4 Ekim 2017

Sirküler 2017/96

Tebliğde yeni nesil ödeme kaydedici cihazların kullanılmaya başlanılması tarihi,  perakende mal ve hizmet satışlarına ilişkin mali bilgilerin Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB)’na elektronik ortamda bildirilmesi usulü ile […]
4 Ekim 2017

Sirküler 2017/95

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Cebelitarık Hükümeti Arasında Vergi Konularında Bilgi Değişimi Anlaşmasının Yorumlanması veya Uygulanmasına İlişkin Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Cebelitarık Hükümeti Yetkili Makamları Arasında Mutabakat […]
4 Ekim 2017

Sirküler 2017/94

Gelir Vergisi Kanunu’nun geçici 67 nci maddesi ile 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanununun 15 inci ve 30 uncu maddelerinde yer alan bazı tevkifat nispetleri hakkındaki 22/7/2006 […]
29 Eylül 2017

Sirküler 2017/93

Çifte Vergilendirmeyi Önleme Anlaşmaları Genel Tebliği (Seri No:4)’te  serbest meslek kazançlarının vergilendirilmesine ilişkin açıklamalar yapıldı.
29 Eylül 2017

Sirküler 2017/92

1 Ekim 2017  tarihinden itibaren yapım işleri ile bu işlerle birlikte ifa edilen mühendislik- mimarlık ve etüt-proje hizmetlerinde KDV tevkifat oranı  2/10 dan  3/10’a çıkarılmıştır.
13 Eylül 2017

Sirküler 2017/91

Pişmanlıkla verilen beyannameler üzerine mükelleflerin vergi incelemesine veya takdire sevk edilmelerine ilişkin açıklama yapıldı.
28 Ağustos 2017

Sirküler 2017/90

Adalet Bakanlığı’na yapılan bazı teslimler katma değer vergisinden istisna edildi.
28 Ağustos 2017

Sirküler 2017/89

Tebliğde emlak vergisine esas olmak üzere 2018 yılında uygulanacak bina metrekare normal inşaat maliyet bedelleri yer almaktadır.
4 Ağustos 2017

Sirküler 2017/88

Zorunlu geçmiş hesap dönemi bağımsız denetimlerinin rotasyon süresinden sayılıp sayılmayacağı
4 Ağustos 2017

Sirküler 2017/87

Türkiye ile Guernsey Arasında “Vergi Konularında Bilgi Değişimi Anlaşması’ na ilişkin Bakanlar Kurulu Kararı yayımlandı.