Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No:529) Resmi Gazete’de Yayımlanmıştır. – GİB Duyurusu

Akaryakıt ve LPG Piyasasında Fatura Düzenleme Süresinin Belirlenmesi ile Söz Konusu Sektörler ve Özel Etiket ve İşaret Kullanma Zorunluluğu Getirilen Ürünlere İlişkin Sektörde Teminat Uygulamasına İlişkin Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği Taslağı Hazırlandı – GİB Duyurusu
13 Temmuz 2021
BEYAN EDİLMEMİŞ GELİR VE KAZANÇLARIN PİŞMANLIKLA BEYANI BROŞÜRÜ YAYINLANDI – GİB Duyurusu
14 Temmuz 2021

13/7/2021 tarihli ve 31540 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 529 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile; kurumlar vergisi mükellefleri, kolektif şirketler, komandit şirketler, adi ortaklıklar ve trust ve benzeri teşekküllerce gerçek faydalanıcının tespiti ve Gelir İdaresi Başkanlığına bildirimine  ilişkin hususlar düzenlenmiştir.

Söz konusu Tebliğe ulaşmak için tıklayınız.