4 Aralık 2017

Sirküler 2017/102

24 Kasım 2017 günü sonuna kadar verilmesi gereken Katma Değer Vergisi Beyannamelerinin verilme süreleri uzatıldı.
27 Kasım 2017

Sirküler 2017/103

2017/10969  sayılı BKK  ile “Vergi Konularında Karşılıklı İdari Yardımlaşma Sözleşmesi”nin çekince ve beyanlarla birlikte onaylanması uygun bulunmuştur.
20 Kasım 2017

Sirküler 2017/101

Denetim kuruluşlarının veya denetçilerin faaliyet izinlerinin  askıya alınmasının sonuçları
13 Kasım 2017

Sirküler 2017/100

484   seri No’lu VUK Genel Tebliğinde 2017   yılı için yeniden değerleme oranı  % 14,47 (ondört virgül kırkyedi)    olarak  açıklandı. Bu oran, 2017 yılının IV’üncü geçici vergi […]
1 Kasım 2017

Sirküler 2017/99

2017  yılı   üçüncü   geçici vergi döneminde uygulanacak yeniden değerleme oranı % 12,37 (yüzde oniki virgül otuzyedi) olarak belirlendi.
1 Kasım 2017

Sirküler 2017/98

Ekim ayının sonunda ödenmesi gereken 2016 yılı Aralık ayına ilişkin sigorta primi tutarını, KDV mahsubu yoluyla ödemek isteyen işverenler için yasal ödeme süresi 20 Kasım 2017 […]
20 Ekim 2017

Sirküler 2017/97

Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanunu’nun  Geçici 2’nci maddesi kapsamında bölgede   faaliyet gösteren gelir ve kurumlar vergisi mükelleflerinin, münhasıran bu bölgedeki yazılım, tasarım ve AR-GE faaliyetlerinden elde ettikleri […]
4 Ekim 2017

Sirküler 2017/96

Tebliğde yeni nesil ödeme kaydedici cihazların kullanılmaya başlanılması tarihi,  perakende mal ve hizmet satışlarına ilişkin mali bilgilerin Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB)’na elektronik ortamda bildirilmesi usulü ile […]
4 Ekim 2017

Sirküler 2017/95

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Cebelitarık Hükümeti Arasında Vergi Konularında Bilgi Değişimi Anlaşmasının Yorumlanması veya Uygulanmasına İlişkin Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Cebelitarık Hükümeti Yetkili Makamları Arasında Mutabakat […]
4 Ekim 2017

Sirküler 2017/94

Gelir Vergisi Kanunu’nun geçici 67 nci maddesi ile 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanununun 15 inci ve 30 uncu maddelerinde yer alan bazı tevkifat nispetleri hakkındaki 22/7/2006 […]