7 Aralık 2017

Sirküler 2017/108

Tebliğde  yabancı bayraklı gemilerin tadil, bakım ve onarım hizmetlerinin, Sıvılaştırılmış Petrol Gazının (L.P.G.)   ve özel tüketim vergisine tabi olan malların indirimli oran uygulanmak suretiyle tesliminden kaynaklanan […]
7 Aralık 2017

Sirküler 2017/107

Tebliğde 2017 yılı Eylül, Ekim, Kasım ve Aralık aylarına ilişkin asgari ücretlerin vergilendirilmesi konusunda açıklama yapılmıştır.  
7 Aralık 2017

Sirküler 2017/106

  7061 sayılı Kanunla  Gelir Vergisi Kanunu , Kurumlar Vergisi Kanunu, Katma Değer Vergisi Kanunu ve 6183 sayılı Kanun başta olmak üzere muhtelif  Kanunlarda değişiklik yapıldı.
5 Aralık 2017

Sirküler 2017/105

SOSYAL SİGORTA İŞLEMLERİ YÖNETMELİĞİNDE YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER
4 Aralık 2017

Sirküler 2017/104

Tebliğde,  altyapı yatırım ve hizmetleri gibi diğer varlık ve haklardan oluşan yatırım fon veya ortaklıklarının kazançları kurumlar vergisine tabi olduğu belirtilmiştir.
4 Aralık 2017

Sirküler 2017/102

24 Kasım 2017 günü sonuna kadar verilmesi gereken Katma Değer Vergisi Beyannamelerinin verilme süreleri uzatıldı.
27 Kasım 2017

Sirküler 2017/103

2017/10969  sayılı BKK  ile “Vergi Konularında Karşılıklı İdari Yardımlaşma Sözleşmesi”nin çekince ve beyanlarla birlikte onaylanması uygun bulunmuştur.
20 Kasım 2017

Sirküler 2017/101

Denetim kuruluşlarının veya denetçilerin faaliyet izinlerinin  askıya alınmasının sonuçları
13 Kasım 2017

Sirküler 2017/100

484   seri No’lu VUK Genel Tebliğinde 2017   yılı için yeniden değerleme oranı  % 14,47 (ondört virgül kırkyedi)    olarak  açıklandı. Bu oran, 2017 yılının IV’üncü geçici vergi […]
1 Kasım 2017

Sirküler 2017/99

2017  yılı   üçüncü   geçici vergi döneminde uygulanacak yeniden değerleme oranı % 12,37 (yüzde oniki virgül otuzyedi)    olarak   belirlendi.