BEYAN EDİLMEMİŞ GELİR VE KAZANÇLARIN PİŞMANLIKLA BEYANI BROŞÜRÜ YAYINLANDI – GİB Duyurusu

Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No:529) Resmi Gazete’de Yayımlanmıştır. – GİB Duyurusu
13 Temmuz 2021
13/7/2021 Tarihli ve 4273 Sayılı Cumhurbaşkanı Kararı Resmi Gazete’de Yayımlandı. – GİB Duyurusu
14 Temmuz 2021

14 Haziran 2021 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan 1 Seri No.lu Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin 7326 Sayılı Kanun Genel Tebliği’ne göre hazırlanan Broşürde;

gibi bilgiler yer almaktadır.

7326 sayılı Kanun’un ve Genel Tebliğ’in uygulanmasına ilişkin açıklamalara ve ayrıntılı bilgilere:

ulaşabilirsiniz.

 

Beyan Edilmemiş Gelir ve Kazançların Pişmanlıkla Beyanı Broşürüne ulaşmak için tıklayınız.

1 Seri No.lu Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin 7326 Sayılı Kanun Genel Tebliği’ne ulaşmak için tıklayınız.