13 Haziran 2019

29 Haziran 2019 Tarihinde Yapılacak Bağımsız Denetçilik Sınavına Katılacak Adaylara Ait Liste ve Sınav Giriş Yerleri – KGK Duyurusu

Bağımsız Denetçilik Sınavına Katılacak Aday Listesine Ulaşmak İçin Tıklayınız. Bağımsız Denetçilik Sınavına Giriş Belgenizi Yazdırmak İçin Tıklayınız.
10 Haziran 2019

Güvenli Mobil Ödeme ve Elektronik Belge Yönetim Sistemine İlişkin Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği Yayımlandı. – GİB Duyurusu

Günümüzde bilgi-iletişim teknolojileri ve finansal teknoloji alanındaki hızlı gelişmeler ile elektronik belge uygulamalarında kat edilen önemli gelişmeler,  mükelleflerimizin iş süreçlerini, ödeme ve tahsilat süreçlerini, müşterilerine düzenlemekte […]
10 Haziran 2019

Yeminli Mali Müşavirlik Tasdik Raporlarının Elektronik Ortamda Gönderilmesi Hakkında Genel Tebliğ (Seri No: 1) Resmi Gazete’de Yayımlandı. – GİB Duyurusu

01/06/2019 tarihli ve 30791 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Yeminli Mali Müşavirlik Tasdik Raporlarının Elektronik Ortamda Gönderilmesi Hakkında Genel Tebliğ (Seri No: 1) ile; 01/06/1989 tarihli ve […]
31 Mayıs 2019

Finansal Tablo Örnekleri ve Kullanım Rehberi’nin Güncellenmiş Versiyonu Yayımlanmak Üzere Resmî Gazete’ye Gönderilmiştir. – KGK Duyurusu

Bilindiği üzere, Finansal Tablo Örnekleri ve Kullanım Rehberi, Kurumumuz tarafından ilk olarak 20 Mayıs 2013 tarihinde yayımlanmıştır. Bu tarihten sonra başta TFRS 9 Finansal Araçlar, TFRS […]
31 Mayıs 2019

Faizsiz Finans Muhasebe Standartları Taslak Metinleri Kamuoyu Görüşüne Açılmıştır. – KGK Duyurusu

Bilindiği üzere, Kurumumuz tarafından ülkemizdeki faizsiz finans sektörünün gelişimine katkı sağlamak, söz konusu sektöre özgü finansal işlemlerin kalitesini ve bu işlemler hakkında farkındalığı artırmak amacıyla faizsiz […]
30 Mayıs 2019

Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesini Elektronik Ortamda Mevcut E- Beyanname Şifresinden Ayrı Olarak Alınacak İlave Bir Şifre İle Gönderebilmesine İlişkin Sirküler Taslağı Hazırlandı. – GİB Duyurusu

Beyannamelerini elektronik ortamda kendileri gönderme şartlarını taşıyan mükelleflerin/işverenlerin Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesini elektronik ortamda mevcut e- beyanname şifresinden ayrı olarak alınacak ilave bir şifre ile […]
30 Mayıs 2019

Bağımsız Denetçilik Sınavı Ücret İadesi Hakkında – KGK Duyurusu

Kurumumuz tarafından 23 Haziran 2019 tarihinde yapılacağı ilan edilen Bağımsız Denetçilik Sınavı, aynı tarihte İstanbul seçimlerinin yenilenmesi sebebiyle 29 Haziran 2019 tarihine ertelenmiştir. Tarih değişikliği sebebiyle […]
30 Mayıs 2019

BAĞIMSIZ DENETÇİLİK SINAVI ÜCRET İADESİ HAKKINDA – KGK Duyurusu

BAĞIMSIZ DENETÇİLİK SINAVI ÜCRET İADESİ HAKKINDA Kurumumuz tarafından 23 Haziran 2019 tarihinde yapılacağı ilan edilen Bağımsız Denetçilik Sınavı, aynı tarihte İstanbul seçimlerinin yenilenmesi sebebiyle 29 Haziran […]
27 Mayıs 2019

EFR-Finansal Tabloların Elektronik Ortamda Alınmasına Başlanacaktır. – KGK Duyurusu

Bilindiği üzere, Kurumumuz tarafından bağımsız denetime tabi şirketlerin finansal tablolarının bilgisayar ortamında işlenerek finansal analizlerde kullanılması amacıyla Elektronik Finansal Raporlama (EFR) Projesi başlatılmıştır. EFR Projesi kapsamında […]