1424 Sayılı Cumhurbaşkanı Kararı Resmi Gazete’de Yayımlandı. – GİB Duyurusu

Gelir İdaresi Başkanımız Sayın Bekir BAYRAKDAR Vergi İletişim Merkezini Ziyaret Etti. – GİB Duyurusu
15 Ağustos 2019
Özel Tüketim Vergisi (II) Sayılı Liste Uygulama Genel Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No:6) Resmi Gazete’de Yayımlandı. – GİB Duyurusu
15 Ağustos 2019

14/08/2019 tarihli ve 30859 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 1424 sayılı Cumhurbaşkanı Kararının Eki Karar ile; 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununa ekli (III) sayılı listenin (B) cetvelinde yer alan sigaralar ile sigara muadili bazı tütün mamullerinin vergi oranları, asgari maktu ve maktu vergi tutarları yeniden belirlenmiştir.

Söz konusu Cumhurbaşkanı Kararına ulaşmak için tıklayınız.

Açıklayıcı bilgi notuna ulaşmak için tıklayınız.