7326 Sayılı Yapılandırma Kanunu 2.Taksit Ödemesi için Son Gün 30 Kasım 2021 – GİB Duyurusu

Kayseri Vergi Dairesi Başkanlığı Yeşilhisar Malmüdürlüğü Yeni Hizmet Binasına Taşınmış Bulunmaktadır. – GİB Duyurusu
15 Kasım 2021
316 Seri No.lu Gelir Vergisi Tebliğ Taslağı Yayımlanmıştır. – GİB Duyurusu
19 Kasım 2021

7326 Sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin Kanun kapsamında yapılandırılan borçların ikinci taksitinin ödeme süresi 30 Kasım 2021 Salı günü sona ermektedir.

Kanunun getirdiği imkânlardan yararlanmaya devam edilebilmesi için ikinci taksitin de süresinde ve tam olarak ödenmesi gerekmektedir. 

Mükelleflerin, taksitli ödeme seçeneğini tercih etmiş olması durumunda, ilk taksitin süresinde ödenmesi şartıyla, kalan taksitlerin tamamının ikinci taksit ödeme süresi içinde (1-30 Kasım 2021) ödenmesi durumunda;

Borcunu peşin ödeme seçeneğini tercih ederek yapılandıran ancak ödeme süresini kaçıran mükelleflerimiz, süresinde ödenmeyen veya eksik ödenen tutarı geç ödeme zammı ile birlikte 30 Kasım 2021 tarihine kadar ödemeleri halinde yapılandırma hükümlerinden yararlanabileceklerdir.

Ödemelerinizi;

yapabilirsiniz.

Ödemelerinizi Gelir İdaresi Başkanlığı internet adresi (www.gib.gov.tr ) üzerinden kolay ve güvenli bir şekilde yapabileceğinizi ve internet üzerinden yapılacak ödemelerde herhangi bir mağduriyetin oluşmaması için tarayıcıya www.gib.gov.tr   adresi yazılarak giriş yapılmasına dikkat edilmesi gerektiğini hatırlatırız.

7326 Borcunu ödemek için tıklayınız.