İndirimli orana tabi araçların kapsamı
27 Kasım 2018
7143 sayılı Kanun’un 16’ncı maddesi kapsamında yapılan imar barışına istinaden ödenen kayıt bedelinin, taşınmazın maliyetine eklenip eklenemeyeceği ya da gider yazılıp yazılmayacağı hk.
1 Aralık 2018

İlgide kayıtlı özelge talep formunda, esas faaliyet konusu danışmanlık olan Şirketiniz tarafından yurt

dışında yerleşik firmalara sektör analizi yapmak, tesislerin işletilmesi için gerekli yan hizmetleri sağlamak, kongre, konferans ve seminerler düzenlemek, sponsorluk anlaşmalarına aracılık gibi konularda proje hazırlamak suretiyle danışmanlık hizmeti verildiği, söz konusu projelerin gerçekleştirilmesi için ihtiyaç hasıl olduğunda ilgili ülkelere gidildiği ya da telefon, internet vb. iletişim araçlarıyla hizmet verildiği belirtilerek yurt dışında yerleşik firmalara verilen söz konusu hizmetlerin hizmet ihracı kapsamında değerlendirilip değerlendirilmeyeceği hususunda Başkanlığımız görüşü sorulmaktadır.