316 Seri No.lu Gelir Vergisi Tebliğ Taslağı Yayımlanmıştır. – GİB Duyurusu