Düzenlenecek etkinliklerin organizasyonunda yurtiçinden ve yurtdışından alınan hizmetler için yapılan ödemelerde tevkifat yapılıp yapılmayacağı

Satışı yapılan ürünün nakliyesinin yük taşımacılığı hizmeti kapsamında tevkifata tabi olup olmadığı hk.
14 Nisan 2021
Zorunlu ve ihtiyari arabuluculuk müessesine başvurulması sonucunda ödenen tazminatlarda gelir vergisi istisnası hk.
7 Haziran 2021

İlgide kayıtlı özelge talep formu ve ek dilekçede, şirketinizin farklı mekanlarda etkinlikler düzenlediği, bu etkinliklerin organizasyonu sırasında herhangi bir iş akdine bağlı olmaksızın arızi olarak Almanya, Avusturya, İtalya, İngiltere, İrlanda ve Amerika Birleşik Devletlerinden gelen sanatçılara performansları karşılığında ödemeler yaptığı, mekan düzenlenmesi sırasında tamir ve bakım hizmetleri, ahşap su ve elektrik tesisatı düzenlenmesi, mekanın peyzajı, boya badana, dış mekanlara afiş yapıştırılması vb. hizmetleri aldığı, yine etkinliğin temsil ve tanıtımı için editoryal ve tasarım amaçlı hizmet alımlarında vergi mükellefiyeti olmayanlara ödeme yaptığı ve gider pusulası düzenlediği belirtilerek, yapılan ödemelerden gelir vergisi stopajı yapılıp yapılmayacağı hususlarında Başkanlığımız görüşü talep edilmektedir.