İnternet Üzerinden Satışı Yapılan Ürünlerin, Lojistik Firması Tarafından Satıcı Adına Alıcıya Teslim Edilmesi Durumunda Belge Düzeni.

Derneğe yapılacak ayni bağış ve yardımların kurum kazancı espitinde indirim konusu yapılıp yapılamayacağı.
15 Kasım 2018
Damga vergisi defter tasdiki hk.
20 Kasım 2018

İlgide kayıtlı özelge talep formunuzun tetkikinden; şirketinizin oluşturduğu … Lojistik Programı çerçevesinde, “…” internet sitesi üzerinden satış yapan üçüncü parti satıcılara şirketinize ait lojistik merkezinde ürünlerini depolamak ve satış gerçekleştiğinde müşteriye teslim etmek üzere hizmet verileceği, bu programın kullanılmasının özellikle küçük ve orta ölçekteki satıcılar için zaman, para ve kaynak kullanımı açısından avantaj sağladığı, müşteri tarafından söz konusu internet sitesi üzerinden … Lojistik Programını seçen üçüncü parti satıcıdan sipariş verildiğinde şirketinizce sipariş verilen ürünün satıcı yerine depolamak ve paketlemek suretiyle doğrudan ilgili müşteriye gönderildiği, ürünün mülkiyetinin şirketinizde olmadığı, faturanın ise doğrudan satıcı tarafından müşteri adına düzenlendiği, müşterinin internet üzerinden sipariş vermesini takiben ürünü müşteriye göndermeden önce satıcının kağıt sevk irsaliyesini lojistik merkezine göndermesinin