29 Aralık 2020

Güzellik salonu işletmesinde basit usul mükellefiyet

İlgide kayıtlı özelge talep formunda; güzellik salonu işletmeciliği faaliyetinde (sağlık bakım hizmetleri hariç) bulunduğunuzu belirtilerek, söz konusu faaliyetiniz dolayısıyla basit usulde vergilendirilip vergilendirilmeyeceğiniz hususunda Başkanlığımız görüşü […]
14 Aralık 2020

Ücretli çalışan avukatlara ödenen vekalet ücretlerinde gelir vergisi tevkifatı

İlgide kayıtla özelge talep formunda, karşı taraftan tahsil edilerek emanet hesabına alınan Kurumunuzda 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi olarak çalışan avukat, hukuk müşaviri ve hukuk […]
10 Aralık 2020

Bilgisayar oyunu yazılımlarından elde edilen gelirlerin vergilendirilmesi

İlgide kayıtlı özelge talep formunda, kendi imkanlarınızla bilgisayar oyunu (…) yazdığınızı, bilgisayar oyununuzun ABD’de bulunan … Corporation isimli şirketin online satış ve pazarlama dağıtım adresi olan […]
9 Aralık 2020

Serbest meslek mensubunun aldığı kitap ve eğitim programlarının gelir vergisi ve KDV açısından durumu

İlgide kayıtlı özelge talep formunuzun incelenmesinden, serbest meslek erbabı olarak serbest muhasebeci mali müşavirlik faaliyetinde bulunduğunuz, yıl içerisinde çeşitli kitap ve dergiler ile eğitim programları aldığınız, […]
18 Kasım 2020

Özel hastaneye hizmet veren diş hekiminin kazancının vergilendirilmesi hk.

İlgide kayıtlı özelge talep formunda, 16/10/2019 tarihinden itibaren home-ofis olarak kullanmakta olduğunuz ikamet adresinizde diş hekimi olarak faaliyet gösterdiğiniz, aynı zamanda … San. Tic. A.Ş.’ye sözleşme […]
17 Kasım 2020

Envantere kaydedilen veya kiralanan araç için yapılan harcamalar ile dış giyim harcamalarının gider olarak dikkate alınıp alınmayacağı

İlgide kayıtlı özelge talep formunuzda, noterlik faaliyeti ile iştigal ettiğinizi belirterek,  envantere kaydedeceğiniz ikinci araca ilişkin amortisman ve giderlerin serbest meslek kazancından indirim konusu yapılıp yapılamayacağı, […]
17 Kasım 2020

Şahsına ait internet sitesinden elde edilen reklam gelirlerinin vergilendirilmesi

İlgide kayıtlı özelge talep formunuzun incelenmesinden; şahsınıza ait internet sitesinde hobi olarak dizi, film, oyuncu tanıtımları ve konu ile ilgili olarak haber yayımladığınız, 01/04/2019-31/12/2019 tarihleri arasında […]
13 Kasım 2020

Personele verilen yemek bedelinin indirim konusu yapılıp yapılmayacağı.

İlgide kayıtlı özelge talep formu ve eki dilekçelerinizde, her çeşit ticari malın perakende ticaretini yaptığınız, çalışanlarınıza iş yeri müştemilatında yemek vermediğiniz, çalışanlarınızın yemek ihtiyaçlarını gidermek üzere […]
13 Kasım 2020

Yurtdışı mukimi firmalardan Türkiye’deki aracı kurumlar vasıtasıyla elde edilen temettü gelirlerinden yurt dışında kesilen vergilerin mahsubu.

İlgide kayıtlı özelge talep formu ve ek dilekçenizde; Amerika Birleşik Devletleri Nasdaq borsasında işlem gören ……. ve ……… Bankaları hisse senetlerinden temettü geliri elde ettiğiniz, bu […]
13 Kasım 2020

Temettü gelirinin beyanı hk.

İlgide kayıtlı özelge talep formunda, Türkiye’de eşinizle birlikte limited şirket sahibi olduğunuzu, İtalyan ve Türk vatandaşı olarak çifte vatandaşlık hakkı taşıdığınızı, yılın 200 gününden fazlasını İtalya’da […]