19 Kasım 2012

Sirküler 2012/125

Kamu Gözetimi Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu, 14/11/2012 tarihli ve B.07.6.KGK.0.01.00-050.01.04 – [01/7] sayılı Kararında 1 Ocak 2013 tarihinden itibaren münferit ve konsolide finansal tablolarının hazırlanmasında […]
16 Kasım 2012

Sirküler 2012/124

KURULUŞU VE ESAS SÖZLEŞME DEĞİŞİKLİĞİ İZNE TABİ ANONİM ŞİRKETLERİN BELİRLENMESİNE İLİŞKİN TEBLİĞ YAYIMLANDI
16 Kasım 2012

Sirküler 2012/123

ANONİM VE LİMİTED ŞİRKETLERİN SERMAYELERİNİ ASGARİ TUTARA YÜKSELTMELERİNE İLİŞKİN TEBLİĞ YAYIMLANDI
10 Kasım 2012

Sirküler 2012/122

2012 YILI YENİDEN DEĞERLEME ORANI
8 Kasım 2012

Sirküler 2012/121

Küçük Ve Orta Büyüklükteki İşletmelerin Tanımı, Nitelikleri Ve Sınıflandırılması Hakkında Yönetmelikte değişiklik yapıldı.
8 Kasım 2012

Sirküler 2012/120

Taşınmaz Kültür Varlıklarının Korunmasına Ait Katkı Payına Dair Yönetmelikte değişiklikler yapıldı. Değişiklikler, katkı payının kullanım esaslarına ilişkindir.
1 Kasım 2012

Sirküler 2012/119

ŞİRKETLERDE YAPI DEĞİŞİKLİĞİ VE AYNİ SERMAYE KONULMASINDA SİCİLLER ARASI İŞBİRLİĞİNE İLİŞKİN TEBLİĞ
31 Ekim 2012

Sirküler 2012/118

Sirkülerde, bireysel emeklilik sistemi ve şahıs sigortalarına ödenen katkı payı ve primlerin vergi matrahının tespitinde indirimi ve elde edilen gelirlerin vergilendirilmesine ilişkin açıklamalar yer alıyor.
30 Ekim 2012

Sirküler 2012/117

Türkiye Cumhuriyeti İle Almanya Federal Cumhuriyeti Arasında Gelir Üzerinden Alınan Vergilerde Çifte Vergilendirmeyi Ve Vergi Kaçakçılığını Önleme Anlaşması İle Eki Protokolün Yürürlüğe Girmesine İlişkin BKK Yayımlandı
22 Ekim 2012

Sirküler 2012/116

Eylül/2012 dönemine ilişkin katma değer vergisi beyannamelerinin verilme süresi, 2012 yılı Kurban Bayramı nedeniyle 30 Ekim 2012 Salı günü akşamına kadar uzatılmıştır.