Z raporlarının tek tek kaydı yerine ay sonunda tek fiş ile defter kaydı yapılıp yapılmayacağı.

Kurum aktifinde kayıtlı bulunan gayrimenkulün satışında kurumlar vergisi ve KDV istisnası.
6 Ocak 2020
Vergi mükellefiyeti bulunmayan şahıslardan yapılan alımlarda gider pusulası düzenlenip düzenlenmeyeceği ile gelir vergisi tevkifatı yapılıp yapılmayacağı hk.
10 Ocak 2020

İlgide kayıtlı özelge talep formunuzda; yeni nesil poslarla birlikte 1 şubeye ait 8 adet pos cihazınızın bulunduğunu, her pos cihazının Z raporu numarası ile ayrı ayrı kayıt yapıldığını belirterek bunun yerine 1 seri nolu pos cihazına ait Z raporlarının (satış tutarının) ay sonlarında tek fiş yapılıp kayıtlara alınıp alınamayacağı hususunda Başkanlığımız görüşü talep edilmektedir.