Sirküler 2012/127
3 Aralık 2012
Sirküler 2012/129
17 Aralık 2012

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan Elektrik dağıtım lisansı almış tüm elektrik dağıtım şirketleri ile OSB tüzel kişiliklerine ve doğalgaz dağıtım lisansı almış şirketlere işyeri müşterilerinin elektrik ve doğalgaz tüketim bilgilerini, 1 Ocak 2013 tarihinden itibaren tüketim bilgilerinin okunduğu dönemi takip eden ayın 14 üncü günü saat 24.00’e kadar elektronik ortamda Maliye Bakanlığına gönderilmesi zorunluluğu getirilmiştir.