Yurtdışındaki merkezden Türkiye’deki şubeye yapılan nakdi fon transferinin özkaynak (sermaye) ve örtülü sermaye olarak kabul edilip edilmeyeceği hk.
4 Eylül 2020
Sahiplerinden kiralanan konutların öğrenci yurdu olarak kiraya verilmesinde vergilendirme
23 Eylül 2020

İlgide kayıtlı özelge talep formunuz ve ek dilekçenizde, şirketinizin … orijinli … firmasına ait ürünleri ithal ederek yurt içinde satışını yaptığı, … firmasının …’da marka tescilinin bulunduğu fakat adı geçen firmanın Türkiye’de kendi markası ile ilgili herhangi bir tescil yapmadığından hak sahibi olmadığı, şirketinizin ise …, …, … isimli markaların Türkiye’de taklit edilmesini önlemek amacıyla 2015 yılında Türk Patent Enstitüsünde tescilini yaparak tüm patent haklarına sahip olduğu, markanın esas sahibi olan ve Türkiye’ye yıllık ortalama 30.000.000,00 ve 40.000.000,00 Euro tutarında kontroplak