Sınıf Değiştirme Defter Hadleri

Vergiye Uyumlu Mükelleflere Vergi İndirimi
5 Kasım 2018
Gerçek usulde vergiye tabi olmayan çiftçilerden alınan ürünler için yapılan ödemelerin tevsik zorunluluğu kapsamında olup olmadığı hk.
7 Kasım 2018

İlgide kayıtlı özelge talep formunun incelenmesinden, matbaacılık faaliyeti kapsamında her türlü basım, ciltleme ve baskı işleri yaptığınız, aynı zamanda anlaşmalı matbaa olarak satın aldığınız kağıt, mürekkep, boya gibi ürünleri işletmenize ait makinelerde işlemek suretiyle fatura vb resmi evrakların basım işlerini yaptığınızdan bahisle, sınıf değiştirme hadleri bakımından Vergi Usul Kanununun 177 nci maddesinin hangi bendine tabi olduğunuz hususunda Başkanlığımız görüşünü talep ettiğiniz anlaşılmıştır.