22 Ekim 2012

Sirküler 2012/115

31.10.2012 tarihine kadar verilmesi gereken 2012/ Eylül dönemine ilişkin Ba ve Bs bildirim formlarının verilme süresi, 02 Kasım 2012 Cuma günü saat 24:00’e kadar uzatılmıştır.
22 Ekim 2012

Sirküler 2012/114

19 Ekim 2012 tarihli ve 28446 sayılı Resmi Gazetede Halka Açık Olmayan Şirketlerde Kayıtlı Sermaye Sistemine İlişkin Esaslar Hakkında Tebliğ yayımlandı. 19 Ekim 2012 tarihli ve […]
19 Ekim 2012

Sirküler 2012/113

3/9/2009 tarihli ve 27338 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Kamu Taşınmazlarının Yatırımlara Tahsisine İlişkin Usul ve Esasların bazı maddelerinde değişiklik yapıldı.
19 Ekim 2012

Sirküler 2012/112

12/10/2012 tarihli ve 2 No’lu Çifte Vergilendirmeyi Önleme Anlaşmaları Sirkülerinde; Türkiye Cumhuriyeti ile Almanya Federal Cumhuriyeti arasında Gelir Üzerinden Alınan Vergilerde Çifte Vergilendirmeyi ve Vergi Kaçakçılığını […]
15 Ekim 2012

Sirküler 2012/111

YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMLARI HAKKINDA KARARDA DEĞİŞİKLİK YAPILDI
15 Ekim 2012

Sirküler 2012/110

ANAYASA MAHLEMESİNİN EMLAK VERGİ DEĞERİ İLE İLGİLİ İPTAL KARARI
12 Ekim 2012

Sirküler 2012/109

Tebliğde; 09.10.2012 tarihli, 28436 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 2012/3792 sayılı BKK ile I Sayılı listenin (B) cetvelinde yapılan değişikliklere ilişkin açıklamalar yer almıştır.
11 Ekim 2012

Sirküler 2012/108

ÖTV Kanuna ekli (I) sayılı listenin (B) cetveline ilişkin BKK yayımlandı.
11 Ekim 2012

Sirküler 2012/107

492 sayılı Harçlar Kanununun (4) sayılı tarifesinin I Tapu İşlemleri başlıklı bölümünün 20 numaralı fıkrasında sayılan tapu işlemlerine ilişkin harç oranı arttırıldı.
24 Eylül 2012

Sirküler 2012/106

ÖTV Kanuna ekli (I) sayılı listenin (A) ve (B) cetvellerinde, II sayılı Listede ve III sayılı Listenin (A) cetvelinde yer alan bazı malların ÖTV tutarları 22 […]