükelleflere vergi indirimi” başlıklı mükerrer 121 inci maddesinde düzenlenen vergi indiriminden faydalanmak üzere başvuruda […]
17 Nisan 2019

Genç Girişimci Kazanç İstisnası

İlgide kayıtlı özelge talep formu ve eklerinin tetkikinden; 25.09.2018 tarihinde oto tamir ve bakım faaliyetiyle iştigal etmek üzere iş yeri kiraladığınız, iş yeri adına elektrik aboneliği […]
3 Nisan 2019

İhbar tazminatından vergi kesintisi yapılıp yapılmayacağı hk.

İlgide kayıtlı özelge talep formunuzda, 11.05.2018 tarihinde iş akdini sonlandırdığınız çalışanınıza ihbar tazminatı ödemesi yapacağınızı belirterek, söz konusu tazminatın gelir vergisinden istisna olup olmadığı hususunda Başkanlığımız […]
27 Mart 2019

Üzerinde yapı bulunan arsa vasıflı taşınmazın satışında uygulanması gereken KDV oranı.

İlgide kayıtlı özelge talep formunda, üzerinde 2656 m² inşaat alanlı idari kısım ve depoların bulunduğu, 7.797 m² alanlı, tapu kayıtlarına göre arsa vasfında olan taşınmazın, ….. […]
27 Mart 2019

Hakediş ödemelerinde uygulanması gereken KDV oranı

İlgide kayıtlı özelge talep formlarında, İliniz sınırları içerisinde ilgili mevzuat uyarınca ilan edilen riskli alanlarda yetkilendirilmiş olan ….. Büyükşehir Belediye Başkanlığıyla Şirketiniz arasında imzalanan protokol gereğince […]
21 Mart 2019

İkinci el motorlu kara taşıtı veya taşınmaz ticaretinde KDV matrahı ve oranı hakkında bilgi

İlgide kayıtlı özelge talep formunda, ikinci el motorlu kara taşıtı ticareti ile iştigal eden mükelleflerce, KDV mükellefiyeti olmayanlardan alınarak ve vasfında değişiklik yapılmaksızın satılan ikinci el […]
19 Mart 2019

Katma Değer Vergisi

İlgide kayıtlı özelge talep formunda; şirketinizin traktör bayiliği faaliyetinin yanında ikinci el traktör alım satım işi ile iştigal ettiği belirtilerek, ikinci el traktör satışlarında Katma Değer […]
19 Mart 2019

Uluslararası taşımacılıkta brokerlik hizmetinde KDV uygulaması

İlgide kayıtlı özelge talep formunda, Şirketiniz tarafından uluslararası yük taşımacılığı yapan gemilere yük bulma ya da yüklere gemi bulma şeklinde yapılan brokerlik hizmetlerinin KDV’den istisna olup […]
8 Mart 2019

Serbest meslek erbabının, yanında çalıştırdığı eşine ödediği ücret ve hizmetlerin indirim konusu yapılıp yapılmayacağı

İlgide kayıtlı özelge talep formunda, serbest muhasebeci ve mali müşavir olarak serbest meslek faaliyetinde bulunduğunuzu belirterek, yanınızda çalıştırdığınız eşinize ödediğiniz ücret ve sigorta işveren payı ile […]