Bazı Araçlarda İndirimli KDV Uygulamasına İlişkin Karar Yayımlandı. – GİB Duyurusu

Tahsilat Genel Tebliği (Seri: B Sıra No: 11) Resmi Gazete’de Yayımlanmıştır. – GİB Duyurusu
2 Ocak 2019
Nazilli Vergi Dairesi Müdürlüğü Yeni Hizmet Binasına Taşınmıştır. – GİB Duyurusu
3 Ocak 2019

541 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile; 8716.20.00.00.00 (Tarımda kullanılmaya mahsus kendinden yüklemeli veya boşaltmalı römork ve yarı römorklar), 8716.31.00.00.00 (Tanker römork ve yarı römorklar), 8716.39 (Diğerleri), 8716.40.00.00.00 (Diğer römorklar ve yarı römorklar) ibareleri 287 sayılı Cumhurbaşkanı Kararının Eki Kararın 4 üncü maddesine eklenmiştir. Böylelikle, bazı kara araçlarına ilişkin % 1 oranında indirimli KDV uygulamasının kapsamı genişletilmiştir. Söz konusu uygulama 31/3/2019 tarihine kadar (bu tarih dahil) geçerlidir.

Söz konusu Karar için tıklayınız.

Açıklayıcı bilgi notuna ulaşmak için tıklayınız.